Про Академію

Меню

У Луганському інституті МАУП пройшов науково-практичний семінар «Новітні освітні технології в контексті сучасних глобалізаційних та інт

30 Жовтня 2013 14:33

22 жовтня у Луганському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом пройшов науково-практичний семінар для викладачів на тему «Новітні освітні технології в контексті сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів».

Організаторами заходу виступили викладачі кафедри «Соціально-гуманітарних дисциплін» Луганського інституту МАУП. У семінарі взяли участь викладачі, кандидати наук та доценти інституту, а також запрошені гості. Серед почесних гостей були:

  • доцент кафедри “Культурології та кіно-, телемистецтва” Луганського національного університету ім. Т. Шевченка Аліна Лісневська;
  • завідувач кафедри “Управління освітою” Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Просіна.

У ході семінару були розглянуті проблеми впровадження європейських освітніх стандартів у вищій школі України, питання запровадження новітніх освітніх технологій у навчанні фахівців, пріоритети модернізації української національної системи освіти в сучасних умовах, внутрішньо-дискурсні проблеми формування професійних знань у контексті глобальної освітньої політики, шляхи подальшого розвитку підготовки спеціалістів і магістрів провідних спеціальностей, аспекти формування полікультурної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів, а також проблеми впровадження новітніх методів і технологій викладання у вищій школі України.

На фото: виступ начальника управління з науки, ліцензування та акредитаційного
аналізу освітньої діяльності ЛІ ПрАТ “ВНЗ “МАУП” , к.п.н. Немченко Н.В.
з доповіддю «Сучасні освітні технології та методи їх використання в навчальному процесі».

На фото: виступ викладача кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін»
ЛІ «ПрАТ “ВНЗ “МАУП», к.істор. н. Боєвої Т.І.
з доповіддю
«Інтеграція системи освіти України у світовий освітній простір».

На фото: виступ з доповіддю «Фасилітація як інноваційна технологія в навчально-виховному процесі» завідувача кафедри “Управління освітою” Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, к.пед.н., доцента Просіної О.В.

 

На фото: виступ доцента кафедри “Культурології та кіно-, телемистецтва” Луганського національного університету ім. Т.Шевченка Лісневської А.Л., к.пед.н. з доповіддю
«Заходи щодо інтеграції освіти України у Європейський освітній простір».

На фото: виступ з доповіддю «Інтеграція і демократизація освіти України
на сучасному етапі» викладача кафедри “Економіка та підприємництво”
ЛІ ПрАТ “ВНЗ “МАУП”
Сичова Г.С.

На фото: виступ доцента кафедри “Фундаментальних наук” ЛІ ПрАТ “ВНЗ “МАУП”,
к.пед.н. Афанасьєвої В.В. з доповіддю «Сучасні підходи до профілактики і
корекції девіантної поведінки студентської молоді”.

Поділитися посиланням: