Навчання

Меню

Формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторинг та періодичний перегляд

Перегляд освітніх програм

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти


Третій рівень (доктора філософії)

Educational-scientific program "ECONOMICS"

Освітньо-наукова програма ЕКОНОМІКА (PhD)

Educational-scientific program LAW

Освітньо-наукова програма ПРАВО (PhD)

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 2018 р.

Public management and administration 2018 Educational and scientific program

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 2020 р.

Public management and administration 2020 Educational and scientific program

Поділитися посиланням: