Навчання у МАУП

Меню

Формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторинг та періодичний перегляд

Перегляд освітніх програм

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти


Третій рівень (доктора філсофії)

Educational-scientific program "ECONOMICS"Поділитися посиланням: