Про Академію

Меню

В Одеському інституті МАУП відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасного управління: економічні, екологі

18 Листопада 2013 13:35

14 листопада в Одеському інституті МАУП відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти».

Робота конференції відбулася у пленарному засіданні та засіданні двох секцій. В пленумі виступили доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеської державної академії будівництва та архітектури Микола Сахацький, який підкреслив значення управління маркетингом на сучасному етапі, коли Україна очікує асоційованого членства в ЄС. Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету, полковник міліції у відставці Василь Лефтеров проаналізував проблеми психологічної підготовки керівників органів внутрішніх справ до кризового управління. Був продемонстрований фільм про тренінги керівників ОВС з метою підготовки до кризових ситуацій та антикризового менеджменту. Правові аспекти екологічного маркування як гаранта охорони довкілля та збереження здоров`я людини згідно європейським стандартам освітила кандидат юридичних наук, докторант Національного університету біоресурсів та природокористування (м. Київ), доцент кафедри права ОІ МАУП Вікторія Курзова. В конференції також взяли участь головний спеціаліст департаменту освіти та науки Одеської міської ради Анжела Становська та кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії, історії і політології Одеського державного аграрного університету Микола Кулачинський.

В першій секції «Актуальні проблеми сучасного менеджменту та економічні проблеми управлінської діяльності» виступили науково-педагогічні працівники ОІ МАУП та студенти старших курсів денної та заочної форм навчання. Вони проаналізували проблеми регіонального управління, управління фінансами, ціноутворення, маркетингу, тайм-менеджменту, конкурентоспроможності, інвестиційно-інноваційної діяльності, бізнес-планування, ринку праці.

У другій секції були розглянуті проблеми  розподілу державної влади, історичні аспекти управління, проблеми діяльності політичних партій та ЗМІ, профілактики  правопорушень, правові аспекти роботи банків, психологічні аспекти управління, проблеми реформування правоохоронних органів України, політичної корупції, соціального діалогу, досвід законодавчого регулювання процедури банкрутства у Німеччині, студентського самоврядування.  Також у роботі секції взяв участь доктор державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і права Одеського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України В. Марущак, який проаналізував співвідношення планування та управління.

Наприкінці конференції усім учасникам були вручені сертифікати.

За матеріалами конференції випущений Збірник наукових праць: Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти: Зб. наук. праць за матеріалами ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 лист., 2013 р., м. Одеса) / Міжрег. Академія управління персоналом. Одеськ.ін-т. – Одеса: Лерадрук, 2013. – 254 с.

 

Вікторія Ягоднікова

Поділитися посиланням: