Про Академію

Меню

Ступінь доктора філософії в галузі права отримали юристи

21 Жовтня 2009 13:37

Чимало науковців, політиків, державних службовців, керівників компаній та корпорацій, топ-менеджерів у різних галузях економіки тощо віддають перевагу запровадженій в Міжрегіональній Академії управління персоналом системі присудження наукових ступенів за міжнародними стандартами. 

У зростанні авторитету та наукового іміджу МАУП в Україні значну роль відіграє Спеціалізована вчена рада МАУП із захисту дисертацій. Це є суттєвим кроком в становленні на українському освітянському просторі науково-громадської атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що є основною вимогою Болонського процесу.

Днями у Спеціалізованій Вченій Раді МКА, МАУП та МВУ юридичних наук відбувся захист трьох дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права.

За темою: «Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства» дисертацію захищав кандидат технічних наук, доктор наук з державного управління Руслан Миколайович Плющ. Свого часу, автор дисертації закінчив Національний технічний університет України, згодом – Національний університет ім. Т. Шевченка. Свою трудову діяльність Руслан Миколайович присвятив роботі податковій міліції ДПА у м. Києві і зараз обіймає посаду заступника начальника Головного управління податкової міліції ДПА України (м. Київ). За темою дисертації було підготовлено 36 наукових праць.

«Заслужений юрист України», суддя Вищого адміністративного суду України Михайло Іванович Смокович захищав дисертаційне дослідження за темою «Методологічні засади розмежування судової юрисдикції та визначення компетенції адміністративних судів». У дисертації на основі проведеного дослідження сформульовано низку нових положень, висновків, пропозицій, важливих для юридичної практики, що можуть бути використані при розробці нових нормативно-правових актів, а також у правозастосовній діяльності судів. Таким чином, дана робота має не тільки теоретичне, але й важливе практичне значення.

«Філософсько-правові погляди Івана Франка» стали предметом дисертаційного дослідження Наталії Михайлівни Саветчук, старшого викладача кафедри конституційного та міжнародного права у Юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. На положення дисертації Наталії Михайлівни можна спиратися в подальшій науково-дослідній роботі з філософсько-правової проблематики, у навчальному процесі при викладанні курсів «Філософія права», «Історія держави і права України» тощо, а також при підготовці підручників з відповідних юридичних дисциплін.

Проведений публічний захист дисертації виявив високий науковий та професійний рівень дослідження докторантів, що вплинуло на схвальні відгуки провідних науковців та членів Спеціалізованої Вченої Ради. За результатами одностайного голосування здобувачам було вручено дипломи про здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права.

Отже, Академія має значний науковий потенціал і запрошує всіх, хто прагне вдосконалювати свій науковий рівень і досягати нових вершин у науці та кар’єрі до навчання в докторантурі.

Поділитися посиланням: