Про Академію

Меню

Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ»

26 Вересня 2018 14:35

Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління

Міжрегіональна академія управління персоналом

Національна служба посередництва та примирення

Всеукраїнська Академія Наук Публічного Управління

Регіональна академія менеджменту (Казахстан)

Академія Поморська в Слупську (Польща)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в роботі
Міжнародної науково-практичної конференції

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ»

Метою конференції є наукове дискутування та узагальнення багатоаспектної практики публічного управління, розвитку нових концептуальних підходів, поглиблення досліджень теоретико-методологічних основ становлення української державності

Конференція відбудеться 2 листопада 2018 року у приміщення конференц-залу Міжрегіональної академії управління персоналом (актова зала корпусу Президії, м. Київ, вул. Фрометівська, 2).

Тематичні напрямки роботи конференції:

Пленарне засідання: «Сучасні проблеми розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

Модератори Романенко Є.О., д.держ.упр.

Дискусійний клуб: «Формування формули спеціальності галузі знань «Публічне управління та адміністрування»: проблеми та перспективи».

Модератор: Пархоменко-Куцевіл О.І., д.держ.упр.

Керівникам регіональних осередків ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» підготувати доповідь до 5 хвилин щодо діяльності осередку та подати до 20 жовтня 2018 року тему доповіді на адресу Координатора заходу від ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління».

До початку конференції передбачається видання збірника тез виступів. До 20 жовтня 2018 року подати тези до зазначеного видання.

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування  (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають вимогам до оформлення.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене звання інститут МАУП, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт полужирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 259], бібліографічний список у кінці тексту.

Зразок оформлення тез

А. М. ПЕТРЕНКО
канд. юрид. н., доц., ННІП МАУП
І.О. ГУМЕННИК
магістрантка, ННІП МАУП

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

(Текст доповіді)

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, 23] )

Список використаних джерел:

  1. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, пра­вового та наукового забезпечення: моногр. К. : КВІЦ, 2011. 576 с.
  2. Іваненко Г.А. Україна і концептуальне рішення близькосхідної проблеми. Становлення і розвиток української державності [зб. наук. пр.].  Вип. 12: Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф., 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2014. С. 115-119.
  3. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин. Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. URL: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pd

Програма конференції

9.30-10.00

Реєстрація учасників 

10.00-12.00

Відкриття конференції

Виступи запрошених гостей та партнерів

Пленарні доповіді

12.00-12.20

Кава-брейк

12.20-14.00

Дискусійний клуб

Обговорення перспектив діяльності

14.00-14.30

Святковий обід

Координатор заходу від ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» доктор наук з державного управління Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна тел. 050-922-15-35, електронна пошта: pkoi@ukr.net.

Поділитися посиланням: