Про Академію

Меню

ДНІ ЧИТАЦЬКОЇ КРИТИКИ (27-30 вересня 2010р.)

22 Жовтня 2010 10:53

Бібліотека займає особливе місце у вищому навчальному закладі, тому що являє собою інформаційну основу науково-освітнього і виховного процесів. І її роль зростає, особливо сьогодні, у зв'язку з проведенням модернізації та інформатизації вищої освіти, підвищенням попиту на освітні послуги. У цих умовах будь-яка бібліотека зобов'язана оперативно реагувати на запити, вимоги, побажання користувачів, а також постійно підвищувати рівень професійної компетентності своїх співробітників.

Якісне обслуговування користувачів - одна з найважливіших функцій бібліотеки, а університетської - особливо. Моніторинг якості обслуговування здатний не просто виявити чергові проблеми, зафіксувати факти, але і підказати, як поліпшити роботу бібліотеки.

З цією метою в бібліотеці МАУП було проведено „Дні читацької критики”, яке проводилося до свята „Всеукраїнський день бібліотек”. Читачам було запропоновано міні-анкети у всіх відділах бібліотеки, які містили в собі три пункти: „Як Вас обслуговують в Міжнародному бібліотечно-інформаційному центрі ім. Ярослава Мудрого?”; „Мені хотілось, щоб в бібліотеці було (ваші пропозиції та побажання)”; „Більше всього мені не подобається в бібліотеці (ваші зауваження)”.

Для одержання більш повного уявлення про якість обслуговування в МБІЦ ми запропонували читачам анонімне опитування.

Результати читацької критики такі:

- взяли участь 475 відвідувачів;

- «відмінно» оцінили роботу колективу - 452 чол. (95,2%); «задовільно» - 20 чол. (4,2%); «незадовільно» - 3 чол. (0,6%).

74,8% респондентів висловили подяку за високу культуру обслуговування, „чуйне, уважне ставлення працівників до читачів”, відзначивши, що „...наша бібліотека найкраща в місті, у ній зібрана найновіша література”. Оцінки обслуговування в підрозділах бібліотеки, дані в анкетах, свідчать, що читачі хочуть бачити в особі бібліотекаря уважного, доброзичливого співробітника, гарного співрозмовника, кваліфікованого й ерудованого фахівця. Загальні побажання – „посміхатися”, „бути добрішими”. Поряд із критичними зауваженнями, студенти висловлювали подяку колективові за якісне й оперативне обслуговування і наполегливо рекомендували „збільшити штат бібліотеки”.

4 відсотки опитаних - бажають „більше книг на тимчасовий абонемент та на триваліший термін видачі”. 83% - задоволені фондом бібліотеки, однак якість фонду задовольняє не всіх читачів, а саме - 7.5% відсотки побажали ”одержувати більше нової наукової та художньої літератури, а не лише підручників” по всіх галузях знань, у тому числі періодичних видань.

5,4% - висловили побажання, щоб в читальних залах було самообслуговування користувачів та надання книг з читальних залів під заставу.

Відвідувачі комп’ютерного залу відзначили, що „хотілося б бачити тут ще сучасні комп'ютери”; „безкоштовний та швидкий Інтернет”; „зону Wi-Fi”; „магазин канцтоварів”.

Висновки, отримані в результаті міні-анкетуванні „Дні читацької критики”, поставили перед бібліотекарями нові завдання по поліпшенню якості обслуговування. Як показують анкети, у читачів залишаються популярними традиційні форми пропаганди літератури: книжкові виставки, відкриті перегляди, огляди. При цьому висловлена думка, що бібліотека є центром громадського життя МАУП, спільного обговорення актуальних тем, проблем.

Керівництво Академії добре розуміє і постійно створює хороші та гідні умови для якісного навчання студентів. В даний час у бібліотеці повністю поновлюються комп’ютери більш сучасних модифікацій, що на років три – п’ять забезпечить нам рухатися в ногу з науково-технічним прогресом. Суттєво зріс бібліотечний фонд, який становить близько 400 тис. примірників книг. Це дозволяє готувати студентів високого професійного рівня.

Підводячи загальний підсумок нашого міні-анкетування, відзначимо, що проведене анкетування ще раз підтвердило той факт, що наші читачі – люди не байдужі до проблем бібліотеки. І висловлювання одного зі студентів: „Задоволений всім на 100% і щасливий, що можна сюди прийти. МАУП-  найкращий” - є кращою оцінкою нашої діяльності і величезним стимулом для подальшого розвитку.

Заст. ген. директора МБІЦ
Посвистак О.М.

Поділитися посиланням: