Меню

Інноваційні форми підготовки менеджерів

12 Жовтня 2021 19:29

Входження у бізнес і його розвиток здійснюються у певному психологічному та соціокультурному середовищі, - в цьому переконані і викладачі і студенти Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», які опановують Освітню програму «Менеджмент».

На ефективність бізнесу впливає низка чинників, серед яких важливу роль відіграють знання про специфіку управлінської діяльності та індивідуальні особливості особистості менеджера. Ринкова економіка покладає головну відповідальність за реалізацію власного потенціалу і за успіх у бізнесовій та підприємницькій діяльності на самих людей, тому зростає роль таких психологічних якостей особистості, як цілеспрямованість, підприємливість, комунікабельність,

готовність до обґрунтованого ризику, а також зростає роль соціальних і психологічних методів управління. Формуванню названих soft skills та фахових компетентностей - здатності працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; розумінню принципів психології та використанню їх у професійній діяльності; здатності розвивати і виявляти лідерські якості та поведінкові навички - сприяє практика проведення інтегрованих занять з навчальних дисциплін, на яких студенти є активними учасниками тренінгових вправ з відпрацювання навичок роботи в команді та лідерських якостей, застосування принципів тайм-менеджменту тощо.

Комплекс інтегрованих занять був підготовлений та проведений протягом вересня-жовтня 2021 року викладачами: професором кафедри суспільно-наукових дисциплін Гуменниковою Т.Р. та доцентом кафедри економіки та менеджменту Боденчук Л.Б.

Поділитися посиланням: