Про Академію

Меню

Заслужений науковий ступінь доктора наук

22 Січня 2010 16:22

Як відомо, МАУП дбає про свої наукові кадри і надає можливість працівникам розвиватися і провадити наукову діяльність.

Нещодавно у Міжрегіональні Академії управління персоналом відбулося засідання Спеціалізованої Вченої Ради, на якому було заслухано захист докторської дисертації доцента кафедри іноземних мов Інститут міжнародних відносин та лінгвістики Івана Степановича Бахова.

Працюючи в Академії з 1996 року, Іван Степанович викладає англійську мову для студентів багатьох спеціальностей, представлених в Академії. На посадах від викладача іноземної мови до заступника завідувача кафедри теорії та практики перекладу Іван Степанович докладав зусиль для оптимізації навчального процесу студентів, плідно працював над навчально-методичним забезпеченням, про що говорять численні підручники і посібники, за якими навчаються студенти МАУП та інших навчальних закладів. Науковий доробок становить 70 праць, серед них 8 навчальних та навчально-методичних посібників для студентів вищих навчальних закладів, в тому числі і з грифом МОН України «Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів», а у 2009 році рішенням Президії Міжнародної Кадрової Академії пану Бахову присвоєне звання «Почесний професор». Поряд з цим Іван Степанович активно займається науковими розробками, які застосовує у навчальному процесі з підготовки студентів-перекладачів.

Нещодавно він захистив дисертацію у формі наукової доповіді на здобуття наукового ступеню доктора наук у галузі освіти за темою «Формування професійної міжкультурної компетентності студентів-перекладачів у вищому навчальному закладі». І ця сфера обрана для дослідження не випадково, адже пошукач працює в цій галузі понад п’ятнадцять років і готує саме майбутніх перекладачів. Автор дисертації поставив за мету визначити соціально-педагогічні умови формування професійної міжкультурної компетентності студентів-перекладачів та практично перевірити авторську інтеграційну особистісно-зорієнтовану модель формування професійної міжкультурної компетентності для роботи у сучасному глобалізованому соціокультурному просторі.

Проведений публічний захист дисертації виявив високий науковий та професійний рівень дослідження докторанта, що вплинуло на схвальні відгуки провідних науковців та членів Спеціалізованої Вченої Ради. За результатами одностайного голосування пошукачеві було присвоєно науковий ступінь доктора наук в галузі освіти.

Отже, МАУП має значний науковий потенціал і запрошує всіх, хто прагне вдосконалювати свій науковий рівень і досягати нових вершин у науці та кар’єрі до навчання в докторантурі.

Поділитися посиланням: