Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.142.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право».

Спеціалізована вчена рада Д 26.142.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Спеціалізована вчена рада К 26.142.03 зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Спеціалізована вчена рада К 26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління» строком до 31 грудня 2019 року.

 

Поділитися посиланням: