Про Академію

Меню

В МАУП проведено Другу науково-практичну конференцію магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку»

28 Вересня 2010 13:50

23-24 вересня 2010 р. в Міжрегіональній академії управління персоналом проведено ІІ науково-практичну конференцію магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку».

Організатором конференції виступив Українсько-російський інститут менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького.

23 вересня роботу конференції було розпочато в Вінницькому інституті МАУП засіданням секції «Сучасні проблеми менеджменту» під науковим керівництвом канд.техн.наук, професора Соляніченко М.О. На секції було заслухано та обговорено ряд доповідей студентів Вінницького інституту МАУП та інших ВНЗ міста. Серед них доповіді: Рациборинського Вячеслава – студента вінницького інституту МАУП на тему «Формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі підприємств»; Москалюк Наталії- студентки Вінницького національного аграрного університету на тему «Модель  фінансового  планування  на  підприємстві»  та інших студентів та молодих вчених міста.

24 вересня 2010 р. конференцію було продовжено в м. Києві на базі Українсько-російського інституту менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького.  Проведено 6 секційних засідань:Управління персоналом підприємства (науковий керівник секції - к.е.н., доцент Згалат-Лозинська Л. О. ); Управління оплатою праці ( науковий керівник секції - к.е.н., проф. МКА  Дорошенко Л. С. );  Менеджмент у галузі охорони здоров’я ( науковий керівник секції - д.б.н., проф. Баєва О. В. ); Актуальні проблеми управління бізнесом в Україні (науковий керівник секції - д.е.н., проф. Куроченко О. В.); Шляхи вдосконалення управління підприємствами готельно-туристичного бізнесу ( науковий керівник секції - к.е.н., проф. МКА Сладкевич В. П. ).

В роботі наукової секції «Менеджмент і адміністрування в освіті» (науковий керівник секції  - д.пед.н. Чернуха Н. М.) прийняли участь  студенти Президентського університету МАУП, Телеуніверситету та Придунайської філії МАУП. Основні доповіді були спрямовані на обговорення питання розвитку освіти та підготовки управлінських кадрів для навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Тези доповідей буде видано в збірнику наукових праць «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку».

Поділитися посиланням: