Центр дистанційного навчання

Контактна інформація

Адреса:  03039 МАУП м. Київ, Фрометівська 2, корпус № 26, каб.3
Телефон: (044) 49 447 49,   (внутрішні телефони: 14-95, 14-88)
E-mail: [email protected]
http://do.iapm.edu.ua

 

Центр дистанційного навчання

Положення про  дистанційне навчання з використанням Інтернет-технологій на базі Міжрегіональної Академії управління персоналом було затверджено 01 березня 2001 року (Наказ №50-о  від 15.02.2001р.)

Центр дистанційного навчання організовує освітній процес на навчальній платформі  Moodle, яка відноситься до автоматизованих інформаційних систем класу LMS (Learning Management System) – управління навчанням.

Основним завданням дистанційної освіти є створення зручних і комфортних умов навчання для студентів, які бажають отримати вищу освіту без відриву від виробництва, або не мають можливості навчатись за денною та заочною формами: індивідуальний графік у зручному темпі, навчання незалежно від місця проживання,  стану здоров'я,  відсутність стресів, додатковий вільний час на особистий розвиток.

Керівник – Чолишкіна Ольга Геннадіївна, к.т.н, директор Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну

Заступник керівника
Данилюк Людмила Сергіївна
Провідний фахівець
Яременко Дарина Миколаївна
Фахівець
Білінська Ірина Миколаївна

        

 

 У Центр дистанційного навчання МАУП здійснюється  набір студентів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами:

Освітній рівень бакалавр:

 • 022 «Графічний дизайн та реклама»
 • 022 «Дизайн середовища»
 • 022 «Цифрове мистецтво/Digital art"
 • 051 «Управління персоналом та економіка праці»
 • 053 «Психологія»
 • 061 «Журналістика
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Економіка  та управління бізнесом»
 • 075 «Маркетинг і рекламна діяльність»
 • 081 «Право»
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 125 «Кібербезпека»
 • 242 «Туризм»
 • 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»

Освітній рівень магістр:

 • 022 «Дизайн»
 • 051 «Економіка»
 • 053 «Психологія»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»
Поділитися посиланням: