Про Академію

Меню

Студентське самоврядування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Голова студентської ради МАУП - Тарас Бесараб

Телефон: +3067-402-56-24

Е.пошта: t.besarab@ukr.net

 

Заступник голови студентської ради МАУП - Олексій Гірко

Телефон: +38097-304-12-14

Е.пошта.   Alexseybe-ning@gmail.com

https://www.instagram.com/alexsey_berning/

 

Соціально-побутовий сектор:

 • допомагає керівництву ВНЗ в контролі за навчальною діяльністю студентів;
 • забезпечує швидке і якісне розповсюдження різноманітної інформації серед студентства;
 • пропагує активну, дієву, творчу позицію серед студентства;
 • сприяє створенню необхідних умов навчання та проживання студентів.

Голова соціально-побутового сектору – Ірина Косолапова

Телефон: +38050-567-24-29

Е.пошта: Kosolapovaira05@gmail.com

https://www.instagram.com/kosolapova_ira5/

 

Культурно-масовий сектор

 • організовує дозвілля та відпочинок студентів у вільний від навчання час;
 • надає допомогу у діяльності клубів за інтересами, гуртків, музичних ансамблів, колективів художньої творчості;
 • долучається до організації та проведення різноманітних загально академічних творчих проектів, святкових днів в Академії;
 • долучається до організації та проведення заходів, пов’язаних з національними традиціями, відзначенням загальнодержавних і міжнародних свят.

Голова сектору – Артур Мамонов

Телефон: +38093-487-24-37

Е.пошта: Arturmamonov1@gmail.com

 

Сектор зв’язків з громадськістю:

 • інформує громадськість про діяльність органів студентського самоврядування вузу;
 • співпрацює з молодіжними організаціями та іншими об’єднаннями громадян;
 • співпрацює з органами студентського самоврядування інших ВНЗ.

Голова сектору – Олена Хруль

Телефон: +3097-164-69-05

 

Спортивний сектор:

 • заохочує студентів до занять спортом;
 • організовує спортивні змагання, заохочує участь студентів в загально академічних змаганнях та спортивних заходах;
 • надає допомогу у діяльності різноманітних спортивних клубів та секцій.

Голова сектору -  Дмитро Федоришин

Телефон: +3095-446-91-07

 

Економічний сектор:

 • визначає необхідну суму коштів та складає кошториси для виконання завдань студентського самоврядування МАУП на рік;
 • публічно звітує про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
 • спрямовує кошти на виконання завдань органів студентського самоврядування МАУП.

Голова сектору – Марія Гордієнко

Телефон:+30983344524

Е.пошта:  mmmaggdalllenna@gmail.com

 

Секретаріат

 • Ведення статистики роботи Студентської Ради
 • Пошук активістів на факультетах
 • Створення бази даних по кожному з діючих відділів Студентської Ради
 • Створення бази даних всіх активістів Студентської Ради
 • Впровадження системи секретарів відділів для ефективнішої роботи
 • Складання звітів, щодо роботи Студентської ради

Голова Сергій Кутузов

Телефон:+38095-914-98-45

Е.пошта:  kutkut3001@gmail.com

 

Голови студентських рад інститутів та факультетів Президентського університету

Голова студентської ради Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого

Сергій Іконніков

Телефон: +3050-940-77-64

Е.пошта : sergiyikonnikov@gmail.com

 

Голова студентської ради Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук 

Анастасія Епіфанцева

Телефон: +30660917962

Е.пошта : qsiz@ukr.net

 

Голова студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів

Анна Ручка

Телефон: +30688051809

 

Голова студентської ради
Факультету комп`ютерно-інформаційних технологій 

Андрій Краснянський

 

Телефон: +3093-423-58-43

 

Голова студентської ради Факультету фармації

Анастасія Ковальська

Телефон: +3063-931-25-54

 

Поділитися посиланням: