Про Академію

Меню

Міжнародна науково-практична конференція

29 Травня 2008 12:10

 15 травня 2008 року у Львівському інституті МАУП відбулася Міжнародна студентсько-аспірантська науково-практична конференція "Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань". Вже стала традиційною участь у конференції польського партнера Львівського інституту МАУП Вищої школи економіки і права ім. проф. Ліпінського у м. Кельце, яку у рамкам договору про освітню та наукову співпрацю, представляла чисельна делегація польських викладачів і студентів.

Відкрила конференцію Генеральний директор Всеукраїнського університету Міжрегіональної Академії управління персоналом, проректор з регіональної роботи МАУП Гурч Людмила Миколаївна, яка звернула особливу увагу на один із ключових чинників інтеграції вищої освіти в Україні у європейський та світовий освітній простір - створення системи академічної мобільності студентів та професорсько-викладацького складу ВНЗ. У своєму виступі Гурч Л.М. відзначила конкретні кроки МАУП на шляху реалізації академічної мобільності у системі вищої освіти, а також важливість збереження національних традицій у підготовці висококваліфікованих кадрів та їх ефективного використання насамперед в інтересах розвитку українського суспільства.

Науково-практичний характер конференції передбачає участь у ній керівників, професіоналів, фахівців, які мають заслужений авторитет, досвід як у науці, так і у сфері практики різних сфер життєдіяльності людини, громадському житті. У цьогорічному науково-практичному заході з числа таких представників були запрошені завідувач сектором соціально-гуманітарного розвитку Інституту регіональних досліджень ПАН України д.е.н. Садова Уляна Ярославівна, заступник директора Львівського міського центру зайнятості Возна Неля Богданівна, керівник відділу зовнішньоекономічних відносин Інституту громадського лідерства Кульчицький Іван Іванович, провідний фахівець приватної психологічної студії АМ-ВЕРІТАС Валерій Бессараб.

Виступаючи перед молодою аудиторією з доповіддю на тему „Парадигма соціальної політики на зламі тисячоліть" як представник академічної науки в системі соціально-економічних досліджень д.е.н. Садова У. Я., зробила наголос на глобальному соціальному імперативі інноваційної політики XXI століття: "економічне зростання, яке не веде до покращення добробуту населення, не визнається розвитком". У цьому контексті важливим є створення в Україні умов, які б забезпечили ефективне відтворення, використання і розвиток людського капіталу, зокрема через освітню складову соціальної політики. Серед першочергових завдань такої політики - розширення фінансової бази кредитування в освіті, пільговість цільових державних кредитів, що має обумовлювати певну трудову і репродуктивну поведінку молоді, організаційне й юридичне врегулювання на міждержавному рівні питання відшкодування інвестицій в людський капітал, які втрачаються при еміграції молодих (наприклад, лізингу персоналу, аутсорсінгу певних видів діяльності, експорту людського капіталу.

Заступник директора Львівського міського центру зайнятості Возна Неля Богданівна у своєму виступі розповіла про конкретні заходи, які сьогодні започатковані за сприяння Державної служби зайнятості в Україні у сфері сприяння працевлаштування молоді. Серед них - сприяння у тимчасовій зайнятості студентів під час зимових і літніх канікул, дотації роботодавцям на створення та збереження робочих місць для випускників професійних і вищих навчальних закладів.

З особливою зацікавленістю слухали учасники конференції виступ керівника відділу зовнішньоекономічних відносин Інституту громадського лідерства Кульчицького Івана про існуючі в Інституті та перспективні форми участі молодих людей у реалізації культурних, освітніх, підприємницьких проектів міста Львова. Серед таких проектів - створення пунктів з підтримки молодіжного та академічного підприємництва, організація волонтерських таборів з відновлення культурно-історичних пам'яток України.

Молоду наукову школу на конференції "Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань" представляли аспіранти, здобувачі та студенти Інституту регіональних досліджень НАН України, Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, Львівського національного університету ім. І.Франка, Національного університету "Львівська політехніка", Львівської комерційної академії, Львівської державної фінансової академії, Університету "Львівський Ставропігіон" всього 95 студентів, здобувачів та аспірантів академічних і вищих навчальних закладів України і Польщі.

Наукові доповіді студентів та аспірантів під час пленарного засідання охоплювали найбільш актуальні проблеми розвитку суспільства знань у сфері духовного та психологічного благополуччя людини та суспільства, економічного добробуту, інформаційної та економічної безпеки, конкурентоспроможності в умовах глобалізації.

Передбачені програмою тематичні напрямки конференції знайшли своє відображення у виступах учасників на засіданнях шести секцій:

- Актуальні   питання гуманітарної освіти і науки в суспільстві знань (керівник секції - завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МА УП   Леськів М.М.

Психологічні  проблеми   трансформацій у   сучасному   суспільстві. Актуальні виклики духовному благополуччю людини в умовах сучасності (керівник секції - завідувач кафедри психології Львівського інституту МАУП Малинович Л.М.) У рамках цієї секції відбувся психологічний тренінг   "Управління кар'єрою" під керівництвом тренера консалтингової компанії „Центр  професійного розвитку Меандр"  викладача  кафедри психології Кияновської Н.І.

- Дослідження ефективності функціонування і розвитку фінансових ресурсів і систем України та світу в умовах глобалізацій них процесів (керівник секції -завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту проф. Мойсеєнко І.П.);

- Дослідження   проблем   та   перспектив   розвитку   ринкової   інфраструктури економічних   систем   інноваційного   типу.   Соціальна   політика   в   ринковій економіці (керівник секції завідувач кафедри економіки Львівського інституту МАУП доц. Іляш О. І.)

Проблеми   теорії   і   практики   управління   в   суспільстві   знань.   Розвиток ефективних систем управління людськими ресурсами організації та суспільства (керівник секції - завідувач кафедри менеджменту організацій   Львівського інституту МА УП, доц. Даншюк Л.Г.).

- Актуальні проблеми правового захисту прав та свобод особи в умовах розвитку громадянського   суспільства   (керівник   секції       заступник  директора Львівського інституту МАУП з національно-патріотичного виховання і безпеки Гулій А.М.).

На підсумковому засіданні всі учасники конференції отримали сертифікати, а автори кращих наукових доповідей, а саме - Ольга Левицька (за доповідь „Комплексна рейтингова оцінка стану здоров'я населення", асп. 1РД НАН України, ст. викладач ЛІ МАУП), Марія Новосад („Емоційне вигорання керівників загальноосвітніх навчальних закладів", викладач Бузької гімназії при ЛНУ їм. І.Франка, студентка ЛІ МАУП), Крук Уляна („Основні засади соціально-психологічних напрямів роботи з неповними сім'ями", студентка Педагогічного коледжу ЛНУ ім. І.Франка), В 'ячеслав Ялоза („Питання еліти в політичних поглядах В'ячеслава Липинського", студент ЛІ МАУП), Рубель Оксана („Символіка української вишиванки", студентка Університету „Львівський Ставропігіон"), Іванна Ничипір („Аналіз використання фінансових авуарів", студентка ЛІ МАУП), Галина Чабан („Інвестиційне кредитування підприємств в Україні", студентка Львівської державної фінансової академії), Несімко Петро („Дослідження ринку лізингу в Україні", студент ЛІ МАУП), Ольга Семець („Лінгвістика та Інтернет у системі сучасного маркетингу, студентка Університету „Львівський Ставропігіон"), Мазярко Ірина („Практичні аспекти розвитку франчайзингу в Україні та за її межами", студентка Львівської комерційної академії), Пероганич Оксана ("Інноваційний розвиток промисловості регіону як чинник підвищення конкурентоспроможності", студентка Львівської державної фінансової академії), Мар'яна Вус ("Стратегічні напрями формування економічної свідомості населення, студентка Львівського інституту МАУП) - додатково відзначені подарунками провайдерської компанії УАРНЕТ - організації, що забезпечила спонсорську підтримку учасників конференції.

Поділитися посиланням: