Про Академію

Меню

ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСВІТНЬОЇ АВТОНОМІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

28 Травня 2024 00:05

В період з 20 по 24 травня 2024 р. здобувачі вищої освіти 1-3 курсів ОР «бакалавр» спеціальності 081 Право Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» мали можливість вплинути на свою освітню траєкторію на 2024-2025 н.р., що стало можливим завдяки реалізації їхнього законного права на вибір дисциплін, яке закріплено в п. 15 ст. 62 ЗУ «Про вищу освіту» та в Положенні про порядок і умови обрання студентами дисциплін за вибором у ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Протягом цього періоду НПП Придунайської філії активно підтримували здобувачів у процесі вибору, презентуючи їм дисципліни вільного вибору. Викладачі детально розповідали про зміст, актуальність та практичну значущість кожної дисципліни, що дало можливість здобувачам отримати всебічне уявлення про запропоновані навчальні курси.

Завдяки такому підходу, студенти змогли прийняти обґрунтовані рішення щодо вибору дисциплін, які найкраще відповідали їхнім інтересам, кар'єрним амбіціям і особистісному розвитку.

Варто відзначити, що право на вибір дисциплін є важливою складовою демократизації та гнучкості освітнього процесу, яке дозволяє здобувачам брати активну участь у формуванні власної освітньої траєкторії. Такий підхід не лише підвищує мотивацію до навчання, але й забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно реагувати на виклики сучасного правового та соціально-економічного середовища.

Поділитися посиланням: