Докторантура

Докторантура є найвищою ланкою в системі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).

Спеціальності

12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право;

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

281 - Публічне управління та адміністрування

Вчені ради
 •  Д 26.142.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук;
 •  Д 26.142.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.
Правила

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, і які в змозі на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Докторанти проходять щорічну атестацію, згідно із затвердженою програмою.

Для вступу до докторантури необхідно подати
 1. заяву на ім'я ректора МАУП;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 4. автобіографію;
 5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 6. посвідчення про складання кандидатських іспитів;
 7. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 8. копію паспорта;
 9. чотири фотокартки (3х4);
 10. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Навчання платне (вартість послуг)

Прийом документів
03039 Київ, вул. Фрометівська 2, МАУП, корп. 18., каб. 25
тел.: (044) 490-95-12
e-mail: aspirant@iapm.edu.ua

Поділитися посиланням: