Правову допомогу – кожному!

11 Червня 2008 11:44

Студентський юридично-консультаційний центр «Центральна юридична клініка» є навчально-практичним підрозділом Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Діяльність «Юридичної клініки» є складовою частиною навчального процесу і має на меті реалізацію навчальних планів Інституту права щодо створення умов для:

·        закріплення та поглиблення знань студентів, здобутих при вивченні навчальних дисциплін;

·        оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;

·        формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в реальних умовах;

·        вироблення творчого дослідницького підходу до професійної діяльності.

«Центральна юридична клініка» надає безплатну правову допомогу з питань: захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій; цивільного, житлового, сімейного, трудового права та соціального забезпечення; правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності; захисту прав молоді та неповнолітніх тощо.

Вже сьогодні студенти Центральної юридичної клініки Інституту права надають безоплатні консультації в «Правничих клініках» при Голосіївському, Святошинському і Дарницькому управліннях юстиції в місті Києві.

Діяльність в «Правничих клініках» є початковим етапом ознайомлення студентів із обраною спеціальністю, що дозволяє усвідомити цінність і значення отриманих теоретичних знань та оволодіти технікою застосування цих знань на практиці. Така форма навчання набагато цінніша за класичні практичні заняття, характерні для більшості навчальних закладів, оскільки дає змогу спілкуватися з малозабезпеченими верствами населення, які дійсно потребують юридичною допомоги, а також сприяє розвитку навичок спілкування, аналізу інформації, методами психології, які необхідні кожному юристу в його повсякденній роботі. З іншого боку, відбувається вдосконалення рівня правової освіти та культури населення, створюються належні умови для набуття громадянами правових знань, забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки.

Основними завданнями керівників в Центральній юридичній клініці є допомога студентам, через процес практичного навчання, в набутті знань та навичок, необхідних для того, щоб стати здібними та кваліфікованими юристами, щоб зробити навчання студентів якомога більш ефективним і корисним.

Загальною метою є оволодіння методами, формами організації праці в галузі права. Важливо і необхідно сформувати на базі одержаних в Академії знань професійні уміння і навички, закріпити і поглибити теоретичні знання, навчитися застосовувати знання у практичній діяльності, набути необхідний досвід роботи. Також важливою метою є підвищення власної правової культури та професійної правової свідомості. Отже, проходження практики є важливим проміжним етапом між завершенням навчання у вищому навчальному закладі і початком трудової діяльності.

Поділитися посиланням: