Про Академію

Меню

Відбулася звітня науково-практична конференція, присвячена 30-річчю МАУП

30 Листопада 2018 11:35

29 листопада 2018 року в МАУП була проведена Звітна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми», присвячена 30-річчю Академії.

Предметом детального наукового розгляду на конференції стала низка актуальних проблем, пов’язаних із широким спектром різнопланових напрямків модернізаційного розвитку України, якій набуває особливого значення в умовах обраного державного курсу на євроатлантичну інтеграцію.

Відкрив конференцію доктор юридичних наук, професор, ректор МАУП Микола Нестерович Курко, відзначивши особливу важливість науково обгрунтованого підходу до проведення масштабної державної модернізаційної політики.

Доктор наук з державного управління, професор, проректор МАУП Євген Олександрович Романенко відзначив актуальність обраної теми конференції для сьогодення України, коли модернізація всіх сфер державного розвитку є запорукою європейського майбутнього України.

Є.О. Романенко також було підкреслено, що наукова робота Академії знаходиться на високому рівні, є конкурентоспроможною серед найбільш авторитетних ЗВО світу і вносить значний внесок у справу наукового забезпечення державної політики модернізації

У ході пленарного засідання, яке пройшло під головуванням доктора політичних наук, професора Миколи Федоровича Головатого, прозвучала низка змістовних доповідей, що викликали активну дискусію, у тому числі наступні.

Доктор економічних наук, професор НН ІМЕФ МАУП Г.А. Дмитренко виступив з доповіддю «Унікальна траекторія модернізації України в контексті реалізації ідеології еколюдиноцентризму».

Кандидат політичних наук, доцент О.І. Дікарєв розглянув важливі аспекти теми «Геокультурні нарративи ХХІ століття».

Доктор філософських наук з НН ІМВСН Ю.О. Мєлков доповів про «Філософські засади та парадокси української модернізації».

Доктор економічних наук, професор НН ІМЕФ МАУП Л.В. Романова дала розгорнуті оцінки за темою «Маркетинг в епоху постмодернізму: проблеми і перспективи розвитку».

Доктор філософських наук, професор НН ІМВСН МАУП П.М. Лісовський зупинився на  сучасній тематиці «Теоретико-методологічні засади квантової філософії у сучасних соціальних практиках: нано та ноотехнології».

Доктор філософії в галузі права Сем Ношадха розглянув актуальні проблеми, вивчаючи «Участь України в міжнародно-правовій системі боротьби з корупцією у сфері спорту».

За результатами роботи конференції видано збірник тез доповідей «Проблеми модернізації України», вип. 7.

https://drive.google.com/file/d/1pwbquILcvV5mM9blAgPIX3V4i5W14o-R/view?usp=sharing