Про Академію

Меню

«ПРАЦЮВАТИ З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ» - принцип роботи сучасних соціологів

29 Січня 2009 10:28

Соціальна сфера у наші непрості часи є найбільш проблемною, а отже потреба прогнозувати та планувати соціальну реальність як ніколи актуальна в сучасному суспільстві. Особливе місце серед спеціальностей, від яких значною мірою залежить майбутній розвиток держави і суспільства належить соціології. Соціологи здійснюють кваліфікований аналіз соціальних процесів в інтересах громадянського суспільства. Іншими словами, фахівці-соціологи ставлять діагноз суспільству і пропонують способи лікування соціальних хвороб. Особливе місце належить спеціальності «Соціологія».

 

Підготовка спеціалістів цього напрямку здійснюється в Інституті соціальних наук та самоврядування ім. Г.Алієва Президентського університету МАУП.

Досить часто учні середньої школи не чітко уявляють майбутню професію і, відповідно, - вищий навчальний заклад, у якому будуть продовжувати своє подальше навчання.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) посідає чільне місце серед вітчизняних навчальних закладів. Завдяки сучасним технологіям навчання вона добре відома у нашій країні і за кордоном. Варто зазначити, що Академія - найбільший економіко-гуманітарний ВНЗ країни, який 20 років успішно готує фахівців з управління за 30 спеціальностями та 132 спеціалізаціями.

Соціологи аналізують проблеми різних вразливих категорій громадян і планують роботу різноманітних соціальних працівників, котрі допомагають цим людям вирішувати соціальні питання та створюють можливості для реалізації їхніх здібностей. Вони не лише пом’якшують соціальну напругу, але й беруть участь у розробці законодавчих актів, покликаних більш повно виразити інтереси різних верств населення.

В подальшому від створення та виконання науково-обґрунтованих соціальних програм та проектів буде залежати  майбутнє держави і діяльність будь-якої політичної та адміністративної ланки державного управління. Конструктивна критика, яку має забезпечувати опозиція, також неможлива без глибокого аналізу стану соціального захисту населення.      

Таким чином,  соціолог - це фахівець у галузі аналізу соціальної політики, соціальної роботи та керування життєдіяльністю суспільства, здатний вирішувати широке коло соціальних проблем і досягти найвищих ступенів визнання

-     в науці (соціологія, соціальне управління, науково-дослідницька, викладацька діяльність);

-     бізнесі (аналіз та прогнозування попиту, створення позитивного іміджу фірми);

-     в адміністративній сфері (соціальне управління / соціальна робота, органи соціального захисту, органи внутрішніх справ);

-     в політичній сфері діяльності (від помічника кандидата в народні депутати до депутата парламенту, лідера фракції, партії і врешті до Президента країни).

Професіонал-соціолог об’єднує в собі кращі якості психолога, лікаря, вчителя, правника. Разом з тим, це професія, максимально орієнтована на суспільство.

«Я для людей, а не люди для мене» - ось головний принцип роботи в соціальній сфері. Спеціальність соціолог насамперед зобов’язує працювати для людей і керуватися цим принципом. Якщо ви маєте аналітичні і комунікативні здібності, любите працювати з людьми, маєте схильність до управлінської діяльності, то спеціальність «Соціологія» саме для Вас. Ця перспективна спеціальність дозволяє само реалізуватися тим, хто вміє співчувати, розуміти проблеми і інших людей, хто прагне допомогти іншому продовжувати нормально жити, незважаючи на фізичні недоліки, душевний злам і життєву кризу.

Запрошуємо Вас до Академії в День відкритих дверей. Тут Ви познайомтеся з викладачами і особисто розпитайте їх про всі аспекти, умови та вимоги до навчання. Ми гарантуємо, що в процесі навчання ви отримаєте можливість засвоїти фундаментальний цикл гуманітарних, політичних і соціально-економічних дисциплін. В Академії Ви отримаєте сучасні знання з цілого ряду практично-орієнтованих предметів, зокрема психології управління та прийняття рішень, мистецтвом переконувати та слухати інших, оволодієте методикою та технікою соціальних досліджень, наблизитесь до пізнання суті і закономірностей соціальних явищ. І найголовніше, навчитесь застосовувати набуті знання для досягнення як власного, так і суспільного добробуту.

Це Ваш шанс на цікаве навчання та достойне життя. Не втрачайте його.

Поділитися посиланням: