Теологія як духовно-інтелектуальна матриця суспільства й держави

Визначаючи роль християнства в історичних процесах становлення й розвитку України, Європи, США, багатьма науковцями доведено, що християнська теологія формує фундаментальну духовно-інтелектуальну матрицю суспільства. Ідеали демократії, вільний розвиток науки, особиста й громадська мораль, освіта, наука, культура,  економічна активність, бізнес, література, геополітика пронизані християнськими цінностями. Відомо, що спонукальними мотивами у процесі заселення США та інших країн були не лише економічні, політичні, але й релігійні інтереси, які формувалися у контексті Біблійного Одкровення. Звідси виникає релігійний плюралізм церковних громад, духовне змагання теологічних шкіл, конкуренція між християнськими деномінаціями, інваріантність релігійної філософії, багатовекторність християнської теології, які набувають вагомого наукового статусу в освітньому і науковому житті провідних університетів США (Гарвардський, Принстонський, Єльський). Продовжуючи славетні традиції проповіді Слова Божого, розбудовуючи багатогранну християнську місію, Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) проголошує цінність духовних ідеалів, відповідальності кожної людини перед Богом, необхідності соборності, єдності, плюралізму, свободи, справедливості, солідарності, закладає духовний фундамент державотворення в Україні.

Навчальний посібник «Основи православної теології»

Протоієрей Діонісій Мартишин, доктор теології (Православний богословський факультет Пряшівського університету у Пряшеві, Словацька Республіка)

Соціальна доктрина християнства, політична теологія, як наукові богословські дисципліни, вже давно є інституціональними в США, Європі, оскільки релігія накопичила значний науковий потенціал і має великі можливості щодо інтелектуального забезпечення формування успішних сучасних держав глобального світу. Отже, теологія Православної Церкви постійно осмислювалася в історії європейської та світової наукової думки. Християнська думка має непересічне значення для збереження ідеалів традиційної культури Європи, України. Саме тому духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів при МАУП, кафедра теології та християнської комунікації МАУП до Дня української писемності та мови, вшановуючи пам'ять преподобного Нестора Літописця, видали навчальний посібник «Основи православної теології». Автори посібника — протоієрей Діонісій Мартишин, доктор теології (Православний богословський факультет Пряшівського університету у Пряшеві, Словацька Республіка) та священик Павло Бочков, доктор богословських наук (Папський богословський факультет у Вроцлаві, Польща) розглядають важливі питання християнської теології, православної віри, християнської моралі, а також подають актуальні богословські роздуми видатних богословів сучасного світу.

Священик Павло Бочков, доктор богословських наук (Папський богословський факультет у Вроцлаві, Польща)

Передмову до навчального посібника написав протоієрей Ян Шафін, доктор теології, професор Пряшівського університету у Пряшеві

Передмову до навчального посібника написав протоієрей Ян Шафін — видатний інтелектуал європейської християнської богословської думки — доктор теології, професор Пряшівського університету у Пряшеві (Православний богословський факультет). Текст посібника «Основи православної теології» доводить, що духовно-інтелектуальні цінності глобального світу, культура європейського простору сформувалися на християнських засадах теології, філософії, етики, естетики, архітектури, поезії, живопису й літератури. У процесі прочитання навчального посібника стає зрозумілим, що соціокультурний розвиток сучасного суспільства й демократичної держави стає неможливим без глибокого наукового розгляду й аналізу сутності християнської теології, релігійної культури людства і всебічного осмислення християнських цінностей.

Християнська думка має непересічне значення для збереження ідеалів традиційної культури Європи

Актуальні богословські роздуми видатних богословів сучасного світу

Поділитися посиланням: