Про Академію

Меню

Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація системи публічного управління створенням здоров’язбережувального та безпечного простору України (модернізація, інновації, розвиток)"

02 Червня 2020 17:42

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Всеукраїнська Асамблея докторів з державного управління

Міжнародна Академія культури безпеки, екології та здоров’я

Міжнародна Кадрова Академія

Кафедра публічного управління (МАУП)

Комітет менеджменту Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров’я

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Інститут професійних кваліфікацій

Міжнародна науково-практична конференція

Трансформація системи публічного управління створенням здоров’язбережувального та безпечного  простору України (модернізація, інновації, розвиток)

 

ПРОГРАМА  КОНФЕРЕНЦІЇ

22 червня 2020 року (он-лайн)

11.00-12.00.реєстрація учасників

12.00-13.30, відкриття, Пленарне засідання

13.30-14.00, перерва

14.00-15.00 робота у секціях (Романенко Є.О., Пархоменко-Куцевіл О.І., Горяна Л.Г.)

 

Регламент

Доповідь на пленарному засіданні  - до 15 хв.

Доповідь на секційному засіданні  - до10 хв.

Виступ під час  обговорення — до5 хв.

 

 

22 червня 2020 року

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Модератори Романенко Є.О., Горяна Л.Г.

1) Вітальне слово ректора МАУП

2) Вітальні адреси від керівників ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», «Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я».

 

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

1) СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ  НІМЕЧЧИНИ

Щокін Р.Г. доктор юридичних наук, доцент, Заслужений працівник фізкультури та спорту України, Президент Міжрегіональної Академії управління персоналом

2) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ГОТОВНОСТІ  УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДО КОНКРЕТИЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗДОРОВЯ’ЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Горяна Л. Г. – доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент, президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.

3) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Пархоменко-Куцевіл О.І. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, віце-президент з питань безпеки та права Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я

4) БЕЗПЕКОВИЙ СТАН ДЕРЖАВИ: ОСВІТНІЙ ІДЕНТФІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Терентьєва Н. О. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка, віце-президент  з питань освіти  і науки Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я

РОБОТА У СЕКЦІЯХ

СЕКЦІЯ 1.

Національна безпека як аспект реформування публічного управління: проблеми та перспективи розвитку

1) УПРАВЛІННЯ У МЕДИЧНИХ СИСТЕМАХ   ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСФУНКЦІЙ

Пакін Ю. В.,  Доктор медичних наук, професор, головний  лікар клініки “АТОС”, віце-президент Всеукраїнської громадської організації

захисту суспільства від наркоманії

2) ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Лисачок А.В., аспірантка кафедри державного управління, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

3) РОЗВИТОК РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВОЇ РЕКЛАМНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Шмагун А.В. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

4) СТАТУСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИСУБЄКТІВ РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Колесник В.А., старший викладач кафедри публічного адміністрування ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

5) АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Акімова Л. М., доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування. 

6) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Хрутьба  А. С., аспірант Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка; Коваленко  О.Л. магістрант Національної академії державного управління приПрезидентові України.

7) THE PECULIARITY OF THE PUBLIC-COMMUNICATIVE SPHERE AS A CATEGORIAL RANGE OF COMMUNICATION IN THE STATE І.

V. ZHUKOVA, PhD in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration in Civil Protection of the Institute of Public Administration and Research in Civil Defence, Laureate of the Presidential Prize for Young Scientists, Laureate of the Ivan Franko Prize in Information Activity.

8) ПОЗААКАДЕМІЧНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Жукова Г.В, кандидат педагогічних наук, докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я

9) РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРЕВОДА В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ “ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ

Лебедь Ольга, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой иностранных языков Херсонский государственный аграрный университет.

10) ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЯК АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Долгіх М.В., аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом, віце-президент з питань менеджменту Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я

11) ПІФАГОРІЙСЬКА ШКОЛА В ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ

Матвєєв В.О., доктор філософських наук, професор Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, віце-президент з питань самореалізації особистості Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я

СЕКЦІЯ  2.

Підготовка кадрового потенціалу до публічного управління створенням  здоров’язбережувального простору України

 

 1) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУЬЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  З МЕТОЮ  СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 Самофалов Д.О. докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, к.мед.н., Заступник директора Південного міжрегіонального департаменут Національної служби здоров’я України

2) ФАКТОРНИЙ І ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЮ СФЕРОЮ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

Шморгун Л.Г., доктор економічних наук, професор, кафедра арт-менеджменту та івент-технологій Національна академія керівних кадрів

3) HISTORICAL AND ANALYTICAL STUDY OF THE SCIENTIFIC AND SOURCE BASE FOR THE RESEARCHING PUBLIC COMMUNICATION

LEBIEDIEVA N.A., post-graduate student, Interregional Academy of Personnel Management

4) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Олексієнко О.М., аспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, віце-президент з питань здоров'язбереження Броварського регіону Київської області Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я

5) ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ОСНОВИ УПРАВЛІІННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ УКРАЇНИ

Єресько О.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, дійсний член (академік) Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров´я

6) ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Матвійчук О.Е. – кандидат педагогічних наук,  науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,  віце-президент з питань бібліотечних фондів Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я

7) ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Прощук Е.О.,  аспірант карпатського національного університету імені Василя Стефаника

8) РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Філоненко О.О. – аспірант кафедри публічного управління та  адміністрування Міжрегіональної Академії управління , персоналом, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я

 

СЕКЦІЯ 3

Модернізований підхід до підготовки  управлінських кадрів у системі публічного управління

 

1) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯК РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Акімов  О. О., кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

2) ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ У ПРАВОЗНАЧОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ БАЗИ “СКОПУС

Болтівець С.Ідоктор психологічних наук, професор, завідувач Відділу розвитку молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної політики України, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я

3) ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ І ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Галушко О.В. – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу розвитку молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної політики України

4) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОї  КУЛЬТУРИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Белоусова Т.Б. – учитель вищої категорії, методист ЗОШ №4, Дніпровського району м. Київа, академік член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

 

СЕКЦІЯ 4.

Механізми та інструментарій   інноваційних  технологічних рішень у реформуванні сучасного публічного управління

1) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ДЛЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ  В ГАЛУЗІ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ

Федорич П.В.,  PhD; к.мед.н., доцент.; начальник курсу дерматології та венерології - професор кафедри військової загальної практики-сімейної медицини Української військово-медичної академії Міністерства Оборони України. Дійсний член (академік) Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров´я

2) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ  МЕТОДИК “TREMASS FITNESS” ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА, ГІПОДИНАМІЇ У ЛЮДЕЙ  РІЗНОГО ВІКУ

Разумовский К.В., спеціаліст з питань  реабілітації,  спортивної медицини та лікувальної фізичної культури. Експерт древньої медицини Європи, Індії, Китаю, віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

3) MECHANISMS AND TOOLS OF INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN REFORMING THE SYSTEM OF REPORTING DATA FOR EFFECTIVE INDUSTRY REGULATIO

GECHBAIA B. N. Doctor of Economics, Professor, Correspondent Member of the Academy of Sciences of Georgia Business Head of the Department of Business Administration Batumi Shota Rustaveli StateUniversity, VDOVENKO N. M. – Doctor in Economics, Professor, Head of the Department of Global Economics National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,DMYTRYSHYN R. A. Full member of KPNZ.  «Kyivska Mala Academy of ciences of Student Youth», Department of Philosophy and Social Sciences

4) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗДОРОВЯЗБЕРЕЖЕННЯ6 ГІПОТЕЗА ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРИВОДУ КАПІЛЯРНОЇ ЦИРКУЛЯЦІЇ У ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ

Федорич О.В.,  кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичного виховання, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я, Добровольська Н.А., кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедроюфізичного виховання, спорту і здоров'я людини Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

СЕКЦІЯ 5.

Інноваційні засади до державного управління у сфері професійної освіти в Україні.

1) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ДЛЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ  В ГАЛУЗІ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ

Федорич П.В.,  PhD; к.мед.н., доцент.; начальник курсу дерматології та венерології - професор кафедри військової загальної практики-сімейної медицини Української військово-медичної академії Міністерства Оборони України. Дійсний член (академік) Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров´я

2) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СФОРМОВАНОСТІ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ЦІННІСНОГО ВПЛИВУ НА СТАН УПРАВЛІНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ

 Люріна Таніта Іванівнакандидат педагогічних наук, професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна віце-президент зпитань здоровязбереження Богуславського регіону Київської області Міжнародної академії культури безпеки,екології та здоров’я, Академії педагогічних та соціальних наук

3) УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-БАНДУРИСТІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТРУ УКРАЇНИ

 Задоя Світлана Юріївначлен Національної спілки кобзарів України та ГО «Спілка освітян України», магістр, аспірантка Університету Григорія Сковороди в Переяславі, викладач Богуславської школи мистецтв Київської області, м. Богуслав, Україна, академік член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

Поділитися посиланням: