Про Академію

Меню

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Мультикультуралізм і виклики національній ідентичності України»

26 Січня 2015 12:42

Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування ім. Г. Алієва запрошує колег на

КРУГЛИЙ СТІЛ

«Мультикультуралізм і виклики національній ідентичності України» 

м. Київ, ІСНіС МАУП, вул. Фрометівська 2, корп.3, ауд.11 

25 лютого 2015 року о12.00

 

Умови участі:

Круглий стіл проводиться в рамках комплексної науково-дослідної теми «Соціологічні аспекти проблеми формування політичної нації в Україні».

До участі у круглому столі запрошуються науковці, співробітники вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студентита всі зацікавлені особи.

Усі доповіді будуть надруковані в збірнику матеріалів до початку роботи круглого столу.

Форма участі: очна.

Офіційні мови круглого столуукраїнська та російська.

Тези доповідей відсилайте на електронну адресу: annabandurka@yandex.ru

Вимоги до доповідей:

·         Обсяг – до 12стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

·         Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

·         Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника конференції (наприклад, Іванов_тези)

·         Використана література оформлюється в кінці тексту під заголовком «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 15].

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 16 лютого 2015 р. на електронну скриньку annabandurka@yandex.ru заявку з наступною інформацією:

1.     Прізвище, ім’я, по батькові учасника

2.     Науковий ступінь, вчене звання

3.     Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)

4.     Напрям конференції (наприклад, соціологічні науки)

5.     Місце роботи (навчання)

6.     Контактний телефон

7.     E-mail

Поділитися посиланням: