Про Академію

Меню

Міжнародна науково-практична конференція „Шляхи подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи” 24 березня 2009 року

10 Березня 2009 15:10

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Шляхи подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи” 24 березня 2009 року

Мета конференції – розгляд актуальних питань соціально-економічного розвитку країн світу в умовах поглиблення світової фінансово-економічної кризи для пошуку оптимальних рішень щодо стабілізації фінансово-економічної і суспільно-політичної ситуації в Україні, попередження негативних наслідків глобальної кризи. Наукове обговорення підходів фахівців різних країн до мінімізації впливів системної світової кризи буде корисним для опрацювання сумісної стратегії її подолання.

 
Основні напрями роботи конференції:

1.     Інверсія міжнародних економічних відносин як наслідок і засіб пом’якшення фінансово-економічної кризи в Україні

2.     Державні інвестиційні фонди у контексті міжнародних та фінансових процесів ХХІ століття

3.     Взаємодія суб’єктів політичної діяльності як чинник подолання кризових явищ і процесів

4.     Місце зовнішньоекономічної діяльності у подоланні фінансово-економічної кризи

5.     Наслідки світової фінансової кризи для країн Арабського світу та аутсайдерів світового господарства

Реєстрація учасників буде проводитись  у вестибюлі корпусу №1 (Президія МАУП) 9.30 до 10.00 год.

Для участі в конференції необхідно до 17 березня 2009 року повідомити оргкомітет конференції про можливість участі в ній та надіслати тему свого виступу на адресу: shostak[email protected], htv[email protected] .

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення статті

Матеріали доповіді до 7 сторінок у форматі редактора МS WORD будуть прийматись в електронному виді до 17 квітня 2009 року. Шрифт  Times New Roman, 14, інтервал 1,5.

Адреса: м. Київ, вул. Фрометівська, 2

Контактні особи: вчений секретар – Каштанова Тетяна Володимирівна: +38 (044) 497-47-32 (вн. 14-73, 14-46), htv[email protected].

Директор УАІМВЛ – Шостак Лілія Борисівна: +38 (044) 497-47-32 (вн. 14-75), E-mail: shostak[email protected]

Поділитися посиланням: