МАУП готує успішних дипломатів

17 Вересня 2010 10:13

Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса МАУП - навчальний заклад, який займається підготовкою спеціалістів-міжнародників високої кваліфікації, поширення співпраці і взаємопорозуміння між різними культурами, релігіями і національностями, тому Інститут сприяє своєю діяльністю зміцненню і розвитку відносин між Україною та арабськими країнами, розширенню діалогу між слов’янськими і мусульманськими цивілізаціями.

В Інституті діє потужна науково-дослідна база, а навчають студентів провідні фахівці-педагоги, які допомагають опановувати найпрестижніші спеціальності, створюючи сприятливі умови для здобуття якісної освіти європейського рівня.

Докладніше про це розмовляємо з директором Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса МАУП, доктором економічних наук Лілією Шостак.

-Що означає бути дипломатом у сучасному світі? Якими якостями повинен володіти міжнародник?

Дипломат – це, перш за все, людяність, відповідальність і дисципліна. Це статус людини, яка представляє та відстоює державні інтереси і захищає права власних громадян за кордоном. Людина – освічена у багатьох сферах знань – світовій політиці, історії, географії, міжнародному праві, економіці, філософії, соціології, психології, етиці та дипломатичному протоколі – здатна до аналізу поточної ситуації та прогнозу розвитку міждержавних подій. Людина високої культури та моралі, що дозволяє їй приймати адекватні до даної ситуації рішення та ефективні дії, і нести за них відповідальність.

- Наскільки популярна нині професія дипломата?

Для молодих людей професія дипломата завжди була овіяна певним романтизмом служіння миру і справедливості, можливістю побачити різні куточки світу, взяти участь у розв’язанні найважливіших міждержавних проблем. Сьогодні ці проблеми стають все більш актуальними, тому інтерес молоді до цієї спеціальності лише поглиблюється.

- Які нові спеціальності пропонує інститут?

З метою розширення освітніх послуг в новому навчальному році здійснюється прийом на підготовку та перепідготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціалізації «Міжнародні відносини і дипломатія» заочної форми навчання. Також здійснюється підготовка магістрів заочної форми навчання на базі бакалаврів спорідненої галузі знань спеціалізації «Міжнародні відносини». Тому, студенти мають можливість вступати на заочну форму навчання і освоювати професію міжнародника.

- Які перспективи чекають на випускників?

Випускники інституту отримують фахову підготовку та дипломи державного і європейського зразка, що надає можливості займатися: науково-аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин; брати участь у переговорах і дипломатичних бесідах; аналізувати міжнародну інформацію; займатися науковими дослідженнями в галузі гуманітарних та суспільних наук; здійснювати дослідження світового ринку та суспільної думки; займатися консультативною та виконавською діяльністю у міністерствах та відомствах України, міжнародних організаціях, партійних органах, державних відомствах та установах, органах самоврядування, приватних структурах, громадських організаціях; планувати та здійснювати рекламні, зокрема політичні кампанії; займатися громадською діяльністю у сфері відпочинку та розваг, культури і спорту; здійснювати письмовий та усний переклад; надавати освітянські філологічні послуги.

- Як проходить практика студентів?

- Науково-педагогічна практика проходить на кафедрах інституту, де майбутні фахівці мають можливість викладати певні навчальні курси. Виробнича практика здійснюється в органах законодавчої і виконавчої влади України, посольствах країн Близького Сходу та Східноєвропейських країн, державних відомствах та установах, зокрема Промислово-торгівельній палаті України, органах місцевого самоврядування; філіях транснаціональних компаній, сумісних фінансових та виробничих підприємствах. За результатами цієї практики готуються звіти та дипломні роботи.

- Інститут допомагає з працевлаштуванням студентів?

- Завдяки широкому колу установ і підприємств, де проходить виробнича практика, більшість студентів працевлаштовані вже на 4-му курсі навчання і завершують його за індивідуальним графіком. Також студенти в індивідуальному порядку вибирають собі місце роботи.

Поділитися посиланням: