Ліцензування та акредитація

Ліцензії та сертифікати

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.07.2017 № 156-л "Про переоформлення ліцензій"

Сертифікати про акредитацію

035 Філологія (бакалавр)

035 Філологія (магістр)

051 Економіка (бакалавр)

051 Економіка ОПП (спеціаліст)

051 Економіка (магістр)

052 Політологія (бакалавр)

052 Політологія  (магістр)

053 Психологія (бакалавр)

053 Психологія (спеціаліст)

053 Психологія  (магістр)

053 Психологія ОПП другий (магістерський) рівень

054 Соціологія (бакалавр)

054 Соціологія (спеціаліст)

054 Соціологія  (магістр)

071 Облік і оподаткування (бакалавр)

071 Облік і оподаткування ОПП (спеціаліст)

071 Облік і оподаткування (магістр)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (магістр)

073 Менеджмент (бакалавр)

073 Менеджмент (спеціаліст)

073 Менеджмент (магістр)

075 Маркетинг (бакалавр)

075 Маркетинг (спеціаліст)

075 Маркетинг (магістр)

081 Право

081 Право (бакалавр)

081 Право  (магістр)

081 Право (доктор філософії)

6.030401 Правознавство

6.030402 Правоохоронна діяльність (бакалавр)

121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр)

121 Інженерія програмного забезпечення (спеціаліст)

121 Інженерія програмного забезпечення ОПП (магіст)

Комп'ютерні науки (бакалавр)

123 Комп`ютерна інженерія (спеціаліст)

226 Фармація, промислова фармація (бакалавр)

231 Соціальна робота (бакалавр)

231 Соціальна робота ОПП (магістр)

242 Туризм (бакалавр)

242 Туризм (бакалавр)

242 Туризм ОПП (магістр)

262 Правоохоронна діяльність (бакалавр)

262 Правоохоронна діяльність ОПП другий (магістерський) рівень

281 Публічне управління та адміністрування (бакалавр)

281 Публічне управління та адміністрування ОПП (магістр)

281 Публічне управління та адміністрування (доктор філософі)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (бакалавр)

291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії ОПП (магістр)

Львівський інститут

073 Менеджмент (бакалавр)

081 Право ОПП другий (магістерський) рівень

Одеський інститут

073 Менеджмент

Управління персоналом та економіка праці (магістр)

081 Право (магістр)

Херсонський інститут

051 Економіка (бакалавр)

081 Право (магістр)

Маріупольський інститут

051 Економіка (бакалавр)

051 Економіка ОПП другий (магістерський) рівень

Хмельницький інститут

053 Психологія ОПП (магістр)

081 Право (бакалавр)

081 Право (магістр)

242 Туризм (бакалавр)

Хмельницький коледж

071 Облік і оподаткування (молодший спеціаліст)

073 Фінанси, банківська справа і страхуванн  (молодший спеціаліст)

081 Право (молодший спеціаліст)

242 Туризм (молодший спеціаліст)

Волинський інститут

073 Менеджмент (бакалавр)

081 Право (магістр)

Дніпровський інститут

073 Менеджмент (бакалавр)

Житомирський інститут

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)

073 Менеджмент (бакалавр)

081 Право (магістр)

Чернігівський інститут

081 Право

Адміністративний менеджмент (магістр)

Прикарпатський інститут

051 Економіка

073 Менеджмент (бакалавр)

Центральноукраїнський інститут

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці (магістр)

081 Право (магістр)

Західнодонбаський інститут

051 Економіка (бакалавр)

Яготинський коледж

072 Фінанси, банківська справа та страхування (молодший спеціаліст)

231 Соціальна робота (молодший спеціаліст)

Коледж при Донецькому інституті

073 Менеджмент (молодший спеціаліст)

Експертні висновки

Експертний висновок щодо чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Експертні висновки щодо первинної акредитації підготовки фахівців в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Експертний висновок щодо чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців в галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» за другим (магістерським) рівнем у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Психологія зі спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Експертііий висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Туризм зі спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за другим (магістерським) рівнем у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитації діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» з напряму підготовки 6.030205 «Країнознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Соціальна робота» із спеціальності 231 «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки студентів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки Україні щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» зі спеціальності 055 (291) «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки (03 «Гуманітарні науки») напряму (спеціальності) 6.020303 (035) «Філологія» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03010401 (052) "Політологія" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України щодо акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» у ПрАТ ВНЗ МАУП

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03010101 (054) «Соціологія» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України і проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів галузі знань 1801 «Снеііифічиі категорії» (07 Управління та адміністрування) спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» (073 Менеджмент) у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів в галузі знань 1401 (24) "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 "Туризм" (спеціальність 242 "Туризм" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м. Київ)

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за нарямом 6.030102 "Психологія", спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.03010201, 8.03010201 "Психологія" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" з напряму підготовки, спеціальності 6,030601 "Менеджмент", 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і анміністрування (за видами економічної діяльності)" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи в галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" (07 "Управління та адміністрування") напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" (073 "Менеджмент") в Яготинському інституті ПрАТ ВНЗ МАУП

Висновки експертної комісії шодо чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціальності 073 Менеджмент) у Прикарпатському інституті імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Трускавець)

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з ліцензування підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 035 "Філологія"

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з ліцензування підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 035 "Філологія"

Відомості про навчальне-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю 221 «Стоматологія» в галузі знань 22 «Охорона здоров'я»

Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів
Інститут соціальних наук та самоврядування

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра публічного адміністрування

Інститут права ім. князя Володимира Великого
Інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького

Інститут міжнародної економіки та фінансів

Станом на 15.08.2022 року ліцензований обсяг становить 6067 осіб, фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО становить 4589 осіб

Поділитися посиланням: