Про Академію

Меню

18 жовтня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом

20 Жовтня 2023 13:28

На початку засідання Голова Вченої ради, Президент Академії Щокін Ростислав Георгійович вручив:

диплом доктора філософії зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Прокопенко Тетяні Петрівні;

Кубок переможця Всеукраїнського рейтингу закладів вищої освіти «ТОП 10 ЗВО», які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 2023 року за зайняте 7-е місце серед 135 закладів вищої освіти України вручається директору Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, завідувачу кафедри публічного адміністрування Семенець-Орловій Інні Андріївні;

диплом фіналіста ХХ Міжнародного конкурсу «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності», який проводився Міністерством освіти і науки України спільно з Українським інститутом вивчення Голокосту, студенту 3 курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Навчально-наукового інституту психології та соціальних наук Шевченку Денису Анатолійовичу.

Першим питанням Вчена рада розглянула присвоєння вчених звань, зокрема:

Ганечко Олені Миколаївні, доктору юридичних наук - доцента кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права;

Брилю Костянтину Івановичу, доктору юридичних наук – доцента кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності;

Кривоберець Марини Миколаївни, кандидату економічних наук – доцента кафедри організації туристичної діяльності;

Перегуді Юлії Андріївни, кандидату географічних наук – доцента кафедри міжнародних відносин;

Требик Ользі Сергіївні, кандидату філологічних наук – доцента кафедри іноземної філології та перекладу;

Граб Марії Іванівні, кандидату юридичних наук – доцента кафедри права.

Другим питанням Вчена рада заслухала доповідь голова рейтингової комісії, директор департаменту кадрового забезпечення та економіки праці Чулової Людмили Юріївни «Про оголошення результатів і відзначення переможців рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр, інститутів, відокремлених структурних підрозділів Академії за 2022/2023 навчальний рік».

Цього року, вже традиційно, відбувся загальноакадемічний рейтинговий конкурс «Якість освіти - 2023».

Метою проведення рейтингового оцінювання в Академії є:

- підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників;

– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Академії;

– забезпечення конкуренції, підвищення мотивації та ефективності праці;

– накопичення даних для виявлення динаміки діяльності кафедр, інститутів та відокремлених структурних підрозділів Академії;

– стимулювання діяльності науково-педагогічних працівників, спрямованої на підвищення якості освіти.

Конкурсне оцінювання здійснюється відповідно до Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, інститутів та відокремлених структурних підрозділів Міжрегіональної Академії управління персоналом, схваленого Вченою радою 26 травня 2021 р. (протокол №2).

Наказом Президента Академії від 19.09.2023 № 171-о затверджено оновлені критерії рейтингового оцінювання та визначено склад рейтингової комісії, до неї увійшли:

Гончаренко Михайло Федорович, ректор Академії;

Храпатий Сергій Вікторович, перший проректор Академії;

Швець Катерина Павлівна, проректор Академії;

Муравйов Кирило Володимирович, директор Інституту підготовки наукових кадрів;

Капеліста Ірина Михайлівна, директор Центру організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі;

Черниш Руслана Юріївна, фінансовий директор;

Чулова Людмила Юріївна, директор Департаменту кадрового забезпечення та економіки праці – начальника відділу управління персоналом;

Максимихіна Олена Вікторівна, заступник директора Департаменту навчально-методичного забезпечення та якості освіти.

Члени комісії проводили аналітичну роботу спрямовану на визначення рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр, інститутів та відокремлених структурних підрозділів МАУП, за наступними показниками:

Навчально-методична робота, до якої увійшли показники з розроблення і оновлення робочих та навчальних програм, силабусів з навчальних дисциплін, навчальних курсів з дисциплін для дистанційної форми навчання, виданих методичних збірників, надрукованих підручників, проведення інтерактивних заходів і т.д.

Наукова робота, в якій відображаються показники щодо публікацій наукових праць, монографій, статей та доповідей опублікованих як науково-педагогічними працівниками так і студентами під керівництвом викладачів. Також увійшли показники по досягненням молодих вчених, розробка патентів та винаходів та захист дисертаційних досліджень під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедр.

Організаційна робота. В цьому блоці відображено кількісні показники щодо здобутків науково-педагогічних працівників зокрема, отамання вчених та почесних звань, наукових ступенів, держаних нагород, участь науково-педагогічних працівників у експертних (галузевих) радах, та у спеціалізованих вчених радах.

Інші види діяльності. Сюди увійшли показники щодо організації загальноакадемічних заходів, відображені студенти-призери творчих конкурсів та спортивних змагань і т.д.

Рейтинговою комісією було проведено оцінювання поданих показників в п’яти номінаціях – «Кращий викладач року», «Краща кафедра року» окремо серед кафедр Президентського університету та кафедр Відокремлених структурних підрозділів, «Кращий інститут року» та «Кращий ВСП року».

В конкурсі прийняли участь: 5 інститутів Президентського університету; 16 відокремлених структурних підрозділів, 47 кафедр з них 22 кафедри Президентського університету та 24 науково-педагогічних працівників, з них 10 – викладачі  кафедр відокремлених структурних підрозділів.

Рейтингова комісія здійснювала перевірку поданої інформації за напрямами роботи науково-педагогічних працівників/кафедр/навчальних та відокремлених структурних підрозділів відповідно до затвердженої методики та критеріїв оцінювання. За результатами було підведено підсумки рейтингу, які я зараз маю честь оголосити.

У номінації «Кращий інститут року»

І місце посів Навчально-науковий інституту управління, економіки та бізнесу, з результатом 3246,1 балів.

Лауреатом номінації з почесним ІІ місцем став Навчально-науковий інститут права і мені князя Володимира Великого, сумарний показник складає 743 бали.

Лауреатом номінації зі здобуттям ІІІ місця став Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну, і їх результат- 552,3 бали.

У номінації «Краща кафедра року»

Перемогу здобула кафедра публічного адміністрування – І місце, з сумарним результатом – 1899 балів.

Лауреатами номінації стають:

ІІ місце – Кафедра комп’ютерних інформаційних систем і технологій, набрано – 362 бали.

ІІІ місце – Кафедра правоохоронної та антикорупційної діяльності, їх результат – 348 балів.

У номінації «Кращий викладач року» було визначено ТОП-5 кращих викладачів:

Заросило Володимир Олексійович – завідувач кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності, 149 балів;

Кришталь Галина Олександрівна – завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи, 108 балів;

Головач Наталія Василівна – професор кафедри управління персоналом та економіки праці, 110 балів;

Раєвська Яна Миколаївна – завідувач кафедри психології, 101,5 балів;

Семенець-Орлова Інна Андріївна – завідувач кафедри публічного адміністрування, з найвищим показником – 640 балів.

У номінації «Кращий відокремлений структурний підрозділ року»

І місце посів Одеський інститут, і їх результат 744 бали.

Лауреатом номінації з почесним ІІ місцем став Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України, з результатом 646,2 балів.

Лауреатом номінації зі здобуттям ІІІ місця став Львівський інститут, з сумарним показником 634,7 балів.

У номінації «Краща кафедра року» серед відокремлених структурних підрозділів:

І місце здобула кафедра управління, фінансів та адміністрування Одеського інституту, з результатом 377,5 балів.

Лауреатами номінації стали:

ІІ місце – кафедра права Львівського інституту, з результатом 292 бали.

ІІІ місце – кафедра загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту – 246,5 балів.

Президент Академії Щокін Р. Г. вручив переможцям конкурсу «Якість освіти - 2023» дипломи, а також сертифікати на отримання грошової винагороди. Відповідно до вищезазначеного Положення, ця винагорода є одноразовою і кошти мають бути розподілені між усіма працівниками навчального підрозділу на черговому засіданні кафедри/інституту/ВСП/, відповідно до особистого вкладу кожного працівника в кінцевий результат, одностайним голосуванням всіх членів засідання.

 

Третім питанням Вчена рада заслухала доповідь керівника Центру контролю якості освітніх послуг Полторацької А. Я. та співдоповідь декана факультету фармації Інституту медичних та фармацевтичних наук Дьякової Л. Ю. про освітню, виховну, наукову діяльність і перспективи розвитку факультету фармації Інституту медичних та фармацевтичних наук.

Факультет фармації засновано у 2017 році. На факультеті фармації здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціалізація 226.01 «Фармація», за двома освітньо-професійними програмами: ОПП «Фармація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОПП «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої.

На даний час, на факультеті навчається 172 студенти.

Освітній процес забезпечується профільною (випусковою) кафедрою загальної та клінічної фармації, а також науково-педагогічними працівниками кафедри загальномедичних дисциплін, кафедри медичної психології Інституту медичних та фармацевтичних наук, кафедри іноземної філології та перекладу, кафедри філософії та суспільних дисциплін Навчально-наукового інституту психології та соціальних наук, кафедри обчислювальної математики та комп’ютерного моделювання Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну. Всього в реалізації освітньо-професійної програми «Фармація» задіяно 25 науково-педагогічних працівників, з них 7 – доктори наук, 18 – кандидати наук (доктори філософії), 7 мають вчене звання професор, 6 – доцент.

На факультету створено навчальний комплекс «Навчальна аптека», що за складом та площею приміщень повною мірою імітує роздрібну аптеку з правом виготовлення нестерильних лікарських засобів. Приміщення цієї аптеки водночас є спеціалізованими навчальними аудиторіями. Таким чином, відпрацювання практичних навичок та ситуаційне навчання для досягнення ПРН здійснюється в спеціалізованих лабораторіях, об’єднаних в цілісний навчальний комплекс «Навчальна аптека», а саме: лабораторія хімії № 1 (фізико-хімічна зона: фізичні методи аналізу та інструментальні методи хімічного аналізу), лабораторія хімії № 2 (аналітична зона: якісний аналіз, титриметричні методи аналізу), лабораторія технології лікарських засобів, лабораторія фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки, аудиторія управління та економіки фармації (імітація торгівельного залу в навчальній аптеці), аудиторія медичного та фармацевтичного товарознавства, аудиторія фармакології та клінічної фармації, аудиторія біології та анатомії людини з основами фізіології, аудиторія гігієни з основами мікробіології та екології, аудиторія фармацевтичного права та законодавства, аудиторія соціальної фармації, аудиторія управління якістю у фармації.

Регулярно оновлюються запаси реактивів, допоміжних речовин, муляжів, анатомічних препаратів, мікропрепаратів, упаковок ЛЗ та парафармацевтичних товарів, зразків ЛРС, гербарний фонд.

Важливе значення для підготовки майбутніх фахівців фармації має потужна база практичного навчання, яка дає змогу здобувачам освіти завершити вивчення кожної теми та змістових модулів освітніх компонентів на конкретних виробничих дільницях поблизу технологічних ліній, в лабораторіях з контролю якості лікарських засобів фармацевтичного підприємства, в складських приміщеннях активних фармацевтичних інгредієнтів та готової продукції виробника лікарських засобів, в службі фармаконагляду або безпосередньо в аптеках успішно працюючої аптечної мережі (за місцями проваждення ліцензійної діяльності). Для реалізації зазначеного укладені відповідні Договори і здобувачі фармацевтичної освіти проходять виробничу практику на таких базах практики:

ü    ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»;

ü    Товариство з обмеженою відповідальністю «АНРІ-ФАРМ», об’єднує 110 аптек;

ü    Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка Національної академії наук України;

ü    Товариство з обмеженою відповідальністю «Санторіус Україна» – національна мережа аптек «БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я», об’єднує 993 аптеки з ліцензованими місцями провадження діяльності та локацією по всім областям України;

ü    Товариство з обмеженою відповідальністю «Подорожник Київ» – національна мережа аптек «подорожник», об’єднує 1397 аптек з ліцензованими місцями провадження діяльності та локацією по всім областям України;

ü    Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармастор» – національна мережа «АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ», об’єднує 590 аптек з ліцензованими місцями провадження діяльності та локацією по всім областям України;

Науково-педагогічні працівники факультету здійснюють наукові дослідження у співпраці з такими організаціями:

ü    Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика;

ü    Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

ü    Київський медичний університет;

ü    Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України;

ü    Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка;

ü    Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;

ü    Medical University of Lublin, Польща.

На факультеті функціонує гурток «Інноваційна фармація». Гуртківці беруть участь у підготовці наукових доповідей. Члени гуртка задіяні у збиранні рослин для виготовлення гербарних зразків та для фотогербарію. Основними принципами виховної роботи на факультеті є: демократичність, фундаментальність, виховання студентів у колективі та через колектив, гуманізація, єдність теорії та практики, природовідповідність, культурне виховання, пріоритет правової свідомості, соціальна орієнтованість діяльності впродовж життя.

Розглянувши дане питання, Вчена рада доручила опрацювати питання відкриття підготовки здобувачів освіти за спеціальністю «Фармація» на рівні молодшого бакалавра.

 

Наприкінці засідання за доповідями першого проректора, д.ф.-м.н., проф. Храпатого С. В. Вчена рада:

заслухала інформацію про поточний стан виконання Плану заходів щодо підвищення рівня академічної репутації, репутації серед роботодавців, наукової та інформаційно-іміджової роботи в Академії;

затвердила теми дисертаційних досліджень та призначила наукових консультантів здобувачам наукового ступеня доктора наук;

рекомендувала до друку низку навчально-методичних праць та наукових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками Академії;

затвердила склади разових спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації для 5 здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальностями «Право» і «Публічне управління та адміністрування».