Навчально-методичні матеріали

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 2018 РІК

Азоян А.А. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія ПР».
Азоян А.А. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ».
Азоян А.А. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія ПР».
Алієва-Барановська В.М. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «АВТОРСЬКЕ ПРАВО».
Каліна І.І. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА ФАХОМ У ВНЗ».
Махов О.Л. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ».
Махов О.Л. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА».
Махов О.Л. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА».
Махов О.Л. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «РАДІОРЕКЛАМА».
Попов В.Ж. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ».
Стрєлкова Ю.О. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ МАС».
Стрєлкова Ю.О. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Етнологія та етнопсихологія».
Стрєлкова Ю.О. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ».
Стрєлкова Ю.О. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ».
Холод Г.Я. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ».
Холод Г.Я. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ПРАВО В ГАЛУЗІ РЕКЛАМИ ТА ЗВʼ ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ».
Холод О.М. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «МЕТОДИ МЕДІАЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ».
Холод О.М. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ».
Холод О.М. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «УКРАЇНСЬКЕ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВО».
Холод О.М. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ОСНОВИ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ».
Холод О.М. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ТЕОРІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ».
Холод О.М. 2018 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія журналістики».

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА 2017-16 РІК

Грецький О.С., 2017. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКА».
Бойко С.С., 2017. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЯ».
Ільїна О.А. , 2017. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ».
Холод О.М., 2017. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ».
Каліна І.І., 2016. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ».
Меркулова С.І., 2016. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА».
Каліна І.І., 2017. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ».
Артеменко М.В. 2017. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ІМІДЖЕЛОГІЯ».
Каліна І.І., 2017. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «ЕТИКА В РЕКЛАМНІЙ ТА ПР ДІЯЛЬНОСТІ».
Каліна І.І., 2016 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи маркетингу»
Азоян А.А. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Практика піар діяльності.
Алієва-Барановська В.М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Трудове законодавство.
Артеменко М.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Комунікаційні технології.
Золотоноша Л.А. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Укр.мова у професійному спілкуванні.
Каліна І.І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Організація роботи прес-служби.
Меркулова С.І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Ділова іноземна мова.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗА 2019 РІК.

Азоян А.А., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Майстер-клас із радіожурналістики
Азоян А.А., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Майтер-клас із тележурналістики
Алієва-Барановська В.М., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Авторське право
Бахов І.С., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Наукове спілкування іноземною мовою
Бойко С.С., 2019 Робоча програма з начальної дисципліни Політкоконсалтинг та виборчі технології
Єременко Ю.А., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Методи медіазнавчих досліджень
Єременко Ю.О., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Соціальні мережі
Золотоноша Л.А., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Наукова й освітня журналістика в Україні
Каліна І.І., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Корпоративна культура та медіа
Каліна І.І., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Новітні медіа
Ковальчук М.О., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Підтримка сайту та технології просування
Ковальчук М.О., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Веб-дизайн та html-програмування
Павленко Л.Г., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Аналітична журналістика
Павленко Л.Г., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Репортерська журналістика
Партико З.В., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Методологія та організація наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій
Стрєлкова Ю.О., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Психологія мас
Холод Г.Я., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Теорія та історія видавничої справи та редагування
Холод Г.Я., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Українське журналістикознавство
Холод О.М., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Прикладні соціально-комунікаційні технології в медіагалузі
Холод О.М., 2019 Робоча програма з навчальної дисципліни Теорія та історія соціальних комунікацій

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗА 2018 РІК.

Азоян А.А. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Професійні стандарти».
Азоян А.А. 2018 р НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Теорія ПР».
Алієва-Барановська В.М. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Авторське право».
Каліна І.І. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Педагогіка вищої школи».
Каліна І.І. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Методика викладання дисциплін за фахом у ВНЗ».
Махов О.Л. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Соціальні мережі».
Махов О.Л. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Інтернет-журналістика».
Махов О.Л. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Зовнішня реклама».
Махов О.Л. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Радіореклама».
Попов В.Ж. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Історія та культура України».
Холод Г.Я. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю».
Холод Г.Я. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Теорія та історія видавничої справи та редагування».
Холод О.М. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Методи медіазнавчих досліджень».
Холод О.М. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій».
Холод О.М. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Українське журналістикознавство».
Холод О.М. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Теорія масової комунікації».
Холод О.М. 2018РП РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Історія журналістики».
Холод О.М. 2018 РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Основи тележурналістики».

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗА 2017-16 РІК

Меркулова С.І., 2016. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА».
Азоян А.А. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Практика піар діяльності.
Алієва-Барановська В.М. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Трудове законодавство.
Артеменко М.В. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Комунікаційні технології.
Золотоноша Л.А. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Укр.мова у професійному спілкуванні.
Каліна І.І. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Організація роботи прес-служби.
Меркулова С.І. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Ділова іноземна мова.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗА 2018 РІК

Азоян А.А. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ».
Азоян А.А. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Теорія ПР».
Алієва-Барановська В.М. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «АВТОРСЬКЕ ПРАВО».
Каліна І.І. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ».
Каліна І.І. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ФАХОМ У ВНЗ».
Махов О.Л. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ».
Махов О.Л. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА».
Махов О.Л. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «РАДІОРЕКЛАМА».
Махов О.Л. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА».
Попов В.Ж. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ».
Стрелкова Ю.О. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ».
Стрєлкова Ю.О. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Етнологія та етнопсихологія».
Стрєлкова Ю.О. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ МАС».
Стрєлкова Ю.О. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ».
Холод Г.Я. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ».
Холод Г.Я. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ПРАВО В ГАЛУЗІ РЕКЛАМИ ТА ЗВʼ ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ».
Холод О.М. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ».
Холод О.М. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «УКРАЇНСЬКЕ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВО».
Холод О.М. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «МЕТОДИ МЕДІАЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ».
Холод О.М. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ТЕОРІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ».
Холод О.М. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ».
Холод О.М. 2018 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ОСНОВИ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ».

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗА 2017-16 РІК.

Каліна І.І., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Менеджмент комунікацій».
Каліна І.І., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Основи маркетингу».
Каліна І.І., 2017. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Реклами та зв’язків з громадськістю».
Каліна І.І., 2017. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Етика в рекламній та ПР діяльності».
Каліна І.І., 2017. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Основи економічної теорії».
Бойко С.С., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Політологія».
Грецький О.С., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Вища математика».
Холод О.М., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Основи наукових досліджень».
Артеменко М.В., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Іміджелогія».
Меркулова С.І., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА».
 Грецький О.С., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКА».
Каліна І.І., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ».
Бойко С.С., 2017. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЯ».
Ільїна О.А. , 2017. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТА».
Холод О.М., 2017. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ».
Каліна І.І., 2016. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ».
Каліна І.І., 2017.  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ».
Каліна І.І., 2015. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ЕТИКА В РЕКЛАМНІЙ ТА ПР ДІЯЛЬНОСТІ».
Артеменко М.В., 2017. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ІМІДЖЕЛОГІЯ».
Азоян А.А. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Практика піар діяльності.
Алієва-Барановська В.М. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Трудове законодавство.
Артеменко М.В. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Комунікаційні технології.
Золотоноша Л.А. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Укр.мова у професійному спілкуванні.
Каліна І.І. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Організація роботи прес-служби.
Меркулова С.І. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Ділова іноземна мова.
Поділитися посиланням: