Менеджер – професія нашого часу

12 Червня 2008 09:00

 

Наш бурхливий час, коли економіка набирає обертів, вимагає енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних та складних спеціальностей – менеджмент. Про те, хто ж такий менеджер, і чи кожна людина може працювали за цією спеціальністю розповіла директор Інституту менеджменту та бізнесу імені Б. Хмельницького МАУП доктор біологічних наук, професор Олена Вікторівна Баєва.

 

- Що означає слово менеджмент? Яке його походження?

Існує кілька тлумачень походження слова “менеджмент”. На думку одних - це слово походить від англійського Manage – управляти, яке у свою чергу запозичило свій корінь від латинського Manus – рука . Тобто рукою вказують напрям в якому потрібно рухатись.

На думку інших - слово “менеджмент” утворилося від італійського manegio/maneggiare та французького manege, що означає «арену, по якій бігають по колу коні, які підганяються довгим хлистом шталмейстера».

Сучасних визначень менеджменту дуже багато. Найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів із метою досягнення цілей організації.

Мені особисто найбільш до вподоби вислів однієї з засновників наукового менеджменту Мері Паркер Фоллет, яка писала, що менеджмент – це мистецтво добиватись успіху через керівництво людьми.

Широко відомий вислів Карла Маркса: “Окремий скрипаль сам управляє собою, оркестр потребує диригента.” Часто особу менеджера ототожнюють із диригентом. Він не вміє так професійно грати як скрипаль або віолончеліст. Він не вміє писати музику як композитор. Проте, геній музикантів та композитора ми можемо почути тільки завдяки кропіткій праці та таланту диригента.

Успіх організації ми пов’язуємо з ім’ям та діяльністю менеджерів. Вони формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку фірми.

Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях.

По-перше, це - управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей.

По-друге, це - лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції.

По-третє, це – людина, яка має певні комунікативні здібності, що постійно встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.

По-четверте, це – людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання.

По-п'яте, це - новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію.

По-шосте, це людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером й у той же час розважлива. В практичному менеджменті не аби яке значення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди однакові.

В сьоме , це -вихователь, що володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямовувати його розвиток, формувати організаційну культуру організації.

- Якими людськими якостями має володіти менеджер?

Ідеальний образ сучасного менеджера передбачає наявність у людини відповідних якостей та вмінь. Якості менеджера – сукупність характеристик менеджера, обумовлених такими чинниками як генотип людини; вплив соціуму; освіта; досвід.

Генотип людини є підґрунтям для формування таких якостей як здатність до ризику; лідерські якості; стресорезистентність. Якщо уважно поспостерігати за грою дворічних дітей в пісочниці, то безпомилково можна визначити майбутнього лідера. Лідери не тільки нав’язують свою волю та погляди, змушують йти за собою, вони й забезпечують соціальний захист. Оскільки лідерство закладено біологічно, то воно зустрічається навіть у тварин. Наприклад, якщо стаю рибок з акваріуму поділити на дві частини і розселити в два акваріуми, то в одному акваріумі рибки залишаться в зграї, в іншому розпливаються по всьому акваріуму. Там де лідер, ватажок, там і зграя.

Навіть в тваринному світі на лідера покладається більше відповідальності, роботи, проте він має більше привілеїв. Прикладом групового лідерства у тваринному світі може служити гусяча зграя. Плескаючи крилами кожний гусак створює додаткову піднімальну силу для наступного за ним у зграї гусака. Тому на лідера випадає більша частка фізичної роботи, він також обирає напрям руху. Проте, коли зграя відпочиває, то кожний гусак тягне лідеру найжирнішого черв'ячка. Найчарівніша гуска приділяє всю увагу саме йому.

Посада керівника, особливо топ-менеджера передбачає велику затрату енергії психічної емоційної.

Із задатками лідера народжуються. Проте, не кожний лідер за генотипом стає лідером в житті. Виховання та освіта відіграють не останнє значення.

Вплив соціальних факторів обумовлює формування таких якостей менеджера як відповідальність; прагнення до професійного зростання; авторитетність; внутрішній контроль; толерантність. Соціум формує наступні моральні якості менеджера : патріотизм; національна свідомість; державницька позиція; інтелігентність; людяність; порядність; почуття обов’язку; громадянська позиція; чесність; доброзичливість.

Менеджер має мислити масштабно, перспективно. Управлінці можуть демонструвати прекрасні результати і водночас погубити всю компанію, якщо їхня робота не орієнтована на майбутнє. Зрозуміло, компанія повинна отримувати прибуток, але вона повинна отримувати прибуток як можна довше. Якщо ви станете думати тільки про прибуток, ви не побачите можливостей, що відкриваються попереду. Мислення менеджера постійно повинно тренуватися на масштабність.

Освіта та досвід надають людині спеціальних знань, умінь та навичок.

 

- Чи кожна людина може стати менеджером?

Це питання потрібно поставити під трошки іншим кутом. Чи потрібно кожному випускникові середньої школи ставати менеджером тільки тому, що ця професія користується в наш час високою популярністю.

На жаль вищі школи більшості країн при вступних іспитах враховують незалежне тестування знань абітурієнтів з тих або інших предметів, і зовсім не зважають на здатності людини. Наприклад, в проекті Наказу МОН України про умови прийому до ВНЗ України, зазначалось, що абітурієнти з менеджменту мають проходити конкурсза сертифікатами Українського центру оцінювання якості освітиз математики та іноземної мови. Одна дисципліна вимагає здатностей до логічного мислення, інша – доброї пам’яті. Проте, жодна з них не визначає лідерські якості, комунікативні здібності, тобто ті якості, що будуть потрібні в кар’єрі менеджера.

МАУП – один з не багатьох ВНЗ, в якому пропонують перш ніж вступати на певну спеціальність пройти психологічне тестування, визначити свої здібності. Проконсультуватись з психологами, фахівцями, а потім вже обирати спеціальність. Щаслива людина – це людина, що реалізувала себе. Потрібно не боротись з власним генотипом, а робити його помічником. Вибір майбутньої професії – це друге народження.

Це особиста, а може не тільки особиста трагедія, коли зовнішнє оточення висуває до людини вимоги, що суперечать її генотипу, її фізіологічному типу особистості. Така людина може на межі своїх можливостей непогано виконувати свої функціональні обов’язки, проте ніколи не стане реалізованою, самодостатньою, щасливою...

Засновник і директор канадського інституту стресу Ганс Сел’є розрізняв два типи людей. Перший тип «скакові коні» прекрасно почувають себе в стресовій ситуації, вони можуть бути щасливі тільки при швидкому, динамічному типі життя. «Черепахам» для щастя потрібні спокій, тиша, сприятлива обстановка - усе те, що наводило б нудьгу й було б нестерпно для людей, що належать до першого типу. Сам Сел’є у свій книзі «Від мрії до відкриття» пише, що йому важко уявити собі більше катування, ніж бути змушеним валятися на пляжі й день у день нічого не робити.

Коли в МАУП проводяться дні відкритих дверей, то велика увага приділяється особистому спілкуванню з абітурієнтами та їх батьками. Особливу увагу ми наголошуємо, що обрати потрібно спеціальність по душі, щоб кожний день з радістю йти на роботу.

- Які особливості характеру притаманні менеджеру?

Свій час потребує свого лідера. На кожному етапі розвитку організації виникає потреба в різних менеджерах, які мають різні особливості характеру.

Навіть одна організація потребує різних керівників і холериків, і флегматиків, і сангвініків. Головне щоб вони працювати єдиною командою. Звичайно, що менеджер має мати добрі комунікативні здібності. Коли розмовляєш з роботодавцями, то вони кажуть, що вони готові навчити технології, іноземній мові, різним комп’ютерним програмам для економічного аналізу. Єдиною і часто основною вимогою стає комунікативність майбутнього спеціаліста.

Звичайно, щось людина має від Бога, чомусь її можна навчити. В здобутті комунікативних навичок найбільш важливий досвід. При підготовці майбутніх менеджерів в Українсько-Російському інституті менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького при МАУП особливу увагу ми приділяємо саме формуванню комунікативних навичок.

По-перше, активно впроваджуємо в практику навчання інтерактивних методів.

По-друге, це – практична підготовка студента.

По-третє, участь в студентському житті, поза навчальному процесі. КВК, конкурси красуні МАУП та лицаря МАУП, творчі вечори, круглі столи - це не тільки організація вільного часу студента. Це ще можливість навчитись виступати на сцені, перед великою кількістю людей й тримати їхню увагу.

Крім комунікативних здібностей в сучасному менеджменті особливого значення набуває творчий підхід до справи. Менеджер завжди має бути особистістю, мати спеціальні знання і володіти здібністю використовувати їх у повсякденній роботі управління організацією. Здібності до керівництва обумовлені наявністю таких особистих цінностей і чітких особистих цілей, як: здатність управляти самим собою, уміння навчати і розвивати підлеглих, формувати ефективні робітничі групи, бачити перспективи та реалізовувати їх. І звичайно, це стратегічне мислення. Відомий хокеїст Грецькі на питання щодо секрету свого успіху відповів: «Я завжди бачу, де має бути шайба й встигаю на місце за секунду до неї».

- Які знання потрібно здобути майбутньому менеджеру в процесі навчання?

Звичайно, що окрім переліченого вище для сучасного менеджера важлива якісна фахова підготовка.

Протягом навчання в МАУП студенти вивчатимуть майже 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об'єднати в кілька блоків.

До першого блоку належать нормативні гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати історію, філософію, психологію, політологію, релігієзнавство. Особлива увага приділяється вивченню двох іноземних мов.

Другий блок - це фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать мікро - та макроекономіка, економіка підприємства, фінанси, бухгалтерський облік, міжнародна економіка та ін. Їх вивчення забезпечує формування базових економічних знань, умінь та навичок.

Третій блок складають професійно орієнтовані дисципліни. Вони спрямовані на професійну підготовку студентів, формування у них управлінського способу мислення. Це, насамперед, менеджмент, маркетинг і низка спеціальних дисциплін, таких як управління персоналом, операційний менеджмент, інноваційний менеджмент, управління проектами, конфліктологія, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент, ситуаційний менеджер, методи та технологія прийняття управлінських рішень тощо.

В залежності від обраної спеціалізації студенти опановують цілу низку навчальних дисциплін, вивчають специфіку технології, організації та управління в обраній галузі. На сьогодні найбільшим попитом користуються такі спеціальності як Менеджмент підприємницької діяльності, Економіка та управління бізнесом, Менеджмент туризму та готельного бізнесу, Медичний та фармацевтичний менеджмент, Екологічний менеджмент, Будівельний менеджмент.

Таким чином, Менеджер організацій - це унікальна професія. Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом. А менеджмент – це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія вимагає постійного вдосконалювання знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

Тож, якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал – на вас чекає цікава і перспективна професія.

Поділитися посиланням: