Про Академію

Меню

IX Міжнародна науково-практична конференція «БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА Р

18 Квітня 2008 13:50

Вища школа управління за участі фахівців Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти запрошує Вас взяти участь у роботі ІХ Міжнародної науково-практичної конференції

«Болонський процес як засіб підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг»,

яка відбудеться 25-28 травня 2008 р. року у місті Євпаторія.

Основною метою конференції є обговорення та публікація ідей щодо підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг. Учасники даного заходу отримають нагоду обмінятись думками та досвідом реалізацій Болонських угод, а також розробити пропозиції та рекомендації щодо участі українських вузів в єдиному освітньому європейському просторі.

Наукова тематика конференції передбачає обговорення актуальних питань за напрямами:

·       Болонський процес як основа інтеграції системи вищої освіти Європи: вітчизняний і зарубіжний досвід.

·       Менеджмент якості вищої освіти: проблеми і перспективи.

·       Формування та адміністрування іннова­ційного потенціалу вищих навчальних закладів,

·       Проблеми академічної мобільності та шляхи їх подолання.

·       Практика вищих навчальних закладів в організаційно-освітньому процесі (викорис­тання кредитно-модульної системи, моду­льних планів, підготовка бакалаврів і магістрів).

Відкриття конференції відбудеться
26 травня 2008 року о 1
000 у конференц-залі туристично-оздоровчого комплексу  «Руське море»

Місце проведення конференції – Туристично - оздоровчий комплекс (ТОК) «Руське море»:
АР Крим, м. Євпаторія, вул. Токарева, 4;

маршрутка №9 від автовокзалу

Заїзд та реєстрація учасників конференції: 25 травня 2008 року з 900 год. до  1200 у фойє адміністративного корпусу

До м. Євпаторія можна доїхати автобусом або маршрутним таксі, що відправляються з привокзальної площі або автовокзалу
м. Сімферополя

Видання матеріалів конференцій:

Планується видання матеріалів конференції. Для включення матеріалів до тематичного збірника, просимо надіслати статті до
12 травня 2008 року за адресою:

Міжрегіональна Академія управління персоналом, корп.25, ВШУ
вул. Фрометівська, 2, 03039 м. Київ, Україна

або E-mail: [email protected]

Видання матеріалів конференцій.

Вимоги до оформлення тез та доповідей:

-       мова – українська, російська;

-       матеріали подаються у вигляді електронного файлу формату doc на дискеті 3,5 та у 2-х екземплярах на папері;

-       обсяг: 2-3 стор. – тези доповідей;
5-8 стор. – стаття машинописного тексту через
1.5 інтервали; 14 кегль, шрифт Times New
Roman;

-       поля: зліва – 20 мм, знизу – 20 мм, вгорі – 20 мм, праворуч – 15 мм;

-       під назвою доповіді ліворуч слід розмістити в один рядок прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання; через один інтервал – посаду, назву організації, ще через два інтервали – текст статті, УДК; анотація, резюме.

Оргкомітет буде вдячний за заздалегідь вислану заявку учасника (зразок на звороті) та копію платіжного документа.

Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів доповідей.

Статті для опублікування надсилати протягом місяці після завершення роботи конференції. Всі матеріали мають бути підготовлені з урахуванням вимог ВАК до фахових видань.

Матеріали Конференції вийдуть
друком до 01.10.08 р.

Для участі у конференції необхідно зробити організаційний внесок у розмірі 1200 грн. (для публікації без участі у конференції – 90 грн.) готівкою або на р/р Міжрегіональної Академії управління персоналом 26004300289901 АКБ "Сведбанк", МФО 300164, ЗКПО 00127522, ІПН: 001275226654, свідоцтво № 35480608.

Склад послуг:

·       інформаційно-консультаційні послуги  відповідно до програми конференції; комплект матеріалів (тези доповідей, збірника наукових статей попередньої конференції з питань впровадження Болонської декларації в систему вищої освіти України); харчування (25 травня – обід, вечеря, 26, 27 травня – «повний пансіон», 28 травня – сніданок);

·       бронювання і проживання в готелі ТОК «Руське море» - 3 доби (з 25.05.08 р. з 12.00 по 28.05.08 р. – до 12.00);

·       видання збірника наукових статей.

Примітки:

·         при реєстрації учасникам необхідно мати копію поштового переказу або платіжного доручення;

·       до уваги іногородніх учасників ‑ квитками на зворотний проїзд оргкомітет не забезпечує;

·       у випадку неявки учасника на конференцію сума організаційного внеску не повертається, а матеріали конференції можуть бути отримані в Міжрегіональній Академії управління персоналом.

Контактні телефони:

8 (044) 524-57-96, (внут. 13-86, 11-67)

Координатори конференції:

Яровой Володимир Ілліч – проректор з інновацій – генеральний директор Телеуніверситету;

Ляшенко Наталія Сергіївна – директор  Вищої школи управління;

Муравйова Наталія Володимирівна – головний фахівець Вищої школи управління;

Поділитися посиланням: