Меню

Менеджмент – мистецтво управління

30 Липня 2009 11:17

Сьогодні, коли економіка переживає важкі часи, ринок праці як ніколи вимагає енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш складних спеціальностей – менеджмент. Цей матеріал - про те, кому під силу сьогодні під силу нести тягар управлінської роботи.

Визначень менеджменту дуже багато. Одне з тлумачень основане на перекладі з англійської. Це слово походить від англійського Manage – управляти, яке у свою чергу запозичило свій корінь від латинського Manus – рука. Тобто рукою вказують напрям в якому потрібно рухатись.

менеджмент розглядається як ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів із метою досягнення цілей організації.

Саме з ім’ям та діяльністю менеджерів ми пов’язуємо успіх організації. Цен фахівці, які формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку фірми.

Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях;

це - управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей;

це - лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;

це – людина, яка має певні комунікативні здібності, що постійно встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти;

 це – людина, яка наділена стратегічним мисленням, може  формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання.

Якими ж людськими якостями має володіти менеджер?

Із задатками лідера народжуються. Проте, не кожний лідер за генотипом стає лідером в житті. Виховання та освіта відіграють не останнє значення.

Вплив соціальних факторів обумовлює формування таких якостей менеджера як відповідальність; прагнення до професійного зростання; авторитетність; внутрішній контроль; толерантність. Соціум формує наступні моральні якості менеджера: патріотизм; національна свідомість; інтелігентність; людяність; порядність; почуття обов’язку; громадянська позиція; чесність; доброзичливість. 

Менеджер має мислити масштабно, перспективно. Управлінці можуть демонструвати прекрасні результати і водночас погубити всю компанію, якщо їхня робота не орієнтована на майбутнє. Зрозуміло, компанія повинна отримувати прибуток, але вона повинна отримувати прибуток як можна довше. Якщо ви станете думати тільки про прибуток, ви не побачите можливостей, що відкриваються попереду. Мислення менеджера постійно повинно тренуватися на масштабність.

Освіта та досвід надають людині спеціальних знань, умінь та навичок.

Професія «менеджер» зараз дуже популярна, однак, чи потрібно кожному випускникові середньої школи ставати менеджером тільки тому, що ця професія користується в наш час високою популярністю і має попит на ринку.

На жаль вищі школи більшості країн при вступних іспитах враховують незалежне тестування знань абітурієнтів з тих або інших предметів, і зовсім не зважають на здатності людини. Наприклад, в проекті Наказу МОН України про умови прийому до ВНЗ України, зазначалось, що абітурієнти з менеджменту мають проходити конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з математики та іноземної мови. Одна дисципліна вимагає здатностей до логічного мислення, інша – доброї пам’яті. Проте, жодна з них не визначає лідерські якості, комунікативні здібності, тобто ті якості, що будуть потрібні в кар’єрі менеджера.

МАУП – один з не багатьох ВНЗ, в якому пропонують перш ніж вступати на певну спеціальність пройти психологічне тестування, визначити свої здібності. Проконсультуватись з психологами, фахівцями, а потім вже обирати спеціальність. Щаслива людина – це людина, що реалізувала себе. Потрібно не боротись з власним генотипом, а робити його помічником. Адже вибір професії – це друге народження.

Це особиста, а може не тільки особиста трагедія, коли зовнішнє оточення висуває до людини вимоги, що суперечать її генотипу, її фізіологічному типу особистості. Така людина може на межі своїх можливостей непогано виконувати свої функціональні обов’язки, проте ніколи не стане реалізованою, самодостатньою, щасливою...

Коли в МАУП проводяться дні відкритих дверей, то велика увага приділяється особистому спілкуванню з абітурієнтами та їхніми батьками. Особливу увагу ми наголошуємо, що обрати потрібно спеціальність до душі, щоб кожний день з радістю йти на роботу.

Тож, які особливості характеру притаманні менеджеру?

На кожному етапі розвитку організації виникає потреба в різних менеджерах, які мають різні особливості характеру.

Навіть одна організація потребує різних керівників і холериків, і флегматиків, і сангвініків. Головне щоб вони працювати єдиною командою. Звичайно, що менеджер має мати добрі комунікативні здібності. Коли розмовляєш з роботодавцями, то вони кажуть, що вони готові навчити технології, іноземній мові, різним комп’ютерним програмам для економічного аналізу. Єдиною і часто основною вимогою стає комунікативність майбутнього спеціаліста.

Звичайно, щось людина має від Бога, чомусь її можна навчити. В здобутті комунікативних навичок найбільш важливий досвід. При підготовці майбутніх менеджерів в Інституті менеджменту і бізнесу ім. Богдана Хмельницького при МАУП особливу увагу приділяють саме формуванню комунікативних навичок.

По-перше, тут активно впроваджується в практику навчання інтерактивних методів.

По-друге, це – практична підготовка студента.

По-третє, участь в студентському житті, поза навчальному процесі. КВК, конкурси красуні МАУП та лицаря МАУП, творчі вечори, круглі столи - це не тільки організація вільного часу студента. Це ще можливість навчитись виступати на сцені, перед великою кількістю людей й тримати їхню увагу.

Звичайно, що окрім  переліченого вище  для сучасного менеджера важлива якісна фахова підготовка.  

Протягом навчання в МАУП студенти вивчають майже 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об'єднати в кілька блоків.

До першого блоку належать нормативні гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати історію, філософію, психологію, політологію, релігієзнавство. Особлива увага приділяється вивченню  двох іноземних мов.

Другий блок - це фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать мікро - та макроекономіка, економіка підприємства, фінанси, бухгалтерський облік, міжнародна економіка та ін. Їх вивчення забезпечує формування базових економічних знань, умінь та навичок.

Третій блок складають професійно орієнтовані дисципліни. Вони спрямовані на професійну підготовку студентів, формування у них управлінського способу мислення. Це, насамперед, менеджмент, маркетинг і низка спеціальних дисциплін, таких як управління персоналом, операційний менеджмент, інноваційний менеджмент, управління проектами, конфліктологія, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент, ситуаційний менеджер, методи  та технологія прийняття  управлінських рішень тощо.

В залежності від обраної спеціалізації студенти опановують цілу низку навчальних дисциплін, вивчають специфіку технології, організації та управління в обраній галузі. На сьогодні найбільшим попитом користуються такі спеціальності як Менеджмент підприємницької діяльності, Економіка та управління бізнесом, Менеджмент туризму та готельного бізнесу, Медичний та фармацевтичний менеджмент, Екологічний менеджмент, Будівельний менеджмент.

Таким чином, Менеджер організацій - це унікальна професія. Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

Тож, якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал – на вас чекає цікава і перспективна професія.

Поділитися посиланням: