Про Академію

Меню

Регіональні освітні і наукові центри МАУП зміцнюються

04 Жовтня 2010 11:19

На сьогодні Міжрегіональна Академія управління персоналом – один з найбільших недержавних вищих навчальних закладів країни, що здійснює підготовку фахівців за економічними та гуманітарними спеціальностями, а також об’єднує розгалужену мережу з 34 відокремлених структурних підрозділів, розташованих у великих містах та обласних центрах.

МАУП працює на освітньому ринку понад 20 років. Якою ж стала Академія за ці роки? Сухою мовою цифр та фактів її офіційна візитівка звучатиме приблизно так: сьогодні  МАУП – найбільший недержавний ВНЗ України IV– го рівня акредитації,  у чиїх стінах навчається близько 40 тисяч студентів з 25 країн світу. На вибір студента - 30 спеціальностей та 132 спеціалізації (найпопулярніші серед них - професія менеджера, юриста, бухгалтера, економіста, банківського працівника, психолога, дипломата, управлінця у галузі туристичного та готельного бізнесу). Після завершення навчання студент отримує державний дипломи і диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, який дасть змогу працювати за кордоном.

Проректор з інновацій та регіональної роботи – генеральний директор Телеуніверситету
Володимир Яровой

Про нововведення в діяльності регіональних підрозділів розповів проректор з інновацій та регіональної роботи – генеральний директор Телеуніверситету Володимир Яровой:

- Розкажіть про шляхи удосконалення роботи регіональних підрозділів МАУП. У чому полягають нові підходи, спрямовані на реформування освітянської галузі?

Міжрегіональна Академія управління персоналом постійно вдосконалює роботу своїх регіональних підрозділів. Один з напрямків такої діяльності полягає у вдосконаленні підготовки висококваліфікованих фахівців, укрупненні філій та інститутів. Це відбувається не лише за рахунок покращення матеріальної бази для навчання студентів, а й за рахунок підтримки ідеї Міністерства освіти і науки України щодо об’єднання мало чисельних вищих навчальних закладів. З цією метою Академією була проведена значна робота в регіональних підрозділах Академії разом з іншими вищими навчальними закладами України. На сьогодні ми вже маємо реалізований проект щодо об’єднання Полтавської філії МАУП з Полтавським Інститутом економіки та менеджменту «Світоч». Слід зазначити, що раніше в Полтавській філії навчалося понад триста студентів, а в Інституті економіки та менеджменту «Світоч» близько чотирьохсот студентів. Злиття цих ВНЗ надасть можливість значно покращити професорсько-викладацький склад, наукове та навчально-методичне забезпечення, зміцнити матеріально-технічну базу.

Щодо мети об’єднання висловився кандидат економічних наук, ректор Приватного вищого навчального закладу «Полтавського інституту економіки та менеджменту «Світоч» Володимир Гетало:

- Інститут «Світоч» - заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців, працюючи  індивідуально з кожним студентом. Це дає можливість забезпечувати суворий контроль та високу якість практичних, адаптованих до реалій ринку праці, знань.Важливим досягненням інституту є міжнародне визнання системи бізнес-навчання, що здійснюється паралельно з бакалаврськими програмами, які опановують студенти.Полтавський інститут економіки та менеджменту «Світоч», маючи наукову лабораторію з питань розвитку туристичної інфраструктури, на госпрозрахункових засадах із залученням студентів бере активну участь у вивченні та розвитку туристичної галузі Полтавської області.

Але є важливий фактор – ми не в змозі заявляти реальну ціну навчання, що може забезпечити студенту максимально наближені до європейських стандарти знань.

Тому нами було прийнято рішення долучитись до таких стандартів, поєднавши наші досягнення з досвідом відомого в Україні та далеко за її межами вищим навчальним закладом – Міжрегіональною Академією управління персоналом.

До речі, об'єднання Полтавської філії МАУП та ПІЕМ «СВІТОЧ» є сьогодні актуальним з точки зору урядових ініціатив. Для міста Полтава це знакова подія, яка може стати першим, але вдалим прикладом прийняття ефективних управлінських рішень.

- Які ж перспективи дає це злиття двох навчальних закладів?

Кандидат економічних наук, ректор Приватного вищого навчального закладу «Полтавського інституту економіки та менеджменту «Світоч» Володимир Гетало

На це запитання Володимир Гетало відповів:

По завершенню процесу об'єднання навчальний заклад матиме назву : Приватний вищий навчальний заклад « Полтавський інститут економіки та менеджменту «Світоч» при Міжрегіональній академії управління персоналом». Вдале поєднання напряму «Менеджмент» зі спеціалізацією в сферах малого бізнесу, туризму, готельної справи та напряму «Право», що отримало серйозний розвиток в філії МАУП, дасть можливість створити в Полтавському регіоні потужний центр підготовки фахівців, що відрізнятимуться ґрунтовними знаннями як в сфері управління, так і в питаннях правового забезпечення в цій сфері, що особливо актуально в період реформування економіки країни.

З питанням, за якими ж спеціальностями проходитиме навчання ми звернулися до Володимира Ярового:

З початком нового навчального року в Полтавському інституті економіки та менеджменту  «Світоч при МАУП навчаються студенти за такими спеціальностями: економіка і підприємництво, менеджмент організацій, правознавство, банківська справа, фінанси, маркетинг, облік і аудит. Крім того, розпочата підготовка молодших спеціалістів як на базі дев’яти, так і на базі одинадцяти класів за спеціальностями – фінанси, бухгалтерський облік, комерційна діяльність, організація обслуговування готельно-ресторанного бізнесу.

Володимир Ілліч розповів і про плани на майбутнє щодо об’єднання з іншими ВНЗ:

Зараз ми працюємо над реалізацією аналогічного проекту в Донецьку, Івано-Франківську, Дніпропетровську. Ідея укрупнення навчальних закладів сприятиме більш ефективному навчально-виховному процесу.

Відомо, що Академія пропонує додатково багато можливостей, адже головна місія вищої школи — сприяння розвитку особистості. З вищого навчального закладу людина має виходити не просто освіченою, а й духовно збагаченою особистістю, здатною нести високі ідеали в життя. Тому виховна діяльність вищого навчального закладу є не менш важливою за освітню. Таку філософію сповідують у Міжрегіональній Академії управління персоналом. Керівництво МАУП та професорсько-викладацький склад переконані, що тільки гармонійно розвинена особистість, сповнена любові до Батьківщини, поваги до інших культур та релігій, зможе стати достойним будівничим України.

«Ми пропонуємо студентське життя, цікаве для студента - багате різноманітними конкурсами, фестивалями, календарно – тематичними святами, культпоходи, творчими звітами, екскурсійними програмами, - наголосив Володимир Яровой, - усім тим, що робиться в Академії щоденно і доступне для кожного студента, зокрема і для студентів регіональних відділень. Академія дбає про  задоволення потреб та інтересів студентів. Саме з цією метою тут працюють десятки спортивних секцій, мистецькі студії, гуртки, клуби. Адже гармонійне виховання – один із основних постулатів хорошої освіти, і заклад, який не дотримується такого закону, не буде популярним у молодіжному середовищі…Саме від нього, молодого українця, залежить майбутнє України, тож в Академії вважають, що варто працювати саме для молоді –прогресивної, активної, перспективної».

МАУП обрав своїм гаслом „За якісну освіту!”.

Тож приходьте і обирайте найкраще!

Поділитися посиланням: