Нормативні документи

Положення про Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками

1. Загальні положення

1.1. Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками (далі – Центр) є структурним підрозділом Міжрегіональної Академії управління персоналом (далі – Академія).

1.2. Діяльністю Центру керує директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора Академії за погодженням голови Наглядової ради.

1.3. Структура та штатний розпис Центру затверджуються ректором Академії за погодженням голови Наглядової ради.

1.4. Центр у своїй роботі керується чинним законодавством України, відповідно до специфіки діяльності Центру, Статутом Академії, рішеннями Наглядової ради, нормативними актами Академії, наказами, рішеннями та розпорядженнями керівництва Академії, а також цим Положенням.

2. Завдання та функції

2.1. Організація практики студентів усіх спеціальностей та форм навчання Президентського університету (далі – ПУ) та факультетів післядипломної освіти при МАУП (далі – ФПО), сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Академії, забезпечення зворотнього зв’язку з випускниками.

2.2. Забезпечення навчальних підрозділів ПУ та ФПО Академії базами для проходження студентським контингентом практики за умови своєчасного подання необхідних документів для організації практики (згідно „Положення про практику студентів МАУП”, наказ від 17.01.05 № 04-о) від навчальних підрозділів ПУ та ФПО.

2.3. Організація роботи з укладання договорів цивільно-правового характеру з підприємствами, установами, організаціями на проходження практики студентами Академії.

2.4. Інформування навчальних підрозділів ПУ та ФПО про забезпечення бюро графіками проходження практики та документацією, необхідною для її організації.

2.5. Надання консультацій керівниками практики від інститутів, організацій та представникам Всеукраїнського університету і Міжнародного відкритого університету.

2.6. Консультування абітурієнтів, студентів і випускників Академії з питань працевлаштування та проходження практики.

2.7. Забезпечення і контроль проходження практики студентами навчальних підрозділів ПУ та ФПО.

2.8. Оформлення документів після закінчення практики, необхідних для нарахування заробітної плати керівникам практики від підприємства.

2.9. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів Академії.

2.10. Пошук та підбір кандидатів серед студентів і випускників Академії для своєчасного заміщення вакантних посад в Академії.

2.11. Формування бази даних випускників Академії з метою подальшої співпраці в організації нових робочих місць для випускників МАУП та організації практики студентів МАУП.

2.12. Налагодження контактів з потенційними роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів і випускників Академії, та створення банку даних про наявність вакансій для виробничої практики на підприємствах та організаціях, очолюваних випускниками МАУП.

2.13. Проведення роботи по залученню випускників до продовження навчання в Академії.

2.14. Залучення випускників до участі в загальноакадемічних заходах, проведеннях семінарів, конференцій, круглих столів, лекцій з метою підвищення загальноосвітнього рівня.

2.15. Взаємодопомога членів центру у проходженні практики ,пошук шляхів творчого підходу до нього, співпраця з випускниками Академії.

2.16. Створення та ведення WEB сторінки в інтернеті з метою інформування випускників МАУП.

2.17. Забезпечення випускників Академії дисконтними картками випускників.

2.18. Проведення та організація свята випускників Академії кожного року.

3. Структура та управління

3.1. Структура, чисельність та штатний розпис Центру формується відповідно до його завдань та функцій і затверджується ректором Академії за погодженням Голови Наглядової ради.

Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора Академії за погодженням голови Наглядової ради та за поданням Головного економіста-директора Агенції аудиту та ділової інформації.

3.2. Директор Центру:

3.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Центру.

3.2.2. Ознайомлює працівників Центру з рішеннями керівництва Академії, які стосуються діяльності Центру.

3.2.3. Бере участь у зборах, нарадах, засіданнях з питань діяльності Центру.

3.2.4. Бере участь в обговоренні питань щодо виконавчих функцій Центру.

3.2.5. Виносить на розгляд керівництва Академії пропозиції з удосконалення роботи Центру та зауваження щодо його діяльності.

3.2.6. Видає, в межах своєї компетенції, розпорядження і контролює їх виконання.

3.2.7. Налагоджує контакти з потенційними роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів і випускників Академії, та створення банку даних про наявність вакансій для виробничої практики на підприємствах та організаціях.

3.2.8. Проводить роботу по залученню випускників до продовження навчання в Академії.

3.3 Провідний фахівець

3.3.1. Провідний фахівець підпорядковується директору Центру.

3.3.2. Провідний фахівець проводить діяльність пов’язану з Клубом випускників.

3.3.3. Організовує взаємозв’язок та взаємодопомогу випускників та студентів Академії.

3.3.4. Підтримує роботу WEB сторінки Клубу випускників.

3.3.5. Організація і пошук пропозицій з удосконалення роботи Центру.

3.3.6. Виконує завдання поставленні директором Центру та вносить власні пропозиції.

3.3.7. Бере участь в обговоренні питань щодо вдосконалення роботи Клубу випускників

3.3.8. Проводить роботу по забезпеченню дисконтними картками випускників МАУП.

3.3.9. Заохочує випускників до продовження навчання в Академії.

3.3.10. Забезпечує постійний зв’язок між випускниками та Академією для створення бази даних про випускників.

4. Організація роботи та взаємодія з іншими підрозділами

4.1. Працівники Центру реалізують свої права та виконують обов’язки згідно з Положенням Агенції, цим положенням, відповідною посадовою інструкцією.

4.2. Працівники Центру несуть у встановленому порядку відповідальність за виконання покладених на них обов’язків і використання наданих їм прав.

4.3. Для організації роботи по сприянню у працевлаштуванні кандидату необхідно:

 • Сплатити в касу Академії 8 (вісім) грн. за послуги бюро у працевлаштуванні.
 • Заповнити реєстраційну картку (відповідного зразка).
 • Надати необхідні документи (резюме в електронному вигляді, одну фотокартку 3х4 см).

4.4. Центр надає послуги з підготовки резюме кандидата. Для цього необхідно сплатити в касу Академії 12 (дванадцять) грн.

4.5. Робота з працевлаштування може бути припинена:

 • За власним бажанням кандидата.
 • У разі порушення вимог цього Положення.
 • За відсутності будь-якого зв’язку з кандидатом більше 4-х тижнів.
 • У разі працевлаштування.

4.6. З метою інформаційного забезпечення директор Центру має право: отримувати від структурних підрозділів Академії необхідну інформацію та матеріали; за погодженням з керівництвом залучати, у разі необхідності, до виконання покладених на Центр завдань відповідних фахівців, науково-педагогічних та інших працівників структурних підрозділів Академії; у службових потребах використовувати засоби інформаційного та технічного забезпечення діяльності Академії, її матеріальну і соціально-побутову базу, тощо.

4.7. Департамент підготовки наказів та КБД забов’язаний вчасно надавати інформацію про випускників для створення бази випускників.

5. Члени центру права та обов'язки

5.1. Членами Центру можуть бути випускники Академії.

5.2. Члени Центру мають право:

 • одержувати професійні поради та консультації;
 • обмінюватись особистим досвідом з кола питань, що виникають при вирішенні проблеми працевлаштування, підвищення професійного рівня тощо;
 • користуватися всіма видами послуг, які надаються Академією.

5.3. Члени Центру можуть користуватися наступними пільгами:

 • знижка 10% для отримання освіти, підвищення власного освітньо-кваліфікаційного рівня; та для отримання вищої освіти власних дітей в системі МАУП для будь-якого освітньо-кваліфікаційного рівня (ліцеї, технікуми, інститути);
 • здобуття наукового ступеня у Державних аспірантурі та докторантурі МАУП зі знижкою 10 %;
 • придбання навчально-методичної та наукової літератури Видавництва Академії зі знижкою в оплаті у розмірі – 10%;
 • безкоштовне користування бібліотекою МАУП;
 • участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах – 10% знижки;
 • безкоштовне оформлення передплати на тижневик «Персонал Плюс»;
 • вхід до «Диско-бару 119» - знижка 50%, на суму замовлення – знижка 10%;
 • відвідування, проведення ювілейних зустрічей, презентацій у ресторані “Княжий”
 • знижка 10% від суми замовлення.

5.4. Члени Центру забов’язані: додержуватися вимог цього Положення

5.5. Члени Центру проводять ініціативну роботу із залучення до Центру нових членів, відкриття його регіональних відділень.

5.6. Будь-який член Центру може вийти з нього після письмового повідомлення про це директора Центру.

5.7. Членство в центрі може бути припинено, якщо діяльнісь данного членства суперечить меті і завданням Центру.

6. Відповідальність центру

6.1. Директор центру несе персональну відповідальність:

 • за не дотримання законів України, інших актів, наказів Академії;
 • за не дотримання безпечних умов праці; 
 • за не дотримання організаційної та фінансової дисципліни і збереження майна.


ПОЛОЖЕННЯ про практику здобувачів вищої освіти ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Поділитися посиланням: