Про Академію

Меню

Шкільна Олімпіада з профільних дисциплін для випускників 9-х та 11-х класів.

29 Грудня 2005 14:27
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
оголошує  проведення  шкільної Олімпіади  з  профільних дисциплін
  для  випускників 9-х та 11-х класів.
За умови успішного виконання завдань І-го (заочного) туру абітурієнти зможуть взяти участь у ІІ турі   олімпіади, що буде проходити на базі МАУП 15 квітня 2006 року.
Переможці олімпіади будуть зараховані до МАУП без складання вступних іспитів та зі знижкою в оплаті за навчання.
 
 Академія ліцензована Міністерством освіти і науки України за вищим ІV освітньо-кваліфікаційним рівнем та акредитована за статусом вищого закладу освіти з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка.
До структури МАУП входять Президентський університет (м. Київ), Всеукраїнський університет (регіональні інститути та філії), Міжнародний відкритий університет (зарубіжні філії), ліцей, технікум, аспірантура, докторантура, кадрова агенція, військова кафедра, видавництво, журнал "Персонал").
Умови олімпіади:
1.       В олімпіаді можуть брати участь учні 9-х та 11-х класів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, а також випускники минулих років.
2.       І (заочний) тур олімпіади  передбачає виконання конкурсного завдання з профільної дисципліни за обраною спеціальністю.
3.       Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у МАУП (на базі 11-ти класів) та предмети вступних іспитів:
 
 
Напрям
 
Спеціальність
 
Спеціалізація
 
 
Вступні іспити
 
 
 Профільна дисципліна
 
0502 Менеджмент
 
6.050200  Менеджмент організацій
Економіка та управління бізнесом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Математика
(тест)
Українська мова
(диктант)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Інформаційні системи в менеджменті
 
Менеджмент  туризму та готельного бізнесу
 
Менеджмент охоронної діяльності
 
Екологічний менеджмент
 
Менеджмент підприємницької діяльності
 
Організація козацького самоврядування
 
6.050200  Менеджмент  зовнішньоекономічної діяльності
Управління міжнародним бізнесом
 
0501
Економіка і
підприємництв
6.050100 Управління персоналом і економіка праці
Економіка та управління персоналом 
 
Міжнародна економіка та управління персоналом
 
6.050100 Фінанси
Фінансовий менеджмент
 
Міжнародна економіка та фінанси
 
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини
 
6.050100 Банківська справа
Банківський менеджмент
 
Міжнародна економіка та банківська справа
 
6.050100 Облік і аудит
 
Облік і аудит
 
Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності
 
6.050100 Маркетинг
 
Міжнародний бізнес та маркетинг
 
Міжнародний маркетинг та реклама
 
Міжнародний маркетинг та економічна журналістика
 
0802 Прикладна
математика
6.080200 Прикладна математика
Програмування в інформаційних системах управління
 
0804 Комп’ютерні науки
6.080400 Інтелектуальні системи прийняття рішень
Інтелектуальні системи прийняття рішень
   Математика
(тест)
Українська мова
(диктант)
 
Математика
 
 
6.080400 Програмне забезпечення автоматизованих систем
Програмне забезпечення автоматизованих систем
 
0601
Право
                                 
6.060100 Правознавство
Комерційне та трудове право
Основи
правознавства
(тест)
Українська мова (диктант)
 
Основи
правознавсва
 
Фінансове та банківське право
Міжнародне комерційне право
6.060100 Правоохоронна діяльність
Безпека діяльності організацій та установ
0401
Психологія
6.040100 Психологія
Практична психологія
Біологія (тест)
Українська мова
(диктант)
 
Біологія
 
Медична психологія
0402
Соціологія
 6.040200 Соціологія
 
 Соціологія  міжнародних відносин
 
 
Іноземна мова
(тест)
Українська мова
(диктант)
 
 
Іноземна мова
Соціологія управління та паблік рілейшнз
Соціологія масових комунікацій та журналістика
6.040200
Соціальна робота 
Соціальна робота в міжнародних організаціях
 
Основи правознавства (тест)
Українська мова
(диктант)
 
Основи правознавства
 
 Соціально-правова робота
0304  Міжнародні
відносини
 
 
6.030400  Країнознавство
Міжнародні відносини і дипломатія
 
 
Іноземна мова
(тест)
Українська мова
(диктант)
 
 
 
 
 
Іноземна мова
0403 Політологія
6.040300 Політологія
Політичне лідерство та паблік рилейшнз
Політологія міжнародних відносин
Політичний маркетинг та державне управління
0305 Філологія
 
6.030500  Переклад
Англійська мова
Німецька мова
0101 Педагогічна
Освіта
6.010100  Соціальна педагогіка
Соціальна педагогіка  та психологія.
Історія України
(тест)
Українська мова
(диктант)
 
Історія України
0201 Культура
6.020100 Культурологія
Культурологія
 
4. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у МАУП (на базі 9-ти класів) та предмети вступних
    випробувань:
 
 
Спеціальність
 
 
Вступні іспити
 
 
 Профільна дисципліна
 
5.050202 Організація
                виробництва
    
 
                         Математика
(тест)
Українська  мова
(диктант)
 
 
 
                 Математика
5.050111Бухгалтерський
               облік
5.050104 Фінанси
5.050105 Банківська справа
5.060101 Правознавство
Основи правознавства
(тест)
Українська мова
 
Основи правознавства
5.040202 Соціальна робота
 5. Учасник олімпіади повинен виконати завдання 1-го туру олімпіади з профільної дисципліни.           
     Роботи потрібно надіслати не пізніше 30 березня 2006 року за адресою: 03039  м. Київ, вул. Фрометівська, 2
     з позначкою на конверті "Оргкомітет шкільної олімпіади МАУП". Телефон для довідок: 524-57-97.  
 6. Учасник олімпіади, крім відповідей на завдання, повинен вказати   наступну інформацію: прізвище, ім"я та по батькові,
     повну адресу з поштовим індексом, контактний телефон, назву спеціальності, на яку бажає вступити, та форму навчання.
    
 7. Учасники, що успішно виконають завдання І-го (заочного) туру олімпіади, будуть запрошені до участі у ІІ-му турі, який    
     буде проходити на базі МАУП  15 квітня 2006 року.
8. Переможці ІІ-го туру олімпіади будуть зараховані в Міжрегіональну Академію управління персоналом без складання   
    вступних іспитів та зі знижкою в оплаті за навчання.
 
 
Завдання 1-го (заочного) туру олімпіади МАУП з математики (на базі 9-х класів):
1.        Людмила в 6 разів молодша від свого прадідуся. Якщо між цифрами її віку поставити цифру 0, то одержимо вік прадідуся. Скільки років Людмилі?
2.        Встановіть закономірність і запишіть число замість знака „?” у послідовності
7,  17,  37,  77,  ...,  317,  „?”.
3.         Доведіть, що розв’язки системи    належать колу. Знайдіть центр і радіус цього кола.
4.         Доведіть, що коли , де  – дійсні числа, то .
5.         Коло, вписане в рівнобедрений трикутник, дотикається бічних сторін у точках M i N. Доведіть, що довжина відрізка MN не перевищує половини довжини бічної сторони. В якому випадку буде виконуватись рівність?
Завдання 1-го (заочного) туру олімпіади МАУП з математики (на базі 11-х класів):
1.         Робочий день скоротили з 8 до 7 годин. На скільки відсотків потрібно збільшити продуктивність праці, щоб при тих же самих розцінках за виконану роботу платня за робочий день зросла на 5%?
2.        При якому значенні а рівняння
.
має єдиний корінь? Знайдіть цей корінь.
3.        Знайдіть цілу частину числа .
4.        Круглий стіл, радіусом 1 м, вкритий тонкою квадратною скатертиною зі стороною 2,5 м. Центри кола та скатертини збігаються. Знайдіть різницю відстаней до підлоги від найвищої та найнижчої точок скатертини.
5.        Нехай х1, х2, х3, х4 – відстані від довільної точки всередині тетраедра до площини його граней, h1, h2, h3, h4 – відповідні висоти тетраедра. Доведіть, що .
Завдання 1-го (заочного) туру олімпіади МАУП з правознавства (на базі 11-х класів):
 
Завдання 1.
1.1. Назвіть основні причини виникнення держави
1.2. Розкрийте співвідношення між системою права і правовою системою:
а)спільне:
б)відмінне:
в)зв’язок
1.3.  Форми (джерела) права – це
а) суспільні норми, що регулюються життєдіяльністю суспільства;
б) матеріальні умови життя суспільства;
в) воля держави, що возведена в закон;
г) засоби і способи закріплення  норм права;
д) система процесуальних дій із прийняття нормативно-правових актів.
1.4. Дайте визначення понять:
а) Громадянське суспільство – це
б) Держава – це
в) Систематизація законодавства –
Завдання 2.
2.1. До прав та свобод другого покоління відносять:
а) громадянські;
б) політичні;
в) колективні або солідарні;
г) економічні, соціальні та культурні права і свободи.
2.2. Дайте визначення понять:
а)Конституція
б)Правовий статус особи
в)Вибори
2.3. До кожної з трьох колонок впишіть відповідний номер, під яким знаходиться правильна відповідь.
Згідно з Конституцією України:
 
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) затверджує державний бюджет України;
2) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
3) спрямовує і координує роботу міністерств;
4) звертається з посланнями до народу України;
5) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства;
6) ратифікує, денонсує міжнародні договори України;
7) відповідає за виконання державного бюджету України;
8) приймає рішення про визнання іноземних держав;
9) здійснює помилування;
10) здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України;
11) призначає чергові та позачергові вибори до органів місцевого самоврядування;
12) приймає закони.
2.4. Відповідно до Конституції України дайте загальну характеристику загальним засадам конституційного ладу України.
2.5. Вирішіть практичну ситуацію.
Громадянин Болгарії К. одружився у 1998 р. з громадянкою України М. У 2001 р. він порушив клопотання про набуття громадянства України, однак отримав відмову. Йому пояснили, що він не може отримати громадянства України,  оскільки не проживає безперервно на її території 5 років.
Поясніть, чи правомірною була відмова  у наданні громадянства України? Які ще умови необхідні для прийняття в громадянство України?

Завдання 3

3.1. Що складає зміст права власності:
1). право оперативного управління;
2). право розпорядження;
3) право володіння;
4) право володіння, користування і розпорядження майном.
3.2. Дайте визначення понять:
а)Цивільне право України —
б) Дієздатність —
в) Цивільно-правові відносини —
3.3. Вирішіть практичну ситуацію:
Громадянин Ю., не маючи прямого відношення до заводу, в обідню перерву зайшов в один з його цехів і, виготовляючи для себе деталь, зіпсував верстат, завдавши заводу матеріальної шкоди.
Запитання
Із якої галузі права має бути застосоване законодавство при вирішенні питання про відшкодування заподіяних збитків? Відповідь обгрунтуйте.
3.4. Охарактеризуйте форми власності в Україні. Проілюструйте відповідь прикладами.
3.5. Визначте, які з перелічених ситуацій регулюються цивільним правом:
1) перехід дороги в недозволеному місці;
2) повернення в магазин купленої речі;
3) скарга до суду на автора статті, в якій принижується честь і гідність людини;
4) звільнення з роботи;
5) безбілетний проїзд;
6) поділ майна;
7) передплата на журнал;
8) запізнення на роботу;
9) поїздка в таксі;
10) позбавлення права на полювання;
11) повернення боргу;
12) подарунок дочці в день її народження.

Завдання 4

4.1. Назвіть категорії працівників, для яких встановлюється скорочена тривалість робочого часу:
1) неповнолітні;
2) державні службовці;
3) жінки, що мають дітей віком до 14 років;
4) особи господарського персоналу.
4.2 Дайте визначення понять:
а) Трудовий договір —
б) Робочий час
в) Трудове право України —
4.3. Вирішіть практичну ситуацію:
К., отримавши повну середню освіту, у червні влаштувалася лаборантом на кафедру одного з вузів м. Донецька. У тому ж місяці вона подала документи на навчання у цьому інституті, та у серпні дізналася, що її зараховано на денну форму навчання. У серпні К. Подала заяву на звільнення. Адміністрація видала наказ про звільнення, але відмовилась видати трудову книжку, пояснюючи тим, що К. дуже мало пропрацювала.
Запитання
Чи відповідає рішення адміністрації вимогам законодавства? Відповідь обгрунтуйте.
4.4 Проаналізуйте правові засади укладання і виконання колективного і трудового договорів.
4.5. З нижчеподаного переліку видів юридичної відповідальності вкажіть ті, які передбачені за порушення норм трудового права:
1) дисциплінарна;           2) процесуальна;            3) адміністративна;
4) кримінальна;               5) матеріальна;              6) цивільна.

Завдання 5

5.1. Предметом адміністративного правового регулювання є суспільні відносини, що виникають, змінюються або припиняються у сфері:
1) законодавчої діяльності;
2) судової влади;
3) державного управління;
4) народного господарства.
5.2. Дайте визначення понять:
а) Кримінальне право України —
б) Злочин —
в) Стан неосудності —
5.3. Які з перелічених дій є проступками, а які злочинами?
Проступки                           Злочини
1) юний футболіст випадково розбив м’ячем скло у вікні квартири;
2) «фанати» зіпсували фарбою стіни будинку;
3) вантажна машина, керована водієм напідпитку, син якого був у кабіні, перекинулася. Дитина загинула. Водій залишився інвалідом;
4) 15-річний хлопець викрав відеомагнітофон;
5) водій, перебільшивши швидкість, збив людину і зник. Потерпілий помер;
6) у розмові з перехожим старшокласник вжив нецензурні слова.
5.4. Вирішіть практичну ситуацію.
Працівники міліції затримали неповнолітнього Л. (17 років) за те, що той лаявся нецензурними словами перед входом до кінотеатру, на зауваження громадян та працівників міліції не реагував. Начальник органу внутрішніх справ постановив: за вчинення дій, які є дрібним хуліганством, піддати Л.  адміністративному арешту на 10 діб.
                Чи допущені начальником органу внутрішніх справ порушення закону ?
                Відповідь аргументуйте.
5.5 Які з зазначених заходів належать до адміністративних стягнень:
1) особисте адміністративне затримання;
2) попередження;
3) адміністративне затримання майна;
4) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення;
5) адміністративний арешт.
Завдання 1-го (заочного) туру олімпіади МАУП з історії України (на базі 11-х класів):
1. Охарактеризуйте роль християнства візантійського зразка у формуванні та розвитку вітчизняної моделі соціально-історичного процесу у різні періоди.
2. Розкрийте причини вузької соціальної бази української національно-демократичної революції 1917-1920рр.
3. Які нові тенденції розвитку української культури народилися у період непівського плюралізму?
4. Назвіть основні причини «помаранчової революції» в Україні.
5. Які об’єктивні чинники перешкоджають інтеграції України до європейських структур?
                         
Завдання 1-го (заочного) туру олімпіади МАУП з біології (на базі 11-х класів):
1. Розкрийте роль спадковості в еволюції організмів.
2. Охарактеризуйте психічні процеси, що лежать в основі пізнання людиною навклишнього середовища.
3. Розкрийте вплив алкоголю, наркотиків та токсинів на органи людини.  
4. Як соціальні фактори впливають на формування особистості?
5. Розкрийте функціональну спеціалізацію півкуль головного мозку.
 
Завдання 1-го (заочного) туру олімпіади МАУП з англійської мови (на базі 9-х  класів):
 
1. State what part of speech the underlined words are:
A – the Noun; B – the Verb; C – the Adjective; D – the Adverb; E – the Personal Pronoun; F – the Possessive Pronoun; G – the Demonstrative Pronoun, or H – the Preposition.
1. tell her                   ____
2. near the window    ____
3. work fast                ____
4. her mother’s  bag   ____
5. worse  conditions ____                                                (1 point for each correct answer)
2. Insert the right preposition or adverb where necessary:
1. His brother is married … Helen.
2. Take the newspaper … the table.
3. It is a quarter … eight. So we have fifteen minutes to get to the University. We must be there at eight.
4. There is a girl … the picture.
5. Come … the room.                                    (2 points for each correct answer)
3. Put the adjectives in the Comparative and Superlative forms:
 1. bitter
 2. stupid
 3. much
 4. pretty
 5. fat                                                                    (2 points for each correct answer)
4. Use the adjective in the right form and structure:
                1. They are … (noisy) boys that I know.
                2. Jack is exactly …(old) John.
                3. George is … (clever) of Mary’s brothers.
                4. Today the weather is … (bad) than yesterday.
                5. Robert is not … (intelligent) Tom.
                                                                                 (2 points for each correct answer)
5. Choose the variant that best completes the sentence:
1. … difficult to say what is wrong about it.
                a) There is;  b) They are;  c) These are;  d) It is
2. He had … friends at the camp, so he was not happy.
            a) a few;  b) few;   c) little;  d) a little
3. Is there … interesting in the program of the concert?
                a) some;  b) somewhat;  c) anything;  d) something
4. I have … time, so I can’t go with you.
                a) a lot of;  b) a little;  c) little;  d) much
5. …  mistakes in your dictation.
                a) It is;  b) There is;  c) They are;  d) There are                           (2 points for each correct answer)
6. Give the English for the following numerals:
 1. тридцять дев’ятий
 2. сорок
 3. дев’яностий
 4. сто дванадцятий
 5. чотирнадцять
 6. тридцять вісім тисяч сто двадцять
 7. п’ятдесят п’ятий
 8. триста тридцять три
 9. двадцятий
 10. тринадцятий                                                           (2 points for each correct answer)
7. Give the plural form of a noun:
 1. country
 2. leaf
 3. swine
 4. trout
 5. kiss
 6. mouse
 7. roof
 8. medium
 9. potato
10. radio          (1 point for each correct answer)
8. Give the English for:
1.        музикант
2.        фізик
3.        племінник
4.        заяць
5.        їжак
                                                                                 (2 points for each correct answer)
9. Choose the right translation:
1. Давай трошки зачекаємо, ще дуже рано.
a)  Lets wait a little, it is too early.
                b)  Let’s wait a little, it is too early.
                c)  Let’s wait a little, there is too early.
2. Олені – гарні тварини.
a)  Deer are beautiful animals.
b)  Deers are beautiful animals.
c)  The deers are beautiful animals.
3. Іти туди зараз вже запізно, чи не так?.
a)  There is too late to go there now, isn’t there?
b)  It is too late to go there now, isn’t there?
c)  It is too late to go there now, isn’t it?
4. Це секрет. Мало хто знає про це.
a)  It’s a secret. A few people know about it.
b)  It’s a secret. Few people know about it.
c)  There’s a secret. A few people know about it.
5. Це твої речі? – Так, мої.
a)  Are these your things? – Yes, they are.
b)  Are these your things? – Yes, these are.
c)  Is it your things? – Yes, it is.
                                                                            (3 points for each correct answer)
Translate into English.
1.        Він поцікавився, як я склав вступні іспити.
2.        Якщо ти будеш запізнюватися на заняття, я будитиму тебе на годину раніше.
3.        Ти вже поснідав?
4.        Наближається гроза. Відкритий, будь ласка, парасольку.
5.        Він відразу ж відремонтував праску.                                                                 (10 points for each correct answer)
 
Завдання 1-го (заочного) туру олімпіади МАУП з англійської мови (на базі 11-х  класів):
1. Choose A, B, C or D to complete each sentence.
1.  Our main...... ... is to reduce debt by cutting costs.
    A objective   B decision        C resolution   D desire
2.  The discovery of penicillin was a significant medical         ....
     A revolution   B innovation   C novelty   D breakthrough
3. Employers are not allowed to discriminate against an applicant because of their social or financial...
       A  past    B  background C history  D precedent


 

4. It's important to project a(n) ............ image during the interview.
         A upbeat   B positive   C optimistic   D cheerful
  5.  Aspirin was used as a medicine as far... as the 5th century Bc.
         A back          B   beyond     C   behind        D  before
  6.  Competitive  ... is an essential requirement for success in the entertainment industry.
        A mind          B   thought     C  spirit           D soul
  7. The brochure stated the hotel was situated ... beside the sea.
       A direct          B   precise      C   right            D exact
 8.  There is a wide ... of options to choose from with something to suit all tastes.
       A degree        B   variance    C scale             D    range


 

9.   They say he inherited his money from a ... relative he had never met.
       A faraway      B remote         C   distant        D    slight
10. Carrie doesn't do her own washing, she ... her little sister to do it for her.
        A makes          B   gets           C   lets              D   puts
10 points
2. Complete sentences with words formed from the words in capitals.
1  The new manager is not bad, but he lacks the leadership and ... of the previous one. SENSITIVE
2  The country is experiencing an era of peace and ...  PROSPER
3  He's not a very well-known ... but I enjoy his books. NOVEL
4  I'm well aware of the fact that smoking is ... to my health. DETRIMENT
5  Mark's ... to customers led to his finally being dismissed. CIVIL
6  Lee was determined to become manager and his .... eventually paid off. PERSIST
7  Her ... to survive kept her alive until the rescuers found her. DETERMINE
8  If enough people volunteer for early ..., there'lI be no need for redundancies. RETIRE
9  The doctor said his cholesterol levels are ... high. ALARM
10 Young children are very .... and shouldn't be allowed to watch violent films. IMPRESSION
10 points
3. Underline the correct word.
1. It was a rough travel / voyage / trip / crossing and a lot of people on the ferry were seasick.
2. Losing weight is a great way to boost / push / shape / foster your confidence.
3. The number complications / permutations / transformation / incarnations you can get out of these    figures is in the millions.
4. Having to travel so far to work and back every day is beginning to wear me off / through / down / in.
5. Even though it started to rain, Pete carried through / in / over / on watering the garden.
6. Even though Joe tries to be nice, he always rubs me up the wrong side / way / end / time.
7. I was thinking of going out tonight, but on stronger / second / better / deeper thoughts, it might be better to stay in.
8. John's face was glistening / glaring / beaming / flashing when he heard he had won first prize.
9. Rob made / passed / sent / offered so good an impression at the interview that they offered him the job on the spot.
10. Although he wasn't the star of the film, Keanu Reeves took / robbed / grabbed / stole the show.
10 points   
4. Fill in the gaps with ONE word.
1. My boss expects his instructions to be carried ... to the letter.
2. As the day wore ..., I began to feel more and more uncomfortable in their company.
3. My parents have always disapproved .... my friends. No one was ever good enough for them.
4. I felt ashamed ... myself for losing my temper like that over nothing.
5. Ann isn't very keen ... camping, she prefers staying in hotels.
6. Lorna never benefitted ... her parents' wealth, she's always had to work for a living.
7. I wasn't involved ... the argument, so I've no idea what it was about.
8. Joanne's diet consists ... junk food and fizzy drinks; no wonder she's overweight.
9. I strongly object ... being forced to pay for carrier bags in supermarkets.
10. The airline compensated us in full ... loss of our luggage.   
10 points
5. Translate into English
1.Чому ти не зателефонував Олені вчора? Вона б тобі допомогла з перекладом статті.
2. Я  вивчаю англійську мову з дитинства і знаю її добре.
3.Після того, як він прочитав текст в оригіналі, він повернув мені словник.
4.Наступного року виповниться вже три роки, як я працюю керівником на цій фірмі.
5.Я ледве поглянув на цього чоловіка, як упізнав його.                                                                   10 points                                                            
Поділитися посиланням: