Про Академію

Меню

З досвіду підготовки докторів філософії в МАУП

12 Вересня 2012 15:11

Останнім часом в Україні точаться гострі дискусії довкола проблеми атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Зокрема, пропонується скасувати запроваджену ще в радянські часи дворівневу систему присудження наукових ступенів (кандидат наук, доктор наук) і, відповідно до вимог Болонської конвенції, запровадити їх науково-громадську атестацію. Згідно з вимогами цієї конвенції єдиним науковим ступенем в системі  атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є ступінь доктора філософії (DoctorofPhilosophy, або PhD).

Приєднання України до Болонської конвенції (2005 р.) змушує її  теж впроваджувати цю систему атестації науковців та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. Згідно проектів Закону «Про вищу освіту», в Україні вже найближчим часом передбачається скасувати наукові ступені кандидата та доктора наук. Для тих, хто має ці ступені, вони мають бути збережені, але, за умов прийняття нового Закону «Про вищу освіту»,  здобувачі наукових ступенів після захисту дисертацій будуть отримувати ступінь доктора філософії в певній галузі знань.

Система присудження наукових ступенів доктора філософії, про впровадження якої йдеться в проекті Закону, не є чимось новим, оригінальним в Україні. Адже Міжрегіональна Академія управління персоналом – найбільший недержавний вищий навчальний заклад в Україні  - вже впродовж майже 16  років успішно втілює її у життя, сприяючи зростанню наукового потенціалу.

Ще у листопаді 1996 р. Міжнародною Кадровою Академією (МКА), Міжрегіональною Академією управління персоналом (МАУП) та Міжнародним Відкритим Університетом (МВУ) укладено договір про співпрацю, відповідно до якого було створено спільну заочну докторантуру, головною метою якої стала підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії у галузях менеджменту, економіки, права, політології, соціології, освіти, психології, державного управління.

Саме тому чимало перспективних молодих науковціввіддають перевагу запровадженій в Міжрегіональній Академії управління персоналом системі присудження наукових ступенів за міжнародними стандартами. 

Важлива у роль у процесі атестації кадрів належить Спільній спеціалізованій вченій раді, яка складається з шести профільних рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей: «економічні науки і менеджмент», «психологія та освіта», «соціально-політичні  науки», «юридичні науки», «історико-гуманітарні науки», «менеджмент та економіка охорони здоров’я». До складу цих рад входять 80 науковців, з яких 43 є докторами, а 37 – кандидатами наук. На сьогоднішній день в Академії проводиться робота по відкриттю ще однієї спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора філософіїз напряму «реклама та дизайн».

За  роки  існування спільної докторантури  у ній пройшли підготовку і успішно захистили дисертації понад 1300 здобувачів. Особливий інтерес ця система атестації викликає у представників нової генерації наукових та науково-педагогічних кадрів, а також сучасної керівної та бізнесової еліти, державних службовців високого рангу, працівників правоохоронних органів, керівників підприємств тощо. Серед атестованих докторів філософії значно зросла питома вага випускників вузів, а також досвідчених і зрілих викладачів та науковців навчальних закладів освіти, причому,  як державних, так і недержавних. Лише за останні два роки (2011-2012 рр.) захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права, економіки, освіти, психології, політології 30 викладачів, які працюють не тільки в Міжрегіональній Академії управління персоналом, а й у її регіональних підрозділах.

Характерно, що впроваджена в Міжрегіональній Академії управління персоналом система підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, викликає інтерес і знаходить підтримку в зарубіжних країнах. Так, з 1997 р. був укладений Договір про співробітництво Міжрегіональної Академії управління персоналом з Інститутом економіки, управління і права  (м. Казань, Росія), відповідно до якого в Казані було відкрито філію Спільної заочної докторантури, на базі якої пройшли підготовку і отримали науковий ступінь доктора філософії понад 90 здобувачів.

Аналогічне співробітництво в сфері підготовки докторів філософії з 1998 року встановлено з Академією наук соціальних технологій та місцевого самоуправління (Москва, Росія).

В цьому контексті не можна не відзначити діяльність Лодзинського навчально-консультаційного центру відкритої освіти (Польща). За роки співробітництва у цьому напрямку здобули науковий ступінь 8 його співробітників, в тому числі, директор Центру Ізабелла Балінська, яка за результатами публічного захисту здобула науковий ступінь доктора філософії в галузі соціології.

Також слід відзначити діяльність Міжнародного Балканського освітнього центру з підготовки науково-педагогічних кадрів (м. Софія, республіка Болгарія) під керівництвом кандидата юридичних наук, доктора наук в галузі права професора МКА Ілієва Іллі Васильовича. За останні два роки на базі даного центру пройшли підготовку і отримали науковий ступінь доктора філософії 7 докторантів.

Завдяки зростанню авторитету Міжрегіональної Академії управління персоналом та розширенню міжнародного співробітництва з року в рік зростає кількість докторантів не тільки з числа громадян України, а й  іноземців, переважно з країн Близького Сходу, Балканського регіону, Польщі, В’єтнаму, Росії, Грузії, Азербайджану  тощо.

Таким  чином, Міжрегіональна Академія управління персоналом  накопичила значний досвід здійснення науково-громадської атестації наукових й науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за міжнародними стандартами, який потребує вивчення, узагальнення й подальшого впровадження на загальнодержавному рівні.

Білоус А.О.,
директор Інституту
підготовки наукових кадрів МАУП та бізнес-освіти

Поділитися посиланням: