Про Академію

Меню

Психолог – професія, що вимагає людяності

29 Січня 2009 10:59

"Психологія - це вираження словами того, що неможливо ними виразити."

Джон Голсуорсі

Як стати психологом? Чи актуально це сьогодні для українського суспільства? Проблеми психологічної освіти і підготовки фахівців для різних сфер психологічної практики мають для вітчизняної психологічної та педагогічної науки особливу актуальність. Інтерес до проблем психологічної освіти визначається потребами гуманізації всіх сторін громадського життя, що в свою чергу підвищує потребу держави, установ і окремих громадян у психологічних послугах, а отже, висуває перед навчальними закладами завдання підвищення якості підготовки майбутніх практичних психологів.

Професія психолога є особливим видом діяльності, який вимагає, крім знань, певних особистісних якостей, особливої структури світогляду. Тому, разом з теоретичними знаннями і професійними вміннями, які є фундаментом будь-якої професії, молодь, навчаючись в МАУП, отримує фахову психологічну підготовку, і потребує комплексного психолого-педагогічного підходу до створення умов особистісного розвитку в процесі професійного становлення.

У нашій країні проблема підготовки практичних психологів найбільшу актуальність набула останнім часом, тому що з'явилися предметні сфери, де знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток різних галузей, тісно повязаних з економічними і соціальними проблемами суспільства, вимагає підготовки практичних психологів у галузі реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики. Потреби цих галузей стимулюють технологічну, інструментально-технічну підготовку майбутнього психолога. У той же час часто забутими залишаються цінності, етичні аспекти мотивації, тобто основний компонент особистості, що визначає якість і специфіку діяльності майбутнього практичного психолога. В першу чергу це стосується формування професійної спрямованості, яка є системоутворюючим фактором підготовки професійного психолога. Однак психолого-педагогічні традиції формування і професійного розвитку особистості, які на сьогоднішній день накопичені в психологічних та педагогічних науках, і досі явно недостатньою мірою використовуються в системі підготовки практичних психологів. Адже безумовно важливим є практичний підхід до навчання, можливість навчатися у професіоналів, які постійно займаються терапевтичною психологічною практикою. Не менш важливими є психологічні тренінги, які розвивають майбутнього психолога і як фахівця, і як особистість.

Саме таку можливість надає своїм вихованцям Інститут соціальних наук та самоврядування МАУП, зокрема кафедра загальної та практичної психології.

Кафедра випускає практичних психологів, які працюють в різних галузях: на виробництві, в системі освіти, органах внутрішніх справ, збройних силах, охорони здоров’я тощо. На основі набутих знань і умінь психологи - випускники МАУП, здатні здійснювати психологічне діагностування, психолого-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій; на практиці застосовувати комплексні методи вивчення соціально-психологічного клімату колективу, а також розробляти і здійснювати програми соціально-психологічних досліджень. Своєю працею практичні психологи сприяють забезпеченню психічного здоров'я людей, допомагають позбутися психологічних проблем і знайти шлях до щастя і успіху.

Поділитися посиланням: