Центр дистанційного навчання

Контактна інформація

Корпус 26, do.iapm.edu.ua

Деканат: 14-88, e-mail: dist1@iapm.edu.ua

Телефон: (063) 630 11 67 - Данилюк Людмила Сергіївна

Характерні риси дистанційної освіти

Дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють наступні риси:

Гнучкість. Можливість займатись у зручний для себе час, у зручному місці і темпі (цілодобовий доступ до навчальних матеріалів, тестів, завдань, що розміщені в системі ДН). Нерегламентований відрізок часу для засвоєння дисципліни в межах навчального семестру.

Модульність. Можливість з набору навчальних курсів — модулів формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам.

Паралельність. Паралельне з професійною діяльністю навчання, можливість навчання на двох спеціальностях/рівнях.

Охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронним бібліотекам, банкам даних, навчальним матеріалам в системі ДН, тощо) великої кількості студентів. Спілкування через форуми, чати, викладачів та студентів (у т. ч. з різних регіонів).

Технологічність. Використання в освітньому процесі останніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий інформаційний простір.

Соціальна рівність. Рівні можливості отриманні освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я, матеріальної забезпеченості студента (оскільки, в більшості випадків, освіта у дистанційному режимі дешевша за традиційну).

Інтернаціональність. Експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

Нова роль викладача. ДО розширює та оновлює роль викладача, який має координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати курси, що викладаються, підвищувати творчу активність і кваліфікацію у відповідності до нововведень та інновацій у навчальному процесі.

Позитивний вплив здійснює ДО і на студента, підвищуючи його творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до нових знань, розвиваючи культуру спілкування та вміння використовувати інформаційні ресурси, самостійно приймати відповідальні рішення.

Напрями підготовки:
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Фінанси і кредит
 • Облік i аудит
 • Психологія
 • Правознавство
Термін навчання

До рівня «бакалавр»:

 • 4 роки 6 місяців (базова освіта — повна загальна середня).
 • 3 роки 6 місяців (базова освіта — молодший спеціаліст неспорідненої галузі знань).
 • 2 роки 6 місяців (базова освіта — молодший спеціаліст спорідненої галузі знань).

До рівня «спеціаліст»:

 • 1 рік 3 місяці (базова освіта — бакалавр спорідненої галузі знань).
 • 2 роки 6 місяців (базова освіта бакалавр, спеціаліст, магістр неспорідненої галузі знань).

Перепідготовка:

 • 1рік 6 місяців (базова освіта — спеціаліст, магістр).
Перелік документів для вступу:
 1. заява на ім’я ректора Академії;
 2. 4 кольорові фотокартки 3×4;
 3. копія документа про освіту з додатком та оригінал;
 4. копія паспорта та оригінал;
 5. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
 6. сертифікат ЗНО (для тих, хто вступає на 1 курс).
Після закінчення навчання Ви зможете працювати у сферах:
 • Менеджмент організацій і адміністрування: менеджер з питань комерційної діяльності та управління, помічник керівника підрозділів, економіст зі збуту, менеджер з матеріально-технічного забезпечення, керівник малих підприємств...
 • Маркетинг: торгівельний представник компанії, фахівець з методів розширення ринків збуту, менеджер зі збуту і закупівель в різних галузях...
 • Управління персоналом та економіка праці: менеджер з персоналу, економіст з праці, інженер з підготовки кадрів, фахівець з питань зайнятості, інспектор з кадрів, організатор діловодства, помічник керівника підприємства, інспектор соціальної допомоги, профконсультант...
 • Фінанси і кредит: фінансовий директор підприємства, керівник фінансового відділу, брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, страховий агент, оцінювач, експерт, кредитний інспектор, інспектор обмінного пункту, інспектор контролю за цінами, бухгалтер...
 • Облік i аудит: бухгалтер, бухгалтер експерт, бухгалтер-ревізор, аудитор, ревізор, економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, економіст статистик, спеціаліст з фінансово-економічної безпеки...
 • Психологія: практичний психолог в освітніх закладах, організаціях та підприємствах, психолог консультант, спеціаліст центру соціальних служб...
 • Правознавство: інспектор з контролю за виконанням доручень, керуючий справами виконавчого комітету, консультант нотаріальної контори, приватний детектив, діловод...
Поділитися посиланням: