У пошуках духовно-інтелектуальних цінностей глобального світу

Кафедра теології та християнської комунікації Міжрегіональної Академії управління персоналом та духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів при МАУП підготували новий навчальний посібник «Актуальні питання християнської соціальної доктрини». Цей богословський матеріал нещодавно у вигляді лекцій був представлений слухачам аспірантури Київської духовної академії. У посібнику викладено основні теми, пов'язані з соціальною проблематикою буття людини і практичним здійсненням соціального служіння Православної Церкви в сучасному світі. Вагоме місце відведено політиці, розглянуто питання економіки, історії, нації та релігійної культури, наведено термінологію політологічної та соціологічної науки. Зазначимо, що соціальна доктрина християнства, політична теологія як наукові богословські дисципліни вже давно стали інституційними в США, Європі, оскільки релігія накопичила значний науковий потенціал і має великі можливості інтелектуального формування духовного фундаменту розвитку успішних сучасних держав глобального світу. Християнська теологія постійно вивчається європейською та світовою науковою думкою. Християнська політична та соціальна теологія має неминуще значення для збереження ідеалів традиційної культури Європи та України.

Християнська теологія має неминуще значення для збереження ідеалів традиційної культури Європи

Автори посібника «Актуальні питання християнської соціальної доктрини» — протоієрей Діонісій Мартишин, доктор наук з державного управління, доктор теології (Православний богословський факультет Пряшівського університету у Пряшеві, Словацька Республіка), доцент, завідувач кафедри теології та християнської комунікації Міжрегіональної Академії управління персоналом і священик Павло Бочков, доктор богословських наук (Папський богословський факультет у Вроцлаві, Польща), кандидат юридичних наук — розглядають важливі питання християнської соціальної доктрини, політики, історії, моралі, а також викладають актуальні богословські роздуми видатних соціальних мислителів сучасного світу.

Рецензентами навчального посібника виступили відомі європейські та українські вчені: професор, протоієрей Ян Шафін (prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.), доктор теології (Православний богословський факультет Пряшівського університету у Пряшеві, Словацька Республіка); професор Головатий Микола Федорович, доктор політичних наук; професор Романенко Євген Олександрович, доктор наук з державного управління, бакалавр богослов'я.

Богословський матеріал у вигляді лекцій був представлений слухачам аспірантури Київської духовної академії

Рецензенти навчального посібника зазначають, що в перехідний період розвитку сучасного суспільства, в умовах пошуку духовних векторів становлення соціуму, більшої актуальності набуває звернення до соціальної думки християнства, яка звертає увагу дослідників до релігійної та соціальної проблематики буття людства. Соціальне вчення Православної Церкви сприяє подоланню духовної кризи в суспільстві, набуття богословського розуміння духовної сутності соціуму, гармонізації духовної і соціальної сторін життя людини. Науковці глибоко переконані, що підвищений інтерес до проблематики пошуку духовних векторів розвитку суспільства цілком закономірний. Він знаходиться в руслі загального світського наукового і богословського інтересу до соціальної думки християнства, досліджуючи яку православна громадськість не тільки переосмислює власну соціальну політику, історію, економіку, культуру, а й розробляє власне соціальне вчення, що відповідає на всі виклики сучасного світу.

Призначено для священнослужителів, аспірантів і студентів, які вивчають християнську теологію, політологію, соціологію, психологію і філософію історії

Навчальний посібник наочно доводить, що духовно-інтелектуальні цінності глобального світу, культура європейського простору сформувалися на християнських засадах теології, філософії, етики, естетики, архітектури, поезії, живопису та літератури. У процесі прочитання посібника стає зрозумілим, що соціокультурний розвиток сучасного суспільства і демократичної держави неможливий без глибокого наукового розгляду й аналізу сутності християнської теології, релігійної культури людства і всебічного осмислення християнських цінностей.

Призначено для священнослужителів, аспірантів і студентів, які вивчають християнську теологію, політологію, соціологію, психологію і філософію історії.

Поділитися посиланням: