Про Академію

Меню

В МАУП відбулася традиційна конференція «Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації»

25 Травня 2011 15:09

Днями на базі Міжрегіональній Академії управління персоналом була проведена ІІІ Міжнародна наукова конференція «Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації».    

В ході наукового заходу розглядалися такі питання як формування міжкультурної комунікації та використання ціннісних пріоритетів в освіті для того, щоб сформувати відповідну міжкультурну комунікацію, покликану створити соціальний діалог в суспільстві.

Учасниками конференції стали прогресивні вчені та фахівці в галузі педагогіки, психології, організації освіти, науковці, які працюють в Академії педагогічних наук України, у відповідних структурах Міжрегіональної Академії управління персоналом, а також в провідних вищих навчальних закладах України.

На даний момент, є необхідність проведення наукових конференцій, присвячених ціннісним пріоритетам освіти 21 століття. «Розвиток освіти в цьому світі багато в чому обумовлений не просто формуванням навчальних колективів, створенням відповідної навчально-методичної бази, проведенням науково-дослідної роботи, але й  використанням відповідних ціннісних пріоритетів освіти, тобто врегулювання освітнього процесу -  підготовки фахівців адекватно реальним потребам того, як розвивається людська спільнота, у який спосіб держави вирішують свої соціально-економічні проблеми, - підкреслив проректор з наукової роботи МАУП Микола Федорович Головатий, відкриваючи конференцію. - Тому питання ціннісних пріоритетів освіти в 21 столітті постає перед будь-якою країною, і включно перед нашою державою, яка за 20 років незалежності напрацювала певні засади використання ціннісних аспектів розвитку вітчизняної освіти. Принципово постає питання, як об’єднати власне національні із європейськими та світовими напрацюваннями в галузі освіти».   

Звертаючись з вітальним словом до учасників конференції, проректор з навчально-методичної роботи МАУП Микола Несторович Курко розповів присутнім про структуру Академії, навчальні напрямки, які вона пропонує абітурієнтам, а також про головні пріоритети, які сповідує Академія в освіті: безперервність освітнього процесу, орієнтованість на потреби ринку праці, виховання лідерських якостей тощо.

На конференції йшлося також про зміст та характер сучасної освіти. Наскільки українська освіта дійсно послідовно розвивається соціально-економічним запитам розвитку держави. Як може бути використаний та використовується  зарубіжний досвід для формування міжкультурної комунікації. Також учасники говорили про технології, без яких прогрес сучасної української освіти практично неможливий і які пов’язані з кредитно-модульною системою навчання, з організацією телевізійних університетів. Доповідачі говорили про кращі організації дистанційного, інтерактивного навчання, яке пов’язане з використанням новітніх інформаційних технологій у суспільстві.     

Провідні фахівці в галузі освіти виступили з доповідями на такі теми: «Вдосконалення управління освітою в Україні», «Підготовка майбутніх менеджерів в умовах формування між культурної комунікації», «Принципи інтеркультурності як основа формування світогляду сучасного студента» та інші.

Серед гостей конференції була і доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації в Слов’янському державному університеті Світлана Олександрівна Омельченко, яка виступила з доповіддю на тему  «Створення та функціонування валеологічного здоров’я збережувального освітнього та методичних основ фізичного виховання і реабілітації». «Коли немає здоров’я, то мудрість мовчить, мистецтво не народжується, сила спить, багатство непотрібне, а розум безсилий. Проблема формування особистості належить не тільки до педагогічної науки, а й до політичної, культурної сфер життя. Дедалі більше суспільство стає людиноцентриським, саме тому в полі нашої уваги повинні перебувати як базові, так і нові підходи до визначення пріоритетних завдань, які будь сприяти гармонійному розвитку фізичного, інтелектуального, психічного, духовного, морального та соціального здоров’ямолоді». На думку Світлани Олександрівни, здоров’я – це не предмет власності., а результат наших думок, дій, почуттів. У такому розумінні ціннісними орієнтирами молоді мають бути такі твердження: «Щасливих і здорових людей можуть виховати тільки щасливі і здорові батьки та вчителі; найвища думка – це думка, яка містить радість; найясніші слова – ті, що містять істину; найглибше почуття – почуття любові, добро – це те, що почує глухий і побачить сліпий».

Нагальних питань освітянської галузі торкнулися й інші доповідачі конференції, зокрема, директор Центру організації наукової роботи МАУП, доктор педагогічних наук М.Г. Чобітько наголосив, що полі культур на освіта є вимогою нашого часу, директор Інституту соціальних наук та самоврядування, доктор політичних наук І.П. Бідзюра зосередився на мотивації праці як складової управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, директор Інституту міжнародних відносин та лінгвістики, доктор педагогічних наук Н.М. Чернуха розповіла про те, як міжнародні студентські проекти сприяють успішній соціалізації сучасної молодої особистості.

За результатами конференції буде видано збірних наукових статей.

Тетяна Журкович

Поділитися посиланням: