Про Академію

Меню

Відкриття Навчально-наукового центру менеджменту безпеки та охоронної діяльності в Інституті права

29 Серпня 2012 12:36

З 1 вересня 2012 року в Міжрегіональній Академії управління персоналом розпочинає свою роботу Навчально-науковий центр менеджменту безпеки та охоронної діяльності.

Центр створено в структурі Інституту права з метою підготовки фахівців з питань безпеки та захисту бізнесу, діяльності організацій та установ, захисту інформації (розробка та тестування програмного забезпечення).

Підготовка буде здійснюватись до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за наступними напрямами (спеціалізаціями):

- Менеджмент (Менеджмент охоронної діяльності)

- Правознавство (Безпека діяльності організацій та установ)

- Програмна інженерія (Комп’ютерна безпека)

Форми навчання: денна –4 роки

   заочна – 4 роки 6 місяців

Керівником центру призначено Пригунова Павла Яковича (кандидат психологічних наук, доцент), який має великий досвід роботи в правоохоронних органах.

Випускники технікумів, які мають диплом молодшого спеціаліста зараховуються на навчання за скороченим терміном підготовки. Прийом документів на заочну форму навчання розпочинається з 10 вересня 2012 р.

·        Напрями діяльності Центру:

Відповідно визначеної номенклатури посад у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 та затверджених кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації»)

ЦЕНТР ЗДІЙСНЮЄ:

КУРСОВУ ПІДГОТОВКУ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАПРЯМОМ «УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ»:

 1. керівник підрозділу безпеки на підприємствах України;
 2. керівник підрозділу з охорони та безпеки (фізичної та майнової);
 3. фахівець з управління майнової та особистої безпеки.

термін навчання – 4 місяці по суботах (108 годин). Слухачі отримають посвідчення державного зразка з підвищенням кваліфікації за обраним фахом.

Програма відповідає вимогам підготовки фахівців з групи професій за №1231 «Керівник (директор, начальник) підрозділу (відділу, служби, управління, департаменту) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)» та «Керівник підрозділу з охорони та безпеки (фізичної та майнової)», введених до Державного Класифікатора професій України – ДК 003:2010.

КУРСОВУ ПІДГОТОВКУ ЗА НАПРЯМОМ   «ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ»:

 1. менеджер з організації безпеки на підприємствах України;
 2. менеджер з інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки підприємств в Україні;
 3. менеджер з організації майнової та особистої безпеки;
 4. менеджер з організації безпеки банківських установ в Україні;
 5. менеджер з організації підрозділів конкурентної розвідки на підприємствах України;
 6. фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 7. фахівець з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки;
 8. фахівець з туристичної безпеки;

термін навчання – 2,5 місяці по суботах (54 години). Слухачі отримають сертифікати з проходження курсової підготовки.

Заняття проходять за модульною системою. Слухачі забезпечуються унікальними методичними розробками. Здійснюється індивідуальне консультування та надання адресної допомоги відповідно специфіки діяльності підприємств.

ТРЕНІНГИ ТА СЕМІНАРИ З ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ:

 1. Організація корпоративної безпеки;
 2. Служба безпеки підприємства;
 3. Управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві;
 4. Кадрова безпека підприємства;
 5. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу підприємства;
 6. Корпоративні конфлікти – методи протидії та вирішення;
 7. Механізми взаємодії служб безпеки підприємств з правоохоронними органами України;
 8. Безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 9. Комерційна таємниця підприємства, її зміст та методи захисту;
 10. Аудит безпеки – методи, методики, інструментарій;
 11. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки;
 12. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки.

На базі інституту права та центру у 2012 році планується відкриття магістерської програми специфічних категорій 818010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» з присвоєнням кваліфікацій:

2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки»;
2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ОРГАНІЗОВАНА ПІДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМАМИ:

приватний детектив (код у класифікаторі професій -2429);
помічник приватного детектива  (код у класифікаторі професій -3450).

Для задоволення потреб суб’єктів господарської діяльності у підготовці фахівців з робітничих спеціальностей в галузі охорони та безпеки на базі центру у 2012 році планується відкрити навчання з професійно-технічної освіти

ЗА ПРОФЕСІЯМИ:

4133 оператор технічних засобів контролю на безпеку;
5169 охоронник (1 розряд – первинна підготовка, 2-6 розряди – підвищення кваліфікації);
5169 охоронець (охоронець – первинна підготовка, старший охоронець – підвищення кваліфікації);
5169 черговий бюро перепусток;
5169 контролер на контрольно-пропускному пункті;

Номенклатура посад/ професійних назв робіт

(відповідно до Національного класифікатора України ДК 003: 2010 "Класифікатор професій України та галузевого випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації»)

№ з/п

Професійні назви робіт

Код КП

 1.  

Керівник (директор, начальник) підрозділу (служби, управління, департаменту) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)

1231

 1.  

Керівник підрозділу з охорони та безпеки (фізичної та майнової)

1231

 1.  

Керівник (начальник) підрозділу (відділу, сектору, групи) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)

1231

 1.  

Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки

1495

 1.  

Професіонал   з фінансово-економічної безпеки

2414.2

 1.  

Професіонал з інтелектуальної власності

2419.2

 1.  

Професіонал із організації інформаційної безпеки

2149.2

 1.  

Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом

2149.2

 1.  

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

2414.2

 1.  

Професіонал з охоронної діяльності та безпеки

2423.2

 1.  

Приватний детектив

2429.

 1.  

Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.1

 1.  

Науковий співробітник – консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.1

 1.  

Фахівець з фінансово-економічної безпеки

3411

 1.  

Фахівець із туристичної безпеки

3414

 1.  

Фахівець із організації інформаційної безпеки

3439

 1.  

Фахівець з протипожежної безпеки

3439

 1.  

Фахівець із організації майнової та особистої безпеки

3450

 1.  

Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом

3439

 1.  

Інспектор воєнізованої охорони

3450

 1.  

Помічник приватного детектива

3450

 1.  

Оператор технічних засобів контролю на безпеку

4133

 1.  

Черговий

4222

 1.  

Черговий пульта (пульт централізованого спостереження)

4222

 1.  

Комендант

5121

 1.  

Охоронник

5169

 1.  

Охоронець

5169

 1.  

Черговий бюро перепусток

5169

 1.  

Контролер на контрольно-пропускному пункті

5169

 1.  

Кінолог

6129

Телефон для довідок:

(44) 490-95-05, 494-47-47

Поділитися посиланням: