Про Академію

Меню

У Хмельницькому інституті МАУП відбулося засідання Науково-методичної ради

21 Січня 2022 15:38

20 січня 2022 року у Хмельницькому інституті МАУП відбулося засідання Науково-методичної ради. На засіданні розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії  для студентів денної форми навчання та студентів заочної форми навчання за І семестр 2021-2022 н.р.

Доповідачі: Заступник декана Кіщенко Б.С., зав.навчальної частиною Стребкова Л.М.

2. Обговорення  порядку навчання студентів за індивідуальним графіком у Хмельницькому інституті МАУП. Доповідач : зав.навчальної частиною Стребкова Л.М.

3. Про особливості організації співпраці з роботодавцями для забезпечення професійної підготовки та організації дуальної освіти. Доповідачі: завідувачі кафедр.

4. Обговорення та затвердження методичних рекомендації щодо забезпечення підготовки до семінарських занять з дисципліни «Кримінальновиконавче право» для бакалаврів зі спеціальності: 262 «Правоохоронна діяльність». Доповідач: к.ю.н., доцент кафедри Охман О.В.

5. Обговорення дотримання принципів академічної доброчесності  учасниками освітнього процесу. Доповідачі: заступник директора інституту В.О.Парандій

6. Обговорення Положень Міжрегіональної Академії управління персоналом, що регулюють освітній процес:

  • Положення про організацію освітнього процесу в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональної Академії управління персоналом»
  • Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом»
  • Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом»
  • Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом».

 

Також на засіданні Науково-методичної ради доцент кафедри математики та інформатики Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Федорчук Ольга Степанівна поділилась досвідом роботи викладачів кафедр Університету з використання в освітньому процесі сучасних інформаційнокомунікаційних засобів та технологій.

Поділитися посиланням: