Меню

Тираспольській філії МАУП – 10 років!

15 Квітня 2010 16:06

Нещодавно Тираспольська філія в Придністров’ї  відзначила свій 10-річний ювілей. Історія цього підрозділу Академії розпочалася у квітні 2000 року з підписання Меморандуму про співпрацю між міністерством народної освіти ПМР, Міжнародною Кадровою Академією та Міжрегіональною Академією управління персоналом. На сьогоднішній день філіал МАУП – один з провідних центрів розвитку культури і освіти українською мовою у Придністров’ї, це єдиний ВНЗ у республіці, який здійснює перепідготовку спеціалістів за європейськими освітніми стандартами, що дозволяє досвідченим фахівцям виробництва стати управлінцями нової формації з інноваційним стилем аналітичного мислення.

     

Тираспольська філія в Придністров’ї – один з провідних зарубіжних підрозділів МАУП. Філія функціонує на базі коледжу бізнесу і сервісу. Очолює філію відомий вчений та педагог, академік, доктор соціологічних наук, професор Василь Проценко, за активного сприяння якого і створювався цей підрозділ. Навчальний процес у філії забезпечують 87 викладачів, 60% з яких мають вчені ступені та звання. Поряд з викладачами-теоретиками до читання лекцій, проведення семінарських занять та до участі в роботі Державних екзаменаційних комісій широко залучаються досвідчені менеджери, економісти, банкіри, правники. Своїми знаннями зі студентами діляться: депутат Верховної Ради ПМР, голова парламентського комітету з економічної політики, бюджету и фінансів, к.е.н., доцент Н.П. Бурла; генеральний директор холдингу «Фербер-Холдинг ЛТД», професор А.Н. Венгеренко; президент торгівельно-промислової фірми «Інтерцентр Люкс», к.ю.н., професор А.И. Дзернович; генеральний директор НП АТ «Електромаш», д.е.н., професор Ф.С. Крейчман та інші.

Невід’ємною частиною навчального процесу та підготовки спеціалістів у філіалі є наукова робота, яку здійснюють кафедри менеджменту, фінансів, обліку та аудиту і соціально-правових дисциплін.

Сьогодні у філіалі навчаються близько 1000 студентів за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр-спеціаліст-магістр; трьом напрямам - «Менеджмент», «Економіка і підприємництво», «Специфічні категорії» та шести спеціальностям – «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Управління персоналом та економіка праці», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Управління навчальним закладом».

До послуг студентів – Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр імені Ярослава Мудрого, що здійснює інформаційне забезпечення студентів та професорсько-викладацького складу філії, в тому числі за допомогою локальних комп’ютерних мереж та Internet, 2 комп’ютерних класи, бібліотека, укомплектована сучасною літературою, читальний, актовий та спортивний зали тощо.

За 10 років плідної роботи колектив філії підготував понад дві тисячі висококваліфікованих спеціалістів, які працюють в усіх галузях виробництва та управління. З ювілеєм Тираспольську філію МАУП привітав глава Придністров’я Ігор Смирнов, який відзначив: «Сьогодні Тираспільська філія МАУП – один із найкращих вищих навчальних закладів республіки (…) Переконаний, що ви ще багато десятиліть будете відповідати високим вимогам професіоналізму і якісної освіти. Сійте розумне, добре, вічне!»

До професорсько-викладацького колективу зі словами привітання звернувся і голова Верховної Ради Придністров’я Анатолій Камінський: «10 років для організації вищої освіти – це лише мить, однак ви вже стали злагодженим колективом, якому властиві професіоналізм, інноваційні технології, високий рівень науково-дослідної діяльності. Нехай ювілей, який ви святкуєте у ці дні, стане запорукою авторитету і процвітання вашого навчального закладу в майбутньому».

 

У святкових урочистостях з нагоди 10-річчя взяли участь ректор МАУП Валерій Захожай та директор департаменту міжнародної освіти МАУП Ірина Климкова. Тираспольська філія хлібом-сіллю вітала гостей з Києва. До колективу та студентів філії з вітальним словом звернувся ректор МАУП Валерій Захожай та побажав успіхів і процвітання. Серед почесних гостей були відомі особистості Придністров’я: радник глави Придністров’я з питань науки, освіти та культури Олена Бомешко, голова Верховної ради Придністров’я Анатолій Камінський, міністр освіти Марія Пащенко, єпископ Тираспольський і Дубоссарський Владика Савва, протоієрей отець Анатолій Каушан, заступник голови Верховної ради Придністров’я Михайло Бурла. Привітати філію МАУП прийшли також депутати Верховної ради Придністров’я Валеріан Тулгара, Олексій Хохлов, а також голова адміністрації міст Тирасполь та Дністровськ Віктор Костирко та його заступник Іван Васильєв. Представники освітньої галузі Придністров’я також були присутні на святі 10-річчя Тираспольської філії МАУП, зокрема участь у святкуванні взяли: ректор Московського інституту підприємництва і права Володимир Соколов, ректор Московської академії економіки та права Михайло Згурян, ректор Придністровського вищого музичного коледжу імені А.Г. Рубінштейна Тетяна Твердохліб, директор Тираспольського технікуму комерції Олександр Карасев, директор Аграрно-економічного коледжу Дмитро Ігнатов. Керівники великих промислових підприємств також завітали привітати філію МАУП: генеральний директор НП ЗАТ «Електромаш», д.е.н., професор Фелікс Крейчман, президент торгово-промислової фірми «Інтерцентр Люкс» к.ю.н., професор Анатолій Дзернович, директор ТОВ «Олімп» Микола Казюк, директор ЗАТ «Одема» Раіса Хайлова, президент торгово-промислової палати Придністров’я Василь Кожан, а також голова Товариства української культури імені Б.Хмельницького. В урочистостях взяли участь економісти, менеджери, банкіри, представники громадських організацій. Гості вітали Тираспольську філію з річницею і бажали довгих років плідної праці, подальшого розвитку та успіхів на ниві освіти.

 Газета "Приднестровье" №62 (3848) от 7 апреля 2010 г.

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Тираспольский филиал Межрегиональной академии управления персоналом в эти дни отмечает 10-летие со дня создания. К профессорско-преподавательскому коллективу со словами поздравления обратился Председатель Верховного Совета ПМР А.В. КАМИНСКИЙ.

Дорогие друзья! В день 10-летия образования Тираспольского филиала Межрегиональной академии управления персоналом примите искренние поздравления и наилучшие пожелания от Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики!

Открытие первого украинского вуза в Приднестровской Молдавской Республике стало возможным благодаря политике Приднестровского государства, направленной на обеспечение правового равноправия всех государственных языков – молдавского, русского и, наравне с ними, украинского языка.

История вашего вуза как первого филиала высшего учебного заведения Украины началась в апреле 2000 года с подписания Меморандума о сотрудничестве между министерством народного образования ПМР, Международной кадровой академией и Межрегиональной академией управления персоналом (г. Киев).

Сегодня филиал – это один из ведущих центров развития культуры и образования на украинском языке в Приднестровской Молдавской Республике, это единственный вуз в республике, осуществляющий переподготовку специалистов по европейским образовательным стандартам, что позволяет опытным производственникам стать управленцами новой формации с инновационным стилем аналитического мышления.

Нас радует, что ваш вуз сегодня – ведущее зарубежное подразделение МАУП. Вы идёте в ногу со временем, чутко реагируете на требования рынка труда, постоянно пополняете все отрасли экономики Приднестровья высококлассными специалистами в области менеджмента, маркетинга, управления персоналом и учебным заведением, учёта и аудита, торговли и общественного питания, внешнеэкономической деятельности. Все эти годы вы с успехом решаете самые сложные образовательные задачи, постоянно работаете над тем, для того чтобы знания студентов соответствовали требованиям завтрашнего дня.

За 10 лет ваш коллектив подготовил больше двух тысяч высокопрофессиональных специалистов, работающих во всех отраслях производства и управления. Это истинные патриоты, ответственные за судьбу своего Отечества – Приднестровской Молдавской Республики.

Благодаря стабильному профессорско-преподавательскому коллективу – сплаву опыта нескольких поколений педагогов, таланта ведущих учёных и перспективно мыслящего руководства – филиал стал мощным научным и исследовательским центром, который способствует инновационному развитию народного хозяйства, внедрению технологий нового уровня, закладывает фундамент будущего нашей республики.

10 лет для организации высшего образования – это лишь мгновение, но вы уже состоялись как слаженный коллектив, отличающийся профессионализмом, инновационными технологиями, высоким уровнем научно-исследовательской деятельности.

Пусть юбилей, который вы празднуете в эти дни, станет залогом авторитета и процветания вашего учебного заведения в будущем. Пусть ваш неустанный самоотверженный труд даёт нашему государству новый приток компетентных специалистов, которые будут помогать построению независимой Приднестровской Молдавской Республики.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, счастья и благополучия, творческих успехов и профессиональных побед!

Газета "Приднестровье" №62 (3848) от 7 апреля 2010 г.

МОЩНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Со знаменательной датой – 10-летием со дня создания Тираспольского филиала Межрегиональной академии управления персоналом – поздравил коллектив глава нашего государства И.Н. СМИРНОВ. Уважаемые преподаватели, ученые, студенты и аспиранты! Примите самые добрые поздравления по случаю 10-летия успешной деятельности первого украинского вуза на земле Приднестровья – Тираспольского филиала Межрегиональной академии управления персоналом города Киева!

Становление Приднестровской Молдавской Республики как независимого суверенного, демократического, правового государства, провозглашение равноправного развития всех наций и народностей, живущих на приднестровской земле, явилось основой создания многоуровневой системы общего и профессионального образования. Конституция, провозглашая волю приднестровского народа, законодательно закрепила равенство трех официальных языков самых многочисленных этносов – молдавского, украинского и русского.

Почти 20 лет государство обеспечивает получение образования на украинском языке и развитие украинской культуры. Сегодня в Приднестровской Молдавской Республике успешно работают четыре дошкольных образовательных учреждения, шесть организаций общего образования, ряд педагогических специальностей высшего образования в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, осуществляющих учебный процесс на украинском языке, филиалы ведущих вузов Украины из Киева и Одессы. Практически в каждом районе республики созданы и постоянно совершенствуют свое мастерство украинские коллективы самодеятельного художественного творчества. Функционируют украиноязычные средства массовой информации, проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам братского украинского народа.

А 4 апреля 2000 года в Приднестровской Молдавской Республике был открыт филиал одного из ведущих высших учебных заведений Украины – Межрегиональной академии управления персоналом. Это стало возможным благодаря Меморандуму о сотрудничестве между министерством народного образования Приднестровской Молдавской Республики, Международной кадровой академией и Межрегиональной академией управления персоналом (г. Киев). С открытием первого украинского вуза в Приднестровской Молдавской Республике было завершено формирование системы образования и воспитания молодёжи республики на украинском языке.

Сегодня Тираспольский филиал МАУП – одно из лучших высших учебных заведений республики, в котором успешно функционирует многоуровневая система подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Вы проводите большую работу по внедрению в деятельность вуза рекомендаций, провозглашенных Болонской декларацией.

За 10 лет работы профессорско-преподавательский коллектив подготовил больше двух тысяч высококлассных менеджеров, маркетологов, экономистов, магистров управления. Выпускники филиала – специалисты новой формации, адаптированные к условиям рыночной экономики, способные дать мощный импульс социально-экономическому развитию нашей республики.

Профессорско-преподавательский коллектив вуза – это профессионалы самого высокого уровня, 60 % из них имеют учёные степени и звания. Благодаря самоотверженному творческому труду руководства и только коллектива филиал стал мощным научно-исследовательским центром.

Гордостью коллектива и всей системы образования Приднестровья является признание Тираспольского филиала ведущим зарубежным подразделением МАУП.

Ваша самоотверженная деятельность способствует формированию позитивного образа Приднестровской Молдавской Республики как правового государства в глазах мирового сообщества.

Тираспольский филиал продолжает успешно работать и сегодня. Более тысячи студентов, обучающихся в вузе, обеспечат будущее развитие нашего государства!

Желаю всему коллективу больших творческих успехов, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Уверен, что вы еще многие десятилетия будете соответствовать высоким требованиям профессионализма и качества образования. Сейте разумное, доброе, вечное!

Поділитися посиланням: