Про Академію

Меню

Запрошуємо на V Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Молодь у сучасному світі: психологічні проблеми»

13 Лютого 2015 09:50

3 березня 2015 рокуна базі Міжрегіональної Академії управління персоналом    відбудеться  V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Молодь у сучасному світі: психологічні проблеми”.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.     Міжособистісна та міжгрупова взаємодія в молодіжному середовищі.

2.     Соціалізація та ресоціалізація молоді  в умовах невизначеності.  

3.     Кризові стани особистості: причини, наслідки, психологічна допомога.

4.     Молодь і сучасна культура: психологічні проблеми.

5.     Особистісні диспозиції молоді в сучасних умовах.

6.     Психологічні проблеми сучасної професійної підготовки молоді.

7.     Психологічні проблеми попередження та подолання девіантної поведінки в молодіжному середовищі.

 8.     Духовність і ціннісні орієнтації молоді в сучасному українському суспільстві.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.  

Заявку про участь у конференціїподати 26 лютого  2015 р.за електронною адресою: [email protected]

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:

Прізвище_______________Ім’я________________По-батькові_______________

Науковий керівник (ПІБ, вчене звання, науковий ступінь) __________________
Назва ВНЗ (організації, установи) _______________________________________
Кафедра на якій виконувалась робота ____________________________________
Контактна  адреса ____________________________________________________
Телефон____________________________________________________________
Email_______________________________________________________________
Тема доповіді або повідомлення ________________________________________  

 

Реєстрація учасників конференціївідбудеться 3 березня 2015 р. з 900 до 930

у корпусі  3, ауд. 1 ( кафедра загальної психології)  за адресою : м. Київ, вул. Фрометівська, 2.            

За результатами проведення конференції планується видання збірника.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ(ТЕЗ):

 • роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
 • один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
 • у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
 • усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
 • обсяг матеріалів для друку – текст тезнеповиненперевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме англійською мовою;
 • текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см;
 • параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;
 • файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть "зберегти як" та оберіть тип файлу "текст у форматі rtf");
 • назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov.rtf).

Структура друкованої роботи (тез):

 • назва роботи великими літерами українською або російською мовою (у разі, якщо робота буде представлена не англійською мовою),
 • назва роботи англійською мовою,
 • ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами,
 • вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б.наукового керівника,
 • повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу,
 • вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри,
 • текст тез (українською або російською),

До тез додається рецензія наукового керівника.

Тези, які не відповідають вимогам оформлення,або тих учасників, які не брали участь у конференції, розглядатися не будуть!

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ

Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді.

Контактні телефони:

(044) 490-95-26, 490-95-28 (внутр. 14-69) -   Григораш Маргарита Костянтинівна 

Поділитися посиланням: