Про Академію

Меню

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2015»

18 Травня 2015 10:01

24 квітня у Львівському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2015».

З привітальним словом до учасників конференції звернулася директор Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, професор Лелик Любов Іванівна, в якому зокрема зазначила, що актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викладає сумнівів, оскільки сучасний розвиток правової науки і вищої юридичної освіти безпосередньо пов’язаний з науковим дослідженням актуальних проблем теоретичного та практичного характеру. Перетворення, які відбуваються в державі, вимагають звернутися до дискусії щодо перспектив реформування вітчизняного законодавства, перегляду усталених підходів щодо розуміння окремих суспільних інститутів та процесів, зміни системи засобів їх правового забезпечення. Перед юридичною наукою постає важливе завдання оновлення змісту, орієнтації на загальновизнані правові основи забезпечення ефективного функціонування держави.

  

Відкриваючи пленарне засідання, завідувач кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом доктор юридичних наук, доцент Личенко Ірина Олександрівна зазначила, що щороку при проведенні підсумкових наукових конференцій перед нашим інститутом  стоїть завдання щодо сприяння науковим розробкам молодих науковців – аспірантів та студентів, з метою дослідження актуальних або ж проблемних питань юридичної науки, аналізу сучасного етапу розбудови Української держави та громадянського суспільства.

Наука розвивається та потребує подальшого обговорення проблем та фундаментальних питань права, історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових та психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2015» об’єднала аспірантів та здобувачів, представників професорсько-викладацького складу Міжрегіональної Академії управління персоналом, Навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка», Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника та інших навчальних закладів.

 

Передбачені програмою тематичні напрямки конференції знайшли своє відображення у виступах учасників на засіданнях секцій.

За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2015» сформовано збірник доповідей та статей.

Поділитися посиланням: