Кафедра Архітектурного проектування

Архітектор – спеціаліст, який займається архітектурним проектуванням, розробкою планів, будівель, фасадів і внутрішніх просторів.

Архітектор застосовує методи і технічні засоби архітектурного проектування, системний підхід, процедури обємного та містобудівного моделювання, прийоми графічного і макетного вираження ідей та задумів, ескізування, перед проектний і проектний аналіз. Освітньо-проесійна програма  «Архітектура  та містобудування» орієнтована на актуальну спеціальність, яка враховує специфіку у сфері архітектури та містобудування на основі застосування основних теорій та методів формоутворення, реалізації етапів і стадій архітектурно-містобудівного, архітектурно-середовищного і ландшафтного проектування та прогнозування дозволяє сформувати професійні, наукові, аналітичні, організаційні, творчі та управлінські компетентності, високий професіоналізм та ділову активність.

Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а й як різносторонніх освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню компюткрних технологій в архітектурному проектуванні, містобудівному  та ландшафтному проектуванні. Студенти засвоюють такі дисципліни:

 • Архітектурне проектування
 • Рисунок, живопис та скульптура
 • Архітектурна композиція
 • Інженерний благоустрій
 • Планування міст і транспорт
 • САПР у будівництві
 • Ландшафтна архітектура
 • Технологія зведень будівель та споруд
 • Менеджмент будівельної справи

Під час навчання майбутні фахівці з архітектурного проектування:

 1. Оволодіють знаннями основних законів і принципів архітектурно-містобудівної композиції, формуванням художнього образу і стилю при процесі проектування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів.
 2. Опанують особливості застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій при оздобленні екстер’єрів та інтер’єрів будівель і споруд, малих архітектурних форм, благоустрію міських і ландшафтних територій.
 3. Отримають навички оформлення технічної документації, використання засобів комп’ютерної візуалізації, виготовлення макетів і наочних ілюстративних матеріалів до архітектурно-містобудівних проектів нового будівництва, реконструкції і реставрації існуючих об’єктів.
 4. Познайомляться з новими підходами до розуміння основ дизайну архітектурного середовища, ергономічних законів і правил в розробці проектів благоустрою території та малих архітектурних форм.
 5. Навчаться застосовувати інноваційні методи у будівництві у творчому співробітництві із фахівцями суміжних інженерно-технічних спеціальностей, з економістами, замовниками і управлінцями.

Професійні профілі випускників: фахівці даного профілю займаються проектуванням, створенням, збереженням і реконструкцією архітектурних та містобудівних об’єктів і систем, проведенням наукових досліджень в галузі архітектури та містобудування. Професія архітектора  вимагає творчого мислення, художнього смаку і постійного навчання.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: архітектор; керівник проектної організації; помічник керівника підприємства; лаборант(архітектурно-містобудівної галузі); лаборант наукового підрозділу; керівні посади з питань архітектури та містобудування в органах державного самоврядування.

Професійна та практична підготовка здійснюється  в спеціалізованих кабінетах та обладнаних лабораторіях, таких як предметна аудиторія кафедри архітектурного проектування, кабінет з архітектури та містобудування, лабораторії фізики та схемотехніки, лабораторії комп’ютерної графіки та 3D-моделювання, лабораторії прикладної математики, хімії, кабінет дизайну та мультимедійних технологій. Практика відбувається під час проходження практики в державних, приватних архітектурно-будівельні компаніях, фірмах; в проектних інститутах, дизайнерських бюро, спеціалізованих фірмах та салонах з продажу елементів оздоблення інтер’єрів.

Вищий навчальний заклад Інститут реклами  тісно співпрацює з Національною Спілкою архітекторів України.

На кафедрі «Архітектурного проектування» працює висококваліфікований колектив викладачів – провідних фахівців з теорії архітектури, реставрації пам’яток архітектури,  архітектури  будівель і споруд, містобудування, серед них доктори та кандидати архітектури, метри в галузі архітектури, що мають звання народний архітектор України, заслужений архітектор України, заслужений діяч мистецтв України та ін.

СКЛАД КАФЕДРИ

Кущ Микола Васильович

Посада: Завідувач кафедри

Біографія – закінчив у 1966 році КІБІ за спеціальністю «Архітектура» та отримав кваліфікацію архітектора. У 1972 році захистив дисертацію на тему «Конструювання тентових поверхонь», отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Наукові інтереси – будівництво, конструювання поверхонь, архітектурне проектування.

Нагороди – Міністерством  культури України нагороджений золотою медаллю; присвоєно звання «Відмінник освіти».

Наукові праці – автор понад 100 наукових статей у провідних наукових фахових виданнях України, 6 підручників.

 

 

Цивін Михайло Наумович

Посада: професор кафедри

Біографія: У 1968 році закінчив Волгоградський інститут інженерів міського господарства за спеціальністю «Автомобільні шляхи»  та отримав кваліфікацію інженера шляхів сполучення.

У 1981 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.14.09 «Гідравліка та інженерна гідрологія». Отримав вчене звання кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: комп’ютерне дизайн-проектування, ландшафтне дизайн-проектування, сучасний дизайн в інтер’єрі,   управління проектами. Автор понад 100 публікацій, 3 монографій, 5 підручників для вузів.

Нагороди: 13 патентів на винаходи

Наукові інтереси: інженерна підготовка території, ландшафтне проектування

Наукові праці: понад 90 публікацій

Ворошнов Сергій Миколайович

Посада: професор кафедри

Біографія – закінчив в 1975 році  Новочеркаський інженерно – меліоративний інститут,  за спеціальністю гідромеліорація  і отримав кваліфікацію інженер – гідротехнік.З 1975 року почав працювати в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліграції, на посаді інженера.

В 1987 році захистив дисертацію , отримав ступінь кандидата технічних наук.

Наукові інтереси – будівельні технології, сучасне обладнання, архітектурні конструкції, технологія інтер’єру житлових будинків

Наукові праці –  53 публікації, з них 7– одноосібних (17 статей – у провідних наукових фахових виданнях України.

Позняк Сергій Віталійович

Посада – старший викладач

Біографія– закінчив в 1984 році Український поліграфічний інститут ім.. І.Федорова за спеціальністю художник-графік по оформленню друкованої продукції.

Наукові інтереси – історія мистецтв, малюнок, живопис, реклама, дизайн.

 

 

Поділитися посиланням: