Центр міжнародної академічної мобільності МАУП

Стратегія інтернаціоналізації МАУП

МАУП, відповідно до чинного законодавства, здійснює міжнародну співпрацю, укладає договори про співпрацю, установлює прямі зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Основними пріоритетами міжнародної співпраці виступають:

 • Сприяння  евроінтеграційним  та демократичним тенденціям розвитку українського суспільства.
 • Посилення міжнародного виміру у сфері вищої освіти.
 • Покращення якості в усіх секторах освіти шляхом поширення міжнародної наукової співпраці,  запровадження мобільності персоналу, стратегічних партнерств.
 • Збільшення можливостей для студентів закладів вищої освіти щодо удосконалення їх здатності до працевлаштування через стажування та організацію академічної мобільності.
 • Збільшення здобувачів вищої освіти.

Сфери наукової міжнародної співпраці:

 • Education
 • Humanities
 • Theology
 • Social And Behavioural Sciences 
 • Management And Administration
 • Law
 • Information And Communication Technologies
 • Social Work
 • Military Science, National Security, Security Of The State Border
 • Civil Security

Основними стратегічними напрямами міжнародної співпраці МАУПу є:

 • участь у програмах двосторонньої та багатосторонньої міждержавної і міжуніверситетської академічної мобільності;
 •  проведення спільних наукових досліджень; проведення спільних наукових проектів;
 •  організація спільної підготовки та перепідготовки й стажування студентів;
 • сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників, студентів;
 •  створення міжнародних наукових об'єднань, лабораторій;
 •  виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав і міжнародних організацій;
 •  організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 •  участь у міжнародних освітніх і наукових програмах; 
 • створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;
 •  навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців, підготовка та перепідготовка науковців;
 • надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої і післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • інші напрями та форми, не заборонені законом.
Поділитися посиланням: