Навчання державних службовців

Вища школа управління ПрАТ «ВНЗ  «Міжрегіональна Академія управління персоналом»  відповідно до Закону України „Про державну службу“ та Постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 „Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад“ здійснює набір на постійно діючі  курси для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

Відповідно до вище зазначених нормативних актів регулярне підвищення кваліфікації цих осіб є обов’язковим.

Всі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні набирати не менше одного кредиту європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) протягом календарного року. Це означає, що вони мають щорічно проходити підвищення кваліфікації загальним обсягом не менше 30 академічних годин.

ПрАТ «ВНЗ«МАУП» були розроблені спеціальні короткострокові навчальні програми з підвищення кваліфікації, в яких враховуються вимоги сьогодення та освітні потреби слухачів відповідно до напрямку їх діяльності. Усі програми погоджуються із замовниками освітніх послуг.

Перелік спеціальних короткострокових навчальних програм, за якими здійснюється навчання у 2020 році

Назва програми

К-ть годин

Графік навчання

1.

Презентації у програмі Microsoft PowerPoint

30

Залежить від форми навчання:

денна форма - 4 дні (2 рази на тиждень або 1 раз тиждень), по буднім дням або групи вихідного дня

вечірня форма – 8 днів (2-3 рази на тиждень)

2.

Конструктивне вивчення інструментів Microsoft Office Word для вирішення професійних задач

30

3.

Використання табличного процесора Microsoft Excel у державному управлінні (початковий рівень)

30

4.

Організація діловодства в органах державної влади

30

5.

Управління часом як засіб удосконалення професійної діяльності державних службовців

30

6.

Розвиток стресостійкості. Експрес-методи управління стресом

30

7.

Ділова українська мова в публічному адмініструванні

30

8.

Професійне вигорання на державній службі

30

9.

Робота в команді

30

10.

Самоменеджмент державного службовця

30

11.

Актуальні питання надання адміністративних послуг

30

12.

Управління змінами

30

13.

Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській діяльності

30

14.

Діловодство та культура українського ділового мовлення

30

15.

Організація роботи служб управління персоналом

30

16.

Формування і розвиток професійних  та особистісних компетентостей державних службовців

30

17.

Проектний менеджмент

30

18.

Сучасні техніки прийняття управлінських рішень

30

19.

Лідерство в управлінській діяльності

30

20.

Знання механізму оцінки ризиків

30

21.

Публічне управління та адміністрування

30

 

До проведення навчальних занять залучаються висококваліфіковані викладачі кафедр Академії та провідні спеціалісти-практики органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Телефон для довідок: (044) 490-95-15, 524-57-96; факс: (044) 524-57-96
e-mailvshu@iapm.edu.ua

Адреса проведення навчання та запису на курси: Вища школа управління МАУП, м.Київ, вул. Фрометівська, 2, корпус 24, каб.15 (з 9.00 до 17.00).

Поділитися посиланням: