Про Академію

Меню

У МАУП ВІДБУВСЯ СЕМІНАР „НАУКОВА ЕТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН”

14 Грудня 2010 10:21

Днями у Міжрегіональній Академії управління персоналом відбувся Міжвузівський науково-методологічний семінар „Наукова етика та проблеми осмислення сучасних соціальних змін”. Семінар організований за ініціативи кафедри соціології Інституту соціальних наук і самоврядування імені Г.Алієва.

У семінарі взяли участь науковці, аспіранти, докторанти та студенти Академії. Відкрив семінар доповіддю на тему „Методологічні підходи до формування сучасних соціальних та соціологічних теорій” доктор культурології, професор Володимир Нікітін, який працював з представниками політичних кіл різних країн, і займається питаннями публічної політики – процедурами прийняття політичних рішень, освітніми та комунікативними стратегіями. У своєму виступі професор Нікітін торкнувся важливої проблеми сучасної освіти – відсутності диференціації стосовно рівнів соціальних рішень: адміністративних, управлінських, стратегічних. Виходити за межі адміністративного мислення, ставити і вирішувати соціальні завдання, будувати нове, а не повторювати старе є необхідністю в сучасному світі. „Сучасна система освіти не дає того, що потребує система управління” - зазначив професор Нікітін. Таким чином, немає якісних управлінців для потреб держави. Цікавою для аудиторії була диференціація за рівнями рефлексій, згідно з якою керівник має розуміти психологію людей, аби мотивувати їх для виконання завдань, адміністратор має знати схеми і алгоритми, за якими працює система, аби організувати роботу і виконання завдань, управлінець же повинен бачити великі проекти, що тривають протягом довгих проміжків часу, мати комплексну уяву, а найвищий рівень – це стратег, який розуміє, як влаштований світ, різні картини світу і працювати з цим знанням.

Проблем управління стосувалася і доповідь Олександра Нельги, доктора соціологічних наук, професора кафедри соціології УАІСНіС МАУП. Науковець зосередив увагу на особливо актуальних проблемах виборчого процесу в Україні, на суперечностях українського виборчого законодавства, а також на проблемі маніпуляції суспільною свідомістю за допомогою засобів масової інформації. Формування політичної свідомості за допомогою ЗМІ є важливим питанням сучасної української політики. Часто домінуючим методом такої діяльності є маніпуляція свідомістю реципієнта під час виборчих кампаній, при чому маніпуляція застосовується на всіх рівнях, навіть на рівні творення законодавства. Як відомо, досі точаться дискусії щодо правильності мажоритарної чи партійної виборчої системи. На слушну думку доповідача, проблема полягає не у невдалому виборчому законодавстві, а у невмілому, неправильному  застосуванні цих систем.

Серед виступів, що привернули увагу, - доповідь доктора психологічних наук, завідуючого лабораторією мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології АПН України Вадима Васютинського. Доповідь професора Васютинського була присвячена „культурі бідності”, соціально-психологічним чинникам подолання бідності як узвичаєного стилю життя. У своєму виступі доповідач підкреслив, що психологія бідності є надзвичайно актуальною сьогодні  в українському суспільстві, адже самими людьми бідність часто сприймається як норма, що заважає їм розвиватися і досягати фінансового благополуччя. Ця соціально-психологічна проблема – одна з таких, що гальмують розвиток українського соціуму в цілому.

Доповіді учасників семінару викликали численні запитання та жваві дискусії учасників. Активну участь у заході взяли також директор Інституту соціальних наук та самоврядування доктор політичних наук, професор Іван Бідзюра, а також доктор філологічних наук, професор Ольга Суська, яка виступила з доповіддю „Проблема досліджень соціальних трансформацій як наслідків системної кризи”. Цікавою для присутніх, студентів, магістрів та викладачів – учасників конференції була доповідь к.іст. н., доцента кафедри історії Уманського Державного педагогічного університету імені П.Тичини Б.Д.Чорномаза з питань осмислення історичної пам’яті. Після перерви відбулася дискусія на тему „Виявлення змін у соціальній структурі сучасного суспільства”, в якій взяли жваву участь більшість присутніх, особливо активними були магістри-соціологи, а також представники Академії управління при Президентові України (к.філос.н., доц. Е.М. Макаренко; старший науковий співробітник Інституту психології НАПН України к.псих.н., доц. О.В. Виноградна).

Поділитися посиланням: