Дні політичної науки в МАУП

25 Квітня 2006 14:07
          Міжрегіональна Академія управління персоналом, хоча є передусім економіко-управлінським вузом, надзвичайно багато уваги приділяє загальній всебічній підготовці студента. Одне з чільних місць в навчально-підготовчому циклі дисциплін займає політологія. Окрім того, що більшість студентів (в залежності від обраної професії) вивчають політичну теорію як предмет, той, хто мріє стати політологом, може обрати собі таку спеціальність, в якості майбутньої професійної діяльності. «Ми не просто готуємо політологів на рівні бакалаврату та магістратури, але маємо свою аспірантуру, докторантуру, маємо кілька докторів політичних наук та професорів, - говорить ректор Академії Микола Головатий. – У видавництві Академії виходить друком багато літератури політологічного спрямування: в минулому році видали «Великий політологічний словник», унікальне видання «Малий етнополітологічний словник» (адже етнополітичні процеси досліджуються в Україні надзвичайно мало), посібники з геополітики». Впродовж кількох років в МАУП проводиться Всеукраїнська олімпіада з політології, де беруть участь студенти з різних вузів України. Дослідженню політологічних проблем присвячуються круглі столи, науково-практичні конференції, дискусії.
          А нещодавно в Міжрегіональній Академії управління персоналом проходили Дні політичної науки, які організував Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса. Обговорити та обмінятися досвідом з вирішення теоретико-методологічних та науково-практичних проблем політології, пошуку ефективних способів адаптації України до нових світових умов і підготовки професійних кадрів з політології в умовах реформування політичної системи та вищої освіти України зібралися тут науковці-політологи, викладачі, студенти різних вузів. Відкрили захід ректор МАУП, доктор політичних наук, професор Микола Головатий, директор Інституту міжнародних відносин МАУП, кандидат економічних наук, професор Людмила Гурч, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів МАУП, доктор політичних наук, професор Ольга Бабкіна.
          Розпочались Дні з міжвузівської студентської конференції «Світ без кордонів: соціально-політичні чинники процесу глобалізації», в якій взяли участь не лише студенти з українських вузів, але й закордонні гості. «В суспільному житті держав проблема глобалізації – одна із центральних, - вважає, зокрема, Микола Головатий. – Адже перерозподіл світу відбувається надзвичайно болісно, змінюються політичні системи в багатьох суспільствах, в тому числі і в Україні, міняється життя соціумів, геополітичні виміри між державами. З одного боку, процес глобалізації є об’єктивним: світ намагається жити у злагоді, домовленості, відбувається взаємовплив політичний, економічний, культурний. Але з іншого боку в цих процесах існує дуже багато протиріч, які розривають суспільство. Візьмімо, наприклад, інформаційну сферу. У зв’язку з активним розвитком телекомунікаційних технологій дедалі більше інформація в сучасному суспільстві стає доступною широким верствам населення, але як тоді бути з захистом національного інформаційного простору?.. Проблемою є і масова культура, бо вона входить у протиріччя з культурою національною. Отже, проблема глобалізації надзвичайно гостра для держав (особливо невеликих), оскільки постає питання, наскільки вони зможуть залишитись самостійними, національними, зберегти свою культурну, релігійну, мовну самобутність. І всі ці питання надзвичайно цікаві з точки зору політології».
          «Проблеми глобалізації зачіпають кожну державу, кожну країну, культуру, релігію, - зазначила, зокрема, доктор політичних наук, професор, завідувач політичних інститутів та процесів МАУП Ольга Бабкіна. – Жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо. Тобто жити в глобалізованому світі і бути незалежним від цієї глобалізації. Ми повинні бачити ризики економічні, соціальні, духовні, культурні, екологічні… З одного боку народи стають дуже схожі, зближуються, але з іншого, ми повинні думати про те, як на одну країну впливають інші країни, групи соціальні, регіони».
          Теоретико-методологічним аспектам політичної науки, аналізу основних тенденцій політичної ситуації в Україні, регіональних тенденцій політичного розвитку в Україні та світі було присвячено круглий стіл «Роль політології в науковому забезпеченні реформи політичної системи України», що відбувався в рамках Днів політичної науки. Провідні вітчизняні науковці, що брали участь у зібранні, оцінювали розвиток політичної культури в Україні, розвиток політичної системи держави, та визначали шляхи її демократизації, формування сучасної політичної нації в Україні, становлення громадянського суспільства.
          Актуальним проблемам сучасності було, зокрема, присвячено виступи доктора філософських наук, професора, завідувача відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України Ф. Рудича (Політичне лідерство на пострадянському просторі: загальне і особливе), доктора політичних наук, професора, завідувача кафедри державного управління та політики і зайнятості Інституту підготовки кадрів В. Храмова (Інститут президентства України в контексті Європейського досвіду: політична рефлексація), доктора політичних наук, професора, завідувача політичних інститутів та процесів МАУП О. Бабкіної (Демократичні детермінанти трансформації українського суспільства), професора, докторанта Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України О. Рублюк (Політична стратегія оптимізації державно-церковних відносин в період системної трансформації українського суспільства), кандидата політичних наук, доцента кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова М. Остапенко (Політичний плюралізм як базова цінність політичної системи демократичного типу).
 
 
Наукові статті з даних проблематик буде видано окремою збіркою.
Поділитися посиланням: