Звернення МАУП до ЮНЕСКО

19 Червня 2006 09:41

Генеральному директорові ЮНЕСКО
пану Коітіро Мацуура

Високодостойний пане Генеральний директор!

Міжрегіональна Академія управління персоналом, найбільший вищий навчальний заклад України, заснований на недержавній формі власності, в якому навчається більше 55 тисяч студентів і працює близько 5 тисяч осіб професорсько-викладацького складу, який є одним із важливих елементів українського громадянського суспільства, висловлює Вам свою високу повагу і звертається з наступним.

П’ятнадцять років тому Український народ свідомо і рішуче став на шлях творення самостійної, демократичної, правової держави. Досягнення цієї великої і благородної мети можливе за умови забезпечення високого рівня розвитку освіти і науки, які виступають наріжними засадами усього соціально-економічного, політичного та духовного розвитку держави, суспільства та кожного громадянина.

За час існування незалежної Української держави недержавний сектор вищої освіти, незважаючи на постійні утиски з боку державних органів і окремих посадових осіб, зміцнів і розвинувся. Кількість ВНЗ недержавної форми власності на сьогодні складає  більше 200, в яких навчається близько 400 тисяч студентів.

Однак останнім часом в Україні все помітнішою стає свідома, цілеспрямована і послідовна руйнація освіти і науки в першу чергу у недержавному секторі, особливо з призначенням на посаду Міністра освіти і науки України представника соціалістичної (колишньої комуністичної) партії, відвертого більшовика С.Ніколаєнка.

Грубо порушуючи Конституцію України, виконуючи програмні цілі партії і свої особисті більшовицькі бачення розвитку суспільства, С.Ніколаєнко протиправними діями намагається знищити приватний сектор освіти, повернути її до часів комуно-соціалістичної системи. Головний удар направлений проти Міжрегіональної Академії управління персоналом, яка послідовно викриває протиправні дії цього комуністичного міністра, виступає з гострою критикою тих владних високопосадовців, які проводять не українську, не національну політику, у тому числі у сфері освіти і науки. Вчені Академії послідовно ведуть наукові дослідження і розробки новітніх гуманітарних проблем, актуальних питань історії і сучасності, відкрито виступають на наукових конференціях, у пресі, з критикою загрозливих для долі людства ідеологій, зокрема, ортодоксального сіонізму. Не виключено, що С.Ніколаєнко виконує замовлення по знищенню Академії, зокрема Держави Ізраїль, який постійно критикується за порушення прав людини, невиконання вимог міжнародного співтовариства.

Програвши справи у суді міністр С.Ніколаєнко посилив адміністративний тиск на заклади освіти недержавної форми власності шляхом проведення упереджених перевірок із заздалегідь визначеною метою – закрити той чи інший заклад, чи філію закладу.

Своїми діями Міністр освіти і науки України С.Ніколаєнко грубо порушує Конвенцію по боротьбі з дискримінацією у сфері освіти ЮНЕСКО від 14 грудня 1960 р.,  яка покликана ліквідувати усіляку дискримінацію у сфері освіти, забезпечити рівні права закладів освіти різних форм власності у їх функціонуванні і наданні освітніх послуг.

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, яка забезпечує дотримання законності і прав людини у відповідних сферах, всіма країнами, які входять до її складу, не може стояти осторонь, коли так грубо і цинічно порушуються права людини і громадянина, а також їх приватний інтерес на здійснення законності діяльності і отримання послуг.

Адміністративний, професорсько-викладацький склад і студентство Академії закликають Вас надати сприяння і підтримку у захисті наших прав на здійснення законної діяльності.

Просимо захистити колектив від грубих нападок міністра С.Ніколаєнка, оскільки всі наші звернення до Президента, Прем’єр-міністра України, інших високопосадовців залишаються без належного реагування.

Академія готова прийняти представника ЮНЕСКО і надати необхідне сприяння у його роботі.

 

Голова Наглядової ради                                        Г.В.Щокін

Ректор                                                                         М.Ф.Головатий

Проректор з науково-
дослідної роботи                                                      В.А.Гайченко

Голова Ради трудового колективу                       С.Ф.Ярошенко

Голова Студентської ради                                     М.А.Кухар

 

Поділитися посиланням: