Про Академію

Меню

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт“Православні духовні цінності – крок у майбутнє”

06 Листопада 2007 12:18
Міжрегіональна академія управління персоналом
Міжнародна кадрова академія
Київська духовна академія і Семінарія
Української православної церкви
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ
 
про V Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
Православні духовні цінності – крок у майбутнє”
 
Міжрегіональна Академія управління персоналом разом з Міжнародною Кадровою Академією та Київською Духовною Академією і Семінарією Української Православної Церкви оголошує V Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів світських вищих навчальних закладів “Православні духовні цінності – крок у май­бутнє” за темою:
"Православні духовні цінності та релігійна свідомість в умовах інформаційної маніпуляції"
 
Метою конкурсу є стимулювання наукових досліджень студентів з проблем місця і ролі православних духовних цінностей в сучасному розвитку України в світі.
Термін проведення конкурсу з 29 жовтня 2007 року до 29 лютого 2008 року. Переможці конкурсу будуть запрошені для нагородження на щорічну міжнародну конференцію (наприкінці березня), присвячену православним духовним цінностям та їх місцю у формуванні соборної і демократичної України.
Конкурсна робота повинна мати філософсько-релігійне спрямування і розкривати погляди автора на значення православних духовних цінностей у формуванні українського суспільства.
На Конкурс подаються оригінали наукових робіт у зшитому вигляді, разом з електронною копією роботи у форматі *doc, *rtf, обсягом не більше 24 сторінок, надруковані шрифтом 14 Times New Roman, через півтора інтервали. Наукова робота повинна містити: вступ, в якому розкривається актуальність і новизна теми; основну частину роботи з посиланням на літературні джерела; висновки; список використаних джерел. До кожної наукової роботи додаються відомості про автора та наукового керівника (додається).
Термін подання робіт до 29 лютого 2008 року визначається за поштовим штемпелем.
Переможці конкурсу нагороджуються іменними дипломами та грошовими преміями у розмірі:
перша премія – 2000 грн.
друга премія – 1500 грн.
третя премія – 1000 грн.
три заохочувальні премії – по 500 грн.
Наукові роботи переможців будуть надруковані у Збірнику матеріалів Міжнародної конференції.
Конкурсні роботи необхідно надсилати на адресу оргкомітету:
 
Міжрегіональна Академія управління персоналом,
Відділ організації наукової роботи студентів НМІМО ПУ
вул. Фрометівська, 2,
м. Київ 03039
 
Голова оргкомітету – Головатий Микола Федорович, доктор політичних наук, професор
Відповідальний секретар оргкомітету – Янюк Лариса Володимирівна          
тел. (044) 524-57-96 (вн. 13-47).
Оргкомітет конкурсу
 
Додаток
до Інформаційного листа
 
 
 

ВІДОМОСТІ

про автора та наукового керівника конкурсної роботи на тему:

“__________________________________________________________”,
представлену на III Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт “Православні духовні цінності – крок у майбутнє”
 
 
Автор
 
1.      Прізвище
_________________________________
2.      Ім’я
_________________________________
3.      По батькові
_________________________________
4.      Повна назва вищого закладу освіти,
в якому навчається автор
_________________________________
_________________________________
5.      Факультет________________________
6.      Курс_____________________________
7.      Результати роботи опубліко­вані
(рік, місце, наукове видання)
_________________________________
_________________________________
8.      Домашня адреса
_________________________________
_________________________________
9.      Телефон: службовий_______________
домашній________________
мобільний________________
10.  Е-mail ______________
 
 
Автор роботи
____________________
 
Науковий керівник
 
1. Прізвище
__________________________
2. Ім’я
__________________________
3.      По батькові
__________________________
4.      Місце роботи
__________________________
__________________________
5.      Посада
__________________________
6.      Науковий ступінь
__________________________
7.      Вчене звання
__________________________
8.      Домашня адреса
__________________________
__________________________
9.      Телефон: службовий__________
домашній___________
мобільний___________
10.  Е-mail ______________
 
 
 
Науковий керівник
____________________
 
 
 
Поділитися посиланням: