Студентоцентроване навчання

Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про студентське самоврядування ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в ПРаТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про наукове товариство студентів і молодих вчених у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Концепція виховної роботи у Міжрегіональній Академії управління персоналом

Положення про організацію самостійної роботи студентів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальними графіками в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про підготовку магістрів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про порядок та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Поділитися посиланням: