Про Академію

Меню

Запрошуємо на Всеукраїнську науково-практичну конференцію „УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ”

23 Жовтня 2012 10:37

29 листопада 2012р.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

-   об’єднання творчих зусиль науковців, викладачів,  освітян, громадських діячів на вивчення історичних джерел на шляху становлення України у контексті світової цивілізації – як основи   подальших перспектив розвитку української державності;

-    популяризація результатів наукових досліджень, які мають вирішальне значення для подальшої консолідації нації та виховання національно-свідомої  інтелігенції;

-     залучення до плідної співпраці молодих науковців, студентської молоді задля формування гармонійно-розвинутого українського суспільства засобами науки та освіти.

НАПРЯМИ РОБОТИ:

1.Україна та витоки цивілізації.

2. Українська національна символіка.

3.Впровадження у навчальний процес історичних, археологічних, етнологічних джерел.                 

4.  Українські народні традиції, звичаї, святкова обрядовість.

5.  Світоглядні знання та вірування.

6. Україна у міжнародних відносинах.

7. Українська мова і література – як виховний чинник на шляху розвитку духовності нації.

Приклад оформлення заявкина участь у конференції

„Україна в контексті світової цивілізації: традиції і сучасність”

Прізвище  __________________________

Ім’я  _____________________________

По-батькові ____________________________

Науковий  ступінь ___________________

Вчене звання _______________________

Назва ВНЗ (організації) ______________

_________________________________

Посада  ____________________________

Адреса для листування  _______________

 ___________________________________

Контактні телефони/ факс _____________

Е-mail______________________________

Тема доповіді або повідомлення ________
        ___________________________________

Необхідні  технічні засоби _____________

Дата приїзду ________ від’їзду_________

Підпис  ________________________________

Заявку про участь  у конференції подати до 20 листопада 2012 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, магістри, викладачі та студенти вищих навчальних закладів.

Місце проведення конференції:

м. Київ, інд. 03039. Адреса: вул. Фрометівська 2, корпус 24., МАУП.Напрямок руху: Метро „Деміївська”, Червонозоряний проспект.  

Телефон оргкомітету:  (044)- 494- 51- 47; внутр. тел.:15-07;

 моб.тел.: (097) 266- 11- 43 –  Соколовська Клара Михайлівна

e-mail: [email protected]a

Поділитися посиланням: